måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

L: Ta ansvar för att era barn kommer i tid till skolan

Det kan tyckas elementärt att påminna föräldrarna om att barnen ska komma i tid och ha med sig rätt material till skolan, men det behövs. Liberalerna i Malmö varit med och tagit fram ett förväntansdokument som föräldrarna ska skriva på innan skolstarten i höst, skriver kommunalrådet i Malmö Sara Wettergren (L).

Publicerad: 29 maj 2019, 08:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Ordning och studiero är två stora utmaningar i klassrummen i dag,” skriver Sara Wettergren (L).

Foto: Børge Sandnes /Colourbox


Ämnen i artikeln:

FöräldraskapEleverMalmöLiberalernaSkolans arbetsmiljö

När höstterminen startar i Malmö kommer vårdnadshavare till elever i den kommunala grundskolan att få skriva under ett förväntansdokument. Dokumentet innehåller ett antal enkla men tydliga punkter om vad som förväntas av skola, elev respektive vårdnadshavare. Varje skola kan komplettera med sina egna ordningsregler.

Förväntansdokumentet är ett initiativ från Liberalerna, som ingår i det gemensamma styret tillsammans med socialdemokraterna i Malmö. Dokumentet är inte juridiskt bindande, men kan användas som stöd och uppföljning vid till exempel utvecklingssamtal, föräldramöten eller specifika situationer där samtal krävs med föräldrar och elever.

Syftet med förväntansdokumentet är att förtydliga att det är skolans och hemmets gemensamma ansvar att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för barns utveckling och lärande. Exempel på sådant som förväntas av vårdnadshavarna är:

”Du har, gentemot ditt barn, ett positivt förhållningssätt till vår verksamhet och visar förtroende för skolan”.
”Du ansvarar för att ditt barn kommer i tid till skolan”
”Om du är missnöjd med eller undrar över något, talar du först med den person som är närmast berörd”.
”Du eftersträvar en öppen och tillitsfull kommunikation mellan hem och skola och bemöter skolans personal på ett respektfullt sätt”.

Det kan tyckas elementärt att påminna om att barnen ska komma i tid och ha med sig rätt material till skolan, men faktum är att ordning och studiero är två stora utmaningar i klassrummen i dag.

Det kan också tyckas överflödigt att eftersträva ett respektfullt bemötande, men skolpersonal möter många utmaningar i kontakten med föräldrarna – allt ifrån bristande engagemang till ifrågasättande av professionella bedömningar. Genom att förtydliga rollerna kan samarbetet och förståelsen för varandra förhoppningsvis förbättras.

I Malmö kämpar vi, precis som i många andra kommuner, med att öka behörigheten till gymnasiet, få fler lärare att vilja jobba i staden och att öka behörigheten för dessa. Att lärare får vara just lärare och respekteras i sitt professionella utövande, samt att det råder ordning och studiero i klassrummet, är en viktig pusselbit i det arbetet.

Förväntansdokumentet ersätter inte skolans kompensatoriska uppdrag och kan naturligtvis inte ändra på svåra hemförhållanden. Det framgår även tydligt vad som kan förväntas av skolans personal. Förhoppningen är dock att dokumentet ska bidra till en gemensam, övergripande målbild och tydlig rollfördelning mellan skola, elev och vårdnadshavare.

Sara Wettergren, kommunalråd (L) med ansvar för skola och utbildning och ordförande i grundskolenämnden, Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev