tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

L: Systemet för gode män måste professionaliseras

Systemet för att utse gode män, eller ställföreträdare, är föråldrat. Nu är det dags att se över arvodena och professionalisera hela förfarandet, skriver liberalernas Jan Jönsson och Martin Ängeby i Stockholms stad.

Publicerad: 21 december 2021, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ställföreträdarsystemet har blivit alltför beroende av ideella krafter, anser Liberalerna i Stockholms stad. Foto: Liberalerna


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeLiberalerna

Personer som av olika skäl inte klarar av att hantera sin egen ekonomi behöver få en god man eller en ställföreträdare utsedd. Det uppdraget sker på ideell basis. Men det råder stor brist på personer som vill ställa upp som god man. 

Utöver det ser vi en utveckling av fler fall så komplexa att de egentligen kräver en professionell ställföreträdare. Detta innebär en betydande risk att personer som är beroende av en god man för att få pengar till mat, kläder och hyra inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Sveriges ställföreträdarsystem bygger på att frivilliga personer vill ta sig an uppdraget. För vilken annan grupp i vårt samhälle skulle vi acceptera att lägga så stort ansvar på ideella resurser? Tyvärr har regeringen hittills varit både senfärdig och ointresserad av att skapa ett hållbart system som gör det möjligt att till exempel anställa professionella ställföreträdare. 

Dagens system är förlegat och passar inte ett välfärdsland som Sverige, där alla människor ska kunna få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda - även de mest utsatta grupperna. 

LÄS MER: ”Nu moderniserar vi reglerna för gode män” 

Regeringen presenterade i våras en utredning om gode män och ställföreträdare. Men utredningen har inte fått titta närmare på hur ett modernt ställföreträdarsystem – som inte enbart skulle bygga på enskilda ideella eldsjälar – skulle kunna se ut. Istället har utredningen handlat om att lappa och laga i det dåligt fungerande system som vi har i dag. 

Alla kommunens verksamhetsområden blir granskade av olika statliga expertmyndigheter. Kommunernas ansvar för ställföreträdare är ett av få områden som saknar en central myndighet med övergripande kvalitetsansvar. Idag faller det på länsstyrelserna att granska verksamheten – vilket leder till att handläggning och bedömning kan skilja sig åt i landet. Men ställföreträdarsystemet kan inte längre vara ett geografiskt lotteri. 

LÄS MER: ”Nationell myndighet ger likvärdiga förmyndare” 

Den tillsyn som utförs av länsstyrelsen vill regeringens utredare behålla, trots att den är bristfällig. Istället borde den nya myndighet som utredningen vill inrätta få tillsynsansvaret. Det skulle bidra till en konsekvent kvalitetssäkring, en adekvat statistikinsamling och möjliggöra jämförelser mellan olika verksamheter i hela landet.

När det gäller barn som behöver en ställföreträdare kan inte vikten av ett rättssäkert system nog betonas. Barn som behöver en ställföreträdare befinner sig i en dubbel utsatthet, både i sin beroendeställning till vuxenvärlden och i vissa fall också gentemot sin gode man. Uppdraget som ställföreträdare för barn kan skilja sig från uppdraget gentemot en vuxen, eftersom det också kan innefatta ett vårdnadsansvar. Som det ser ut nu finns det ingen lagstiftning som ger ställföreträdare rätt till ersättning för att ta det vårdnadsansvaret, vilket gör att människor drar sig för att åta sig uppdrag som ställföreträdare till barn. 

LÄS MER: ”Se över reglerna – men behåll ideella gode män” 

Detta är ytterligare en förlegad del av ställföreträdarsystemet där omvårdnadsuppdraget betraktas som ett kall, istället för ett uppdrag som ska avlönas. Här måste lagstiftningen komma ikapp för att se till att rätten till arvodering – i synnerhet för mer komplicerade eller tidskrävande fall – blir tydlig.  

De som behöver en god man tillhör samhällets absolut mest utsatta, en del av det glömda Sverige som vi sällan ser eller hör. Kanske är det därför vi under så lång tid har accepterat ett system som gör denna grupp människor nästintill rättslösa. Det är hög tid att dessa människor får skydd av en modern lagstiftning!

Jan Jönsson
Gruppledare för Liberalerna i Stockholms stad

Martin Ängeby
Ordförande för Överförmyndarnämnden i Stockholms stad

 

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeLiberalerna

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev