söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

L: Skattebetalarna ska inte finansiera extrema åsikter

När Malmö stad ger föreningsstöd är det oerhört viktigt att vi kräver av våra föreningar att de värnar om demokratiska kärnvärden och tydligt markerar mot extremism, skriver kommunalrådet för demokrati och mänskliga rättigheter Ewa Bertz (L).

Publicerad: 7 maj 2019, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”När en organisation inte följer demokratikraven kan kommunen strypa deras bidrag, göra dem återbetalningsskyldiga och förvägra dem tillgång till Malmö stads lokaler”, skriver Ewa Bertz (L).

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FöreningsstödMalmöLiberalernaExtremism

Med Liberalerna i styret har Malmö antagit hårdare demokratikrav när föreningar och organisationer ska kunna få bidrag från kommunen. Skattebetalarnas pengar ska inte finansiera extrema åsikter. Detta är en stor Liberal seger, som inte hade varit möjligt om vi inte hade ingått i styret tillsammans med Socialdemokraterna.

De nya tuffare kraven innebär inte bara en ordentlig skärpning av själva kraven för att en organisation ska anses vara demokratisk, utan också ett förtydligande om att föreningar som enbart nyttjar våra lokaler även omfattas av kraven.

Med Liberalerna i styret kan kommunen agera kraftfullt mot odemokratiska och extremistiska föreningar. När en organisation inte följer demokratikraven kan kommunen strypa deras bidrag, göra dem återbetalningsskyldiga och förvägra dem tillgång till Malmö stads lokaler.

Föreningslivet är viktigt för Malmö. Det bidrar till en meningsfull och varierad fritid för många Malmöbor samt till utvecklingen av staden. När vi ger stöd är det oerhört viktigt att vi kräver av våra föreningar att de värnar om demokratiska kärnvärden och tydligt markerar mot extremism. Detta kommer att göras med de nya demokratikraven. Naturligtvis gäller det alla föreningar vi stödjer – både de som får bidrag av oss och de vi upplåter lokaler åt.

När Liberalerna gick in i mittenstyret satte vi tuffare demokratikrav högt på agendan. Det rådde konsensus i frågan, vilket gjorde att styret kunde agera snabbt. Under senaste kommunfullmäktige har föreslagna demokratikrav äntligen kunnat bli verklighet. Fritidsnämnden har sedan tidigare haft demokratikrav som nu kommer att spridas till övriga nämnder i Malmö. Tack vare att fritidsnämndens demokratikrav fick föreningen Milli Görüs indraget bidrag från kommunen. De gjorde sig kända för både judehat och homofobi. Värderingar som inte längre subventioneras av kommunen.

Äntligen blir Liberalernas vallöfte om demokratikrav nu verklighet – trots den försening av ärendet som Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet tillsammans orsakade med sin återremiss. Ändringarna som föreslogs i remissen var inte annat än ett sätt att förhala beslutet för att plocka billiga politiska poäng. Priset av förseningen betalas inte bara av skattebetalarna. Varje återremiss ska behandlas av tjänstemän för att sedan beslutas om på nytt, på ytterligare ett möte. Sammantaget leder det till onödiga, ökade kostnader. Priset betalas även av de individer som blir lidande av att extrema organisationer under tiden obemärkt får lov att fortsätta sin verksamhet.

Det är för dessa individer som vi i Liberalerna verkar. Människor som kommer i kläm blir lidande, eller förtrycka av extrema åsikter. Ett fritt föreningsliv blomstrar, när det bygger på demokratiska värderingar och demokratiska principer. Med dessa krav i ryggen går nu Malmö stoltare och starkare in i framtiden, mot ett Malmö fritt från extremism.

Ewa Bertz, kommunalråd (L) för demokrati och mänskliga rättigheter, fritidsnämndens ordförande i Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev