lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

L: Höghastighetstågen behövs för att möta framtidens behov

Det känns märkligt att ledande företrädare för mitt parti argumenterar för att lämna samtalen om höghastighetstågen, replikerar kommunstyrelsens vice ordförande i Burlöv Mats Lithner (L) till gruppledaren i Region Skånes kollektivtrafiknämnd Karl Philip Nilsson (L) och gruppledaren i Region Stockholms trafiknämnd Sara Svanström (L).

Publicerad: 25 februari 2020, 11:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den nya höghastighetsbanan mellan Malmö, Göteborg och Stockholm kan byggas med beprövade, men för Sverige nya, tekniska lösningar och material som leder till ytterst få fel och stödjer höga punktlighetsmål, skriver Mats Lithner (L) .

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

HöghastighetstågLiberalernaTrafikverketKlimat

I ett inlägg i Dagens Samhälle argumenterar liberalerna Karl-Philip Nilsson och Sara Svanström för att Liberalarena skall hoppa av samtalen om höghastighetsjärnvägen.

Det känns märkligt att ledande företrädare argumenterar för att lämna samtalen om oerhört viktiga satsningar för framtiden och för ett hållbarare resande. Tråkigt också att man väljer argumentation som tyder på att man inte haft förmåga att sätta sig in i fördelarna med att bygga nya stambanor för höghastighetsjärnväg.

Trots att utbyggnaden beräknats kosta max 230 miljarder kronor tror de båda debattörerna att kostnaden kommer att bli 400 miljarder. Detta verkar gripet ur luften. Många stora infrastrukturprojekt i Sverige har hållits sig inom de givna budgetramarna. Positiva exempel är Öresundsbron, Citytunneln och Norra länken. Faktum är att sedan Trafikverket bildades 2010 har sju storprojekt öppnats för trafik. Sex av dem har klarat tidplan och budget.

Därefter hävdar de båda liberalerna att det inte finns några klimatvinster med nya stambanor utan att dessa tvärtom skulle öka koldioxidutsläppen. Detta argument faller om man sätter sig in i de restider som möjliggörs med en järnväg för 320 km/h. Om man kan ta sig från Malmö till Stockholm på 2,5 timmar (tidsvinst 2 timmar mot i dag) eller mellan Göteborg och Stockholm på 2 timmar (tidsvinst 1 timme mot i dag) kommer behovet av inrikesflyg mellan Sveriges storstäder att minska eller försvinna, likaså behovet av långväga bil- och busstransporter.

Vad har då Karl-Philip Nilsson och Sara Svanström för alternativ som är både billigare och miljövänligare än att bygga nya stambanor. Jo, de förespråkar att reparera och underhålla dagens järnväg mera och bygga ut en del befintlig sträckor. Här förefaller de att vara dåligt informerade om att riksdagen redan beslutat om att bygga ny järnväg mellan Järna och Linköping det vill säga Ostlänken, likaså sträckan Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund. Beslut har redan fattats om att bygga banor för 110 miljarder kronor av totalt 230. Det förefaller huvudlöst att bygga höghastighetsjärnvägar stumpvis utan att bygga samman detta och plocka hem restidsvinsterna.

Att som Nilsson och Svanström förespråka att bygga ut den järnväg som redan finns medför längre byggtid och dyrare underhåll, något som i sin tur innebär högre kostnader och ger lägre samhällsekonomisk effekt. Restiderna blir dessutom nästan desamma som i dag, något som bekräftas i rapporten ”Effekter av hastighet 250 km/h jämfört med 320 km/h” som Trafikverket lade fram den 15 februari 2018. Rapporten slår också fast att samhällsnyttan blir större om höghastighetsbanan byggs för 320 km/h.

Den nya höghastighetsbanan mellan Malmö, Göteborg och Stockholm kan byggas med beprövade, men för Sverige nya, tekniska lösningar och material som leder till ytterst få fel och stödjer höga punktlighetsmål. Enligt Trafikverkets övergripande mål ska 98 procent av tågen gå i rätt tid. Med politisk enighet i stället för regionalt käbbel skulle det gå betydligt snabbare att komma till beslut och därmed korta ned tiden fram till att järnvägen börjar byggas ut.

Som liberal och positiv till ny teknik och modern järnväg menar jag att det intressanta är att diskutera är finansierings- och projektformer och hur dessa kan stödja ett snabbt genomförande av en nödvändig modernisering av miljövänliga transporter i Sverige.

Mats Lithner, vice ordförande för kommunstyrelsen i Burlöv (L) och utvecklingschef för järnväg på Norconsult AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev