onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

L: Förbjud mobiler i skolan – för elevernas skull

Mobiler används inte sällan av elever för att kränka och mobba andra elever på sociala medier. Ett mobilförbud i skolan skulle förhindra en del av dessa kränkningar samtidigt som det bidrar till den studiero alla elever har rätt att få, skriver Liberalernas skolpolitiske talesperson Fredrik Malm och skolkommunalrådet i Malmö Sara Wettergren.

Publicerad: 29 oktober 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Skolorna uppfattar digitala kränkningar som ett stort problem. Många har därför infört olika former av mobilrestriktioner eller mobilförbud under delar av eller hela skoldagen,” Fredrik Malm & Sara Wettergren. Foto: Fredrik Sandberg/TT


Ämnen i artikeln:

LiberalernaMobbningSociala medierElever

Att elever i grundskolan kränker varandra i sociala medier är ett landsomfattande problem. Vare sig det är skolor i Malmö, Småland eller övre Norrland pågår mobbning och andra trakasserier elever emellan i olika sociala medier. Dessvärre har detta oacceptabla beteende sjunkit allt längre ner i åldrarna.

Samtidigt presenteras den ena larmrapporten efter den andra om att barn och ungas psykiska ohälsa ökar. Speciellt unga flickor rapporterar om sömnproblem, oro och ångest. Detta är så klart en konsekvens av flera faktorer, men förväntan om att framstå som framgångsrik och omtyckt i sociala medier lär knappast minska den psykiska ohälsan.

Sveriges Radio (SR) har nyligen granskat digitala kränkningar mellan unga på sociala medier. De har skickat ut en enkätundersökning till skolor för att få en uppfattning om hur stort problemet är och om skolan vidtar åtgärder för att hindra det. 

Resultatet visar att skolorna uppfattar digitala kränkningar som ett stort problem. Många har därför infört olika former av mobilrestriktioner eller mobilförbud under delar av eller hela skoldagen. Av de skånska grundskolor som hade svarat på enkäten uppgav tre fjärdedelar att de hade infört mobilförbud på låg- och mellanstadiet för hela skoldagen. 

Även i Malmös grundskolor finns i dag någon form av mobilrestriktioner. Vanligast är att mobilen samlas in av lärarna innan lektionen för att ges tillbaka till eleverna vid lektionens slut. Några få skolor har valt att ha mobilförbud hela dagen, även för elever i högstadiet. I en av dessa skolor, uttalar sig rektorn om att positiva bieffekter av detta också har varit att eleverna blir mer aktiva på rasterna. 

Liberalerna har länge arbetat för ett nationellt mobilförbud i skolorna. Som i många andra skolfrågor, där Liberalerna har varit tidiga med att förutspå en utveckling, var vi länge ensamma om att tycka att detta var en bra idé. I takt med att många skolor nu själva väljer att agera mot mobilerna, har fler partier instämt i kravet om mobilförbud. Tack vare Liberalerna finns även förslaget om mobilförbud med i den nationella plan för trygghet och studiero som regeringen presenterade tidigare i år och som nu har varit ute på remiss.

Enligt förslaget ska lärare ha rätt att omhänderta elevers mobiltelefoner i förebyggande syfte. I dag kan lärarna endast göra detta om det stör undervisningen. Det är också frivilligt att ställa mobilen i den lilla lådan eller skåpet vid ingången till klassrummet. Det är med andra ord lite si och så med elevers vilja att lämna ifrån sig mobilen. 

Mobilens värde som hjälpmedel i skolan brukar föras fram som argument för att eleverna ska kunna ha obegränsad tillgång till sina mobiltelefoner. Men vetenskapliga studier har visat att mobilförbud i skolor leder till att eleverna lär sig mer, och att de de lågpresterande eleverna gynnas mest.

Elevernas reaktioner på mobilförbud är blandade. Det är mindre positivt, tycker en del elever givetvis. För förbud innebär alltid någon form av begränsning. Ändå går det inte att komma ifrån att fördelarna är stora om mobilen försvinner från klassrummet och skolgården, eftersom det skulle bidra till den studiero alla elever har rätt att få.

Som Liberaler välkomnar vi att skolorna själva tar initiativ till mobilrestriktioner och mobilförbud. Vi ser dock stora fördelar med ett nationellt förbud.  

Det skulle inte minst ge rektorerna ett tydligt stöd i lagen och därmed lättare kunna stå emot ett eventuellt tryck från vårdnadshavare och elever. När alla skolor gör likadant behöver det inte uppstå någon diskussion i vad den ena skolan tillåter jämfört med den andra. 

Mobilen har revolutionerat människans liv och öppnat upp för nya och oanade möjligheter. Att den alltför lätt samtidigt kan utnyttjas i destruktiva syften är ett starkt skäl för att den tas bort från elevernas skoldag.

Fredrik Malm
Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson (L) 

Sara Wettergren
Skolkommunalråd (L) Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev