Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

L: En ny generation unga riskerar utanförskap

Elevfrånvaron har ökat kraftigt i de värst drabbade länen under pandemin och frånvaron är högst i socioekonomiskt utsatta områden. Högre frånvaro leder till att fler elever misslyckas i skolan. Det är särskilt allvarligt för eleverna i de utsatta områdena. Där klarade, redan före krisen, inte var tredje elev grundskolan, skriver Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Publicerad: 11 maj 2020, 02:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det är de svagaste eleverna som drabbas hårdast när de inte deltar i skolundervisningen,” skriver Nyamko Sabuni (L).

Foto: Magnus Fröderberg


Ämnen i artikeln:

EleverKunskapCovid-19SkolverketNyamko Sabuni

Coronapandemin slår mot alla delar av samhället. Även skolan har drabbats. En ny kartläggning från SVT visar att elevfrånvaron har ökat kraftigt i de värst drabbade länen – och högst har frånvaron varit i de socioekonomiskt utsatta områdena. Det riskerar få stora konsekvenser får både eleverna och för samhället på lång sikt. Nu måste åtgärder vidtas för att förhindra att en ny generation hamnar i ett utanförskap.

Sverige har skolplikt för att skydda barn och ungas rätt till utbildning. Är man frisk ska man helt enkelt delta i undervisningen. Högre frånvaro leder till att fler elever misslyckas i skolan – och det är särskilt allvarligt för elever i utsatta områden, eftersom det bästa vaccinet mot ett liv präglat av utanförskap, utsatthet och i värsta fall kriminalitet är att klara av skolan. Redan innan krisen slog till klarade var tredje elev i utsatta områden inte grundskolan.

Det är de svagaste eleverna som drabbas hårdast när de inte deltar i skolundervisningen. Sverige har inte råd med fler skolmisslyckanden. För att trygga elevers rätt till kunskap behöver flera åtgärder vidtas:

Skolplikten gäller – alla vårdnadshavare måste informeras om detta. Skolverket ska få i uppdrag att skyndsamt ta fram information på olika språk om att skolplikten fortsatt gäller, att ogiltig frånvaro inte är acceptabelt och att barn inte utgör en riskgrupp. Detta är av särskilt vikt för de utsatta områdena, där frånvaron har varit särskilt hög under krisen och bitit sig fast på en hög nivå. Dessutom måste myndigheten ge tydliga riktlinjer till skolor om hur de ska agera ifall att elever hålls hemma utan giltiga skäl.
Sätt elever som har hög frånvaro i sommarskola. Det kunskapstapp som uppstår när frånvaron ökar måste repareras skyndsamt om det inte ska få långsiktiga konsekvenser. I dag arrangeras lovskola i begränsad omfattning för elever som riskerar att inte klara av grundskolan. Liberalerna vill att skolor ska få möjlighet att förlänga sommarskolan. Syftet är att de elever som under våren har haft hög frånvaro ska få en chans att ta igen det de har missat. Vi menar även att staten ska vara beredd att skjuta till de resurser som krävs för att elever som halkat efter i skolan under krisen ska få den extraundervisning de behöver under sommaren.
Kunskapsförmedlingen måste prioriteras nu. Skolan hade redan innan krisen ett mycket omfattande uppdrag och begränsade resurser. När coronakrisen sedan slog till förvärrades situationen. När många elever stannar hemma och sjukfrånvaron i lärarkåren är hög ökar arbetsbelastningen för lärarna drastiskt samtidigt som behoven av stöd för eleverna ökar. Skolorna måste nu fokusera på att sätta in åtgärder för att bromsa kunskapstappet. Det betyder att andra uppgifter, så som exempelvis utvecklingssamtal, behandling av ledighetsansökningar eller att arrangera friluftsdagar måste kunna prioriteras bort. 
Liberalerna vill att alla skolor tar fram prioriteringslistor för att säkra att undervisningen kan upprätthållas samtidigt som lärarna skyddas från en ohållbar arbetsbelastning. Listorna ska göra det tydligt vilka icke undervisningsrelaterade arbetsuppgifter som ska prioriteras bort när förutsättningarna i form av tid eller personalnärvaro brister.

Självklart medför den hastigt uppkomna krisen att skolan och undervisningen kommer drabbas. Risken vi nu ser är dock att det är de elever som tillhör samhällets mest utsatta grupper som kommer att drabbas värst. Nu måste vi se till att konsekvenserna för dessa elever hålls nere i en så hög utsträckning som möjligt. Vi har inte råd att förlora stora delar av en ny generation till ett liv i utanförskap.

Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev