lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

L: Det behövs fler verktyg för att motverka pandemin

Vi ska stävja smittspridningen, trycka tillbaka konsekvenserna för företag och samhällsekonomi, men göra det på sätt som är i linje med de demokratiska grundvalar vårt samhälle vilar på. Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och gruppledare Johan Pehrson skriver om förslaget att ändra smittskyddslagstiftningen.

Publicerad: 8 april 2020, 09:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Klarar demokratin inte att agera i kris undergräver det människors tilltro till demokratin som system”, skriver Nyamko Sabuni (L) och Johan Pehrson (L).


Ämnen i artikeln:

SmittskyddCovid-19Löfven 2LiberalernaNyamko Sabuni

Coronapandemin som drabbat världen drabbar också Sverige med full kraft. Människoliv och mänskligt lidande står på spel precis som samhällsliv och företagares livsverk.

Samtidigt ser vi hur den pandemi som nu breder ut sig också används som svepskäl för att rulla tillbaka demokratin och begränsa de grundläggande fri- och rättigheterna. Den smittspridning vi ser riskerar att trycka också tillbaka det öppna och fria samhället.

Den vägen ska Sverige inte gå. Vi ska stävja smittspridningen, trycka tillbaka konsekvenserna för företag och samhällsekonomi, men göra det på sätt som är i linje med de demokratiska grundvalar vårt samhälle vilar på.

Liberalernas riksdagsgrupp har i veckan (7/4) sammanträtt och det är vår bedömning att det förslag till ändring i smittskyddslagstiftningen som landade på riskdagens bord med marginal klarar den prövningen. Samtidig visar regering och riksdag att demokratin genom ny lagstiftning kan svara upp mot de hot som samhället möter. Klarar demokratin inte att agera i kris undergräver det människors tilltro till demokratin som system.

Vi måste konstatera att det uppenbart behövs beredskap för ytterligare åtgärder för att motverka pandemin. Vi är i ett läge där det i dag inte finns något utrymme för vare sig riksdagen eller regeringen att besluta om begränsningar av folksamlingar på gator och torg. Inte heller finns det möjlighet att av smittskyddsskäl begränsa eller stänga verksamheter såsom köpcentrum, restauranger eller kollektivtrafikstationer, där många människor möts.

Redan har många verksamheter ställt upp på ett storartat sätt för att begränsa smittspridningen. Frivillighetens väg är alltid att föredra så långt det är möjligt. Men om detta inte räcker och läget fortsätter att förvärras går det inte att utesluta att det behövs ytterligare begränsningar. Det allmännas makt att använda tvångsmedel måste omgärdas av mycket omfattande rättssäkerhetsgarantier. Därför är det helt centralt för Liberalerna att Lagrådet med sina ändringsförslag, som tillfullo tillgodosetts, godtagit lagförslaget.

Att ändra lagstiftningen under ett pågående krisläge ska heller inte göras lättvindigt. Detta måste dock vägas mot den allvarliga fara som Sverige befinner sig i till följd av den omfattande samhällsspridningen av coronaviruset. Även med en mycket forcerad lagstiftningsprocess skulle det ta klart längre tid att utfärda föreskrifter genom lag än genom förordning.

I ett läge där fördubblingstiden av antalet smittade mäts i dagar, inte veckor eller månader, är den vägen därför inte framkomlig. Som lagrådet konstaterar är dagens lagstiftning otydlig vad gäller möjligheterna att agera. Trots de invändningar som kan väckas anser Liberalerna det därför vara acceptabelt att införa en tidsbegränsad ändring i smittskyddslagen.

Liberalerna välkomnar vidare att det lagförslag som nu läggs på riksdagens bord är tydligt avsmalnat jämfört med den ursprungliga versionen och att tydliga rättssäkerhetsgarantier finns i form av krav på riksdagens skyndsamma godkännande och rätten till domstolsprövning. Tidigare fanns inte i lagförslaget någon beskrivning av vilka åtgärder som inom grundlagens skulle kunna vara möjliga. Detta har nu preciserats genom en uppräkning i lagtexten av tänkbara åtgärder. Det är en mycket välkommen och viktig förändring.

Vi kan också konstatera att lagförslaget innebär att regeringens beslut omedelbart ska underställas riksdagen för godkännande i form av en proposition. Genom förkortad motionstid kan riksdagen därmed inom bara ett par dygn godkänna, upphäva eller ändra regeringens åtgärder. Det är centralt.

Samtidigt är vi tydliga: Ersättningsfrågan återstår att hantera. Företagandet är grunden för det välstånd som finansierar också smittskydd. Den dagen denna lagstiftningen används kommer det med all sannolikhet att drabba företag och företagare. Då måste det finnas robusta ersättningssystem på plats till de som förlorar sin försörjning eller förbjuds att bedriva att sitt företagande. Sådana robusta system är en förutsättning – är vår bild – för att kommande förordningar ska klara riksdagens prövning.

Viruset framfart ska motas, effekterna för företag och samhällsekonomi ska mildras och demokratins grundvalar ska säkras. Kring det samlas nu Sverige.

Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna

Johan Pehrson, gruppledare Liberalerna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev