Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kvinnor i hederskultur inte alls bortglömda”

Påståendet att Jämställdhetsmyndigheten prioriterat bort arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är helt felaktigt, svarar avdelningschefen Berit Jernberg i en replik till Galaxia Wallin.

Publicerad: 11 januari 2019, 10:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig jämställdhetsfråga.”

Foto: Peter Holgersson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

JämställdhetMyndigheterFeminismHedersvåldHederskulturSocialtjänsten

REPLIK Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig jämställdhetsfråga. Inte minst flickor och kvinnor, men även pojkar och män som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, har mycket att vinna på ett bättre förebyggande arbete och ett jämställt samhälle.

Däremot är det direkt felaktigt av Galaxia Wallin, gästkrönikör i Dagens Samhälle, att påstå att Jämställdhetsmyndigheten uteslöt metoo-uppropet #UnderYtan i sitt uppdrag och att myndigheten inte prioriterat arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

För det första är det viktigt att klargöra vem som gör vad. Det är regeringen som har beslutat om uppdraget att samordna en särskild satsning för att erbjuda personal inom socialtjänsten utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och det är Socialstyrelsen som har fått uppdraget. Uppdraget genomfördes i samverkan mellan Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Länsstyrelserna.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarade för att ta fram ett antal informationsfilmer. Uppdraget utgick ifrån några av #metoo-uppropen och deras krav på ett bättre bemötande och stöd från myndigheter. De grupper som nämns i uppdraget är äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruksproblematik samt kvinnor i prostitution och människohandel. Jämställdhetsmyndigheten har alltså inte valt eller valt bort något upprop.

Jämställdhetsmyndigheten har tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett stort ansvar när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I våra uppdrag ingår att:

■ Ge stöd till myndigheter och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, där även hedersrelaterat våld och förtryck ingår.
■ Sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext.
■ Erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och utbildningsansvariga vid universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel.
■ Sprida information och verka för attitydförändringar gällande könsstympning av flickor och kvinnor.

Inom ramen för dessa uppdrag har det genomförts undersökningar, utbildningsuppdrag, konferenser samt såväl nationell som internationell samverkan med myndigheter och organisationer.

Berit Jernberg, avdelningschef, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Jämställdhetsmyndigheten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev