onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kunskap om omvårdnad behövs för att förbättra vården

Karolinska universitetssjukhuset tar ett modigt, modernt och konstruktivt beslut för att komma tillrätta med några av våra utmaningar. Vi välkomnar organisationsförändringen och ser fram emot att även fortsättningsvis samarbeta med andra professioner för att hitta de bästa strategierna framåt, replikerar fler än 100 chefer, samordnare, sjuksköterskor och barnmorskor.

Publicerad: 26 november 2019, 14:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att komma till rätta med problemen att rekrytera, behålla och kompetensutveckla sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor krävs kunskap om omvårdnad, anser skribenterna. Foto: Ann Jonasson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

BarnmorskorNya KarolinskaLäkareSjuksköterskor

Som representanter för omvårdnadsprofessionen vill vi bemöta debattartikeln skriven av läkarföreningens styrelse vid Karolinska universitetssjukhuset. Vi instämmer i att Karolinska universitetssjukhuset har en rad utmaningar att komma tillrätta med, men drar andra slutsatser om den justerade organisationen än läkarföreningen beskriver i artikeln.

I artikeln antas att den justering som beslutats, med inrättande av verksamhetschefer för omvårdnad och tillsättandet av en omvårdnadsdirektör, kommer att vara kostnadsdrivande och leda till otydlighet vad gäller ansvar för vård och arbetsmiljö. Detta påstås utan stöd, vilket gör det svårt att bemöta kritiken i sak.

Läkarföreningen skriver att den så kallade Magnetmodellen, som påstås vara den modell som Karolinska nu genomför, inte är beprövad i Sverige eller Europa. Trots att implementering av modellen i Europa (Belgien, Storbritannien, Irland, Finland) visar positiva och vetenskapligt välgrundade resultat.

Frågan är snarare hur Karolinska universitetssjukhuset har råd att inte arbeta för att erhålla Magnetcertifiering, när det, enligt vetenskapen, är det bästa sättet för ett sjukhus att rekrytera och bibehålla sjuksköterskor/barnmorskor, samt höja vårdkvaliteten för patienterna som vårdas där. Vidare betonar Magnetmodellen vikten av teamarbete och interdisciplinärt samarbete, med ömsesidig respekt för att samtliga medlemmars bidrag i vårdteamet är viktiga för vårdens resultat.

Karolinska har ett högspecialiserat och rikstäckande uppdrag där de allra svårast sjuka patienterna ska erbjudas vård. Karolinska har sedan länge haft problem att rekrytera, behålla och kompetensutveckla sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. För att komma till rätta med detta krävs kunskap om omvårdnad.

Att tillsätta verksamhetschefer inom omvårdnad tydliggör ansvaret och ger mandat att utveckla området. Detta ger goda förutsättningar att öka Karolinskas attraktionskraft som arbetsgivare genom att vikten av kompetens hos sjuksköterskor och barnmorskor tydliggörs på alla nivåer i organisationen. Detta har de teman som sedan 2016 haft en verksamhetschef för omvårdnad visat.Att leda den egna verksamheten medför vård av högre kvalitet för våra patienter. Tillsättning av en omvårdnadsdirektör säkerställer att det finns representation av omvårdnadsprofessionen på alla nivåer inom sjukhuset där viktiga beslut fattas.

Karolinska tar ett modigt, modernt och konstruktivt beslut för att komma tillrätta med några av våra utmaningar. Vi välkomnar organisationsförändringen och ser fram emot att även fortsättningsvis samarbeta med andra professioner för att hitta de bästa strategierna framåt. Vi vill erbjuda befolkningen en god och säker vård samt ta ansvar för en positiv utveckling av Karolinska universitetssjukhuset.

I tjänsten:
Jessica Schiött, vårdenhetschef, Patientområde sjuka nyfödda barn
Petra Worén, omvårdnadschef, Patientområde sjuka nyfödda barn
Agota Benkö, omvårdnadschef, Patientområde sjuka nyfödda barn
Elinor Ihre, omvårdnadschef, Patientområde sjuka nyfödda barn
Pernilla Dillner, omvårdnadsansvarig, Patientområde sjuka nyfödda barn
Ann-Sofi Tirud, omvårdnadschef, Patientområde sjuka nyfödda barn
Carina Ingelsson-Branvik, omvårdnadschef, Patientområde sjuka nyfödda barn
Emma Noresson, omvårdnadschef, Patientområde sjuka nyfödda barn
Siri Lilliesköld, specialistsjuksköterska/doktorand, Patientområde sjuka nyfödda barn
Agnetha Ahnvall, omvårdnadschef, Patientområde sjuka nyfödda barn
Ingela Edqvist, omvårdnadschef, Patientområde sjuka nyfödda barn
Birgitta Berglund, omvårdnadschef, Patientområde sjuka nyfödda barn
Helena Andersson, omvårdnadschef, Patientområde sjuka nyfödda barn
Åsa Jönsson, omvårdnadschef, Tema hjärta och kärl
Ellen Gustavsson Segerhag, omvårdnadschef, Tema hjärta och kärl
Maritha Jönsson, omvårdnadschef, Tema hjärta och kärl
Franciska Oduro, omvårdnadschef, Tema hjärta och kärl
Jila Ghasemi, omvårdnadschef, Tema hjärta och kärl
Ewa Molaei, omvårdnadschef, Tema hjärta och kärl
Katarzyna Isaksson, omvårdnadschef, Tema hjärta och kärl
Anneli Lennberg, vårdenhetschef, Tema hjärta och kärl
Ylva Landin, kvalitetssamordnare, Tema hjärta och kärl
Monica Olsson, kvalitetssamordnare, Tema hjärta och kärl
Carolin Nymark, omvårdnadsansvarig, Tema hjärta och kärl
Erik Vennberg, omvårdnadschef, AKM i Huddinge
Pia Aikio Nordin, vårdenhetschef ,Slutenvård och öppenvård Solna
Viloetta Månsson, interimschef, BMC
Ingrid Dunder, omvårdnadschef IMA Solna
Emil Andersson, omvårdnadschef, IAKM Solna
Annikki BringBeckman, biträdande universitetssjuksköterska, IAKM Solna
Sara Shou, biträdande universitetssjuksköterska, Slutenvård Solna
Caroline Kevin, vårdenhetschef, Öppenvård Huddinge
Kristian Svensson, omvårdnadschef, AKM Huddinge
Maria Amritzer, omvårdnadsansvarig Huddinge
Emma Gustafsson, omvårdnadschef, KAVA Huddinge
Katarina Meijers, vårdenhetschef, Slutenvård Huddinge
Johanna Helge, omvårdnadschef, KAVA Huddinge
Hok Jan Au, biträdande universitetssjuksköterska, KAVA
Maria Westin, biträdande universitetssjuksköterska, KAVA
Emilia Klitz, omvårdnadschef, AVA Huddinge
Ellinor Jonsson, omvårdnadschef, AVA Huddinge
Sophie Lallet, omvårdnadschef, AVA Huddinge
Ann-Christin Brynne, tf biträdande universitetssjuksköterska, AVA
Susanne Frodlund, biträdande universitetssjuksköterska, AVA
Maria Johansson, biträdande universitetssjuksköterska, AVA
Maria Bergqvist, omvårdnadschef, MAVA Huddinge
Christa Olovsson, omvårdnadschef, MAVA Huddinge
Jenni Eisersjö, omvårdnadschef, MAVA Huddinge
Therese Boart, omvårdnadschef, MAVA Huddinge
Siri Odenfalk, omvårdnadschef, Patientområde trauma, akut och rekonstruktiv kirurgi
Christine Sjögren, omvårdnadschef, Patientområde trauma, akut och rekonstruktiv kirurgi
Helena Wigander, omvårdnadschef, Barnkirurgi öppenvård
Elin Öst, universitetssjuksköterska, Barnkirurgi öppenvård
Cecilia Lindström Gruber, biträdande universitetssjuksköterska, Barnkirurgi öppenvård
Annika Carlgren, specialistsjuksköterska, Barnkirurgi öppenvård
Marie Frostberg, sjuksköterska, Barnkirurgi öppenvård
Magdalena Boije, specialistsjuksköterska, Barnkirurgi öppenvård
Anna-Karin Moll, biträdande universitetssjuksköterska, Barnkirurgi öppenvård
Katja Tägtström, specialistsjuksköterska, Barnkirurgi öppenvård
Lotta Söderberg, specialistsjuksköterska, Barnkirurgi öppenvård
Evelyn Wallin, utbildningssamordnare, Tema barn- och kvinnosjukvård
Johanna Rydström, utbildningssamordnare, Tema barn- och kvinnosjukvård
Björn Nordlund, utvecklingssjuksköterska, Tema barn- och kvinnosjukvård
Lotta Hylander, omvårdnadschef, Tema barn- och kvinnosjukvård
Sophie Michaëlsson, omvårdnadschef, Tema barn- och kvinnosjukvård
Louise Glückman Narrowe, omvårdnadschef, Tema barn- och kvinnosjukvård
Nina Karlsson Forsberg, omvårdnadschef, Tema barn- och kvinnosjukvård
Marie Samuelsson Ahlgren, omvårdnadschef, Tema barn- och kvinnosjukvård
Pia Brasch Wester, omvårdnadsansvarig, Tema barn- och kvinnosjukvård
Marcus Wallén, omvårdnadschef, OVC BIVA
Anna Sahlqvist, specialistsjuksköterska, Mottagning barnkirurgi 2 Solna
Maria Unbeck, omvårdnadsansvarig, Tema trauma och reparativ medicin
Katarina Göransson, omvårdnadsansvarig, Funktion akut
Mia Ahlberg, barnmorska, Tema barn- och kvinnosjukvård
Ann-Christin von Vogelsang, omvårdnadsansvarig, Tema neuro
Arja Vehkala Höglund, omvårdnadsansvarig, Patientområde sjukdomar i nervsystemet
Marie Fält, omvårdnadsansvarig, Patientområde neurokirurgi
Malin Lägerud, omvårdnadsansvarig, Patientområde neurovaskulära sjukdomar
Anna Johansson; omvårdnadschef, Patientområde neurokirurgi
Emma Eveland, omvårdnadschef, Patientområde neurokirurgi
Lise-Lotte Bengtsson, omvårdnadschef, Patientområde sjukdomar i nervsystemet
Lina Nylén, omvårdnadschef, Patientområde sjukdomar i nervsystemet
Sara Schulz, omvårdnadschef, AKM H
Rebecka Lilja, omvårdnadschef, AKM H
Gunilla Klerck Marklund, vårdenhetschef, T BoK
Helene Vinell, OVC, PMI, T BoK
Gunilla Henricsson, VEC, PMI, T BoK
Magdalena Söllvander, OVC, PMI, T BoK
Veronica Franson Farias, OVC, PMI, T BoK
Ulrika Förberg, omvårdnadsansvarig, T BoK 
Annika Mc Carthy, vårdenhetschef ,T BoK
Yvonne Åhlen, omvårdnadschef, ECMO, T BoK
Monica Ritschard, omvårdnadschef, T BoK
Fernanda Velandia , omvårdnadschef, PMI, T BoK
Monika Stålnacke, vårdenhetschef, Tema trauma och reparativ medicin
Susanne Albertsson, barnmorska/vårdenhetschef, PO graviditet och förlossning
Åsa Willdal, chefbarnmorska, PO graviditet och förlossning
Fakhri Hashemi, chefbarnmorska, PO graviditet och förlossning
Ulrika Nordenback, chefbarnmorska, PO graviditet och förlossning
Sofia Östergren Sjögren, chefbarnmorska, PO graviditet och förlossning
Maria Elmquist, chefbarnmorska, PO graviditet och förlossning
Anna Klint, chefbarnmorska, PO graviditet och förlossning
Susanne Eismo, chefbarnmorska, PO graviditet och förlossning
Marie Ekborn, chefbarnmorska, PO graviditet och förlossning
Mia Ahlberg, barnmorska, PO graviditet och förlossning
Malin Edqvist, barnmorska, PO graviditet och förlossning
Hanna Ulfsdottir, barnmorska, PO graviditet och förlossning
Mia Barimani, barnmorska, PO graviditet och Förlossning

Pia Brasch Wester, omvårdnadsansvarig, Tema barn och Kvinnosjukvård

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev