Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kunskap och transparens ger bättre upphandlingar

Det finns mycket som kan göras inom dagens upphandlingsregelverk för att för att göra bra affärer och gynna seriösa företag. Bättre kunskaper om vilka företag som finns på marknaden, fler kontroller och ökad transparens ger bättre upphandlingar på kort och lång sikt, skriver professor Hans Lind.

Publicerad: 27 januari 2019, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LOUKvalitetKorruptionUpphandlingskriterierUpphandlingsarbete

Varför är upphandling så svårt? Nationalekonomisk teori säger att det främst beror på att det är svårt att skriva fullständiga kontrakt, svårt att veta vem man kan lita på och svårt att kontrollera kvalitet. Den klassiska lösningen inom den privata sektorn är att försöka etablera långsiktiga relationer. Möjligheten till framtida affärer gör att motparten sköter sig. Det blir för riskfyllt att göra ett dåligt jobb om konsekvensen blir att man förlorar framtida vinster.

LOU möjliggör inte den typen av långsiktiga samarbeten, men det finns mycket som kan göras inom dagens regelverk för att för att göra bra affärer och gynna seriösa företag och man får inte vara rädd för att testa. Ett genomgående tema i förslagen nedan är att beställaren inte får ha "beröringsskräck".[1]

Beställaren måste ha god kunskap om vilka företag som finns på marknaden och vilken typ av uppdrag de är intresserade av. Regelbundna och tämligen öppna möten med företag i den aktuella branschen är ett sätt att både lära känna marknaden bättre och att tala om för företagen hur beställaren tänker.
Lägg ordentligt med resurser för att bedöma företagen och inte enbart de konkreta anbuden. Detta kan göras på flera sätt, till exempel genom mer omfattande prekvalificeringskrav och genom ett tvåstegsförfarande där företagen bedöms i ett första steg och konkreta anbud från de företag som går vidare i ett andra steg. Systematiska intervjuer med personer som ska vara ansvariga är i regel bättre än att bara bedöma företagen utifrån ett antal inskickade dokument eller referenser vars kvalitet ofta är diskutabel.
Det ska vara ordentliga kontroller av hur de som fått uppdrag arbetat och kvaliteten i det utförda arbetet. De enda som gynnas av att beställaren "litar på sina leverantörer" är mindre seriösa företag, som lägger låga anbud och räknar med att tjäna pengar på att inte leverera enligt kontraktet eller fuska med fakturering. Ordentlig dokumentation av hur leverantören skött uppdraget är också viktigt som underlag vid framtida upphandlingar.
De företag som deltar i en upphandling har rätt att få detaljerad information om varför de inte fick arbetet. Att upphandla på lägsta pris leder sällan till "den goda affären", men när mer kvalitativa bedömningsgrunder används ska tilldelningsbeslutet motiveras ordentlig i ett dokument där det i detalj framgår hur beställaren resonerat. Det är också bra att beställaren träffar de företag som inte fått uppdraget, dels för att tala om vad de behöver göra för att ha chansen nästa gång, dels för att visa att beställaren är seriös, och att det finns goda skäl till att de inte fick jobbet. Detta borde också minska risken för överprövningar.

"Beröringsskräcken" motiveras ofta med att den ska minska risken för (vänskaps-)korruption. Det är dock knappast en bra idé att försöka motverka korruption med en metod som riskerar att gynna mindre seriösa företag, och i förlängningen riskera att seriösa företag blir mindre seriösa. Transparenta processer är bättre. Och självklart ska även upphandlare granskas regelbundet.

"Den goda affären" är inte bara att beställaren på kort sikt får en prisvärd produkt, utan också att seriösa företag uppmuntras, och bedömer det som meningsfullt att delta i framtida upphandlingar. Annars blir det inga goda affärer på sikt.

[1] Tankarna utvecklas mer i boken "Vägar till den goda affären: Upphandling är mer än LOU" av Hans Lind och John Sandblad (Komlitt förlag).

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev