Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kry vill bjuda in till dialog om framtidens vårdmodell”

Det är hög tid att regionerna förbereder för en avveckling av nuvarande ersättningsstruktur och påbörjar arbetet med nya avtalsformer, skriver Claes Ruth, primärvårdschef på Kry.

Publicerad: 13 april 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Claes Ruth, primärvårdschef Kry.


Ämnen i artikeln:

Digital vårdNätläkarePrimärvård

Löften om satsningar på primärvården har avlöst varandra under flera decennier. Trots det har primärvården lika länge tampats med bristande tillgänglighet, bristande kontinuitet och svårigheter att attrahera och behålla personal. Därför är det välkommet att riksdagen nyligen har beslutat om nödvändig lagstiftning för att stärka primärvården.  

Förändringarna har potential att förbättra för patienter vad gäller rätten till både kontinuitet och tillgänglighet, men även att bidra till en mer jämlik hälso- och sjukvård med bättre möjligheter till en ändamålsenlig styrning i och med nya möjligheter för regioner att dela upp vårdvalssystem.

LÄS MER: SKR utreder att ersätta nätläkare efter resultat 

Vi välkomnar även att riksdagen uppmanar regioner att kravställa såväl fysisk som digital närvaro. När Kry startade sin verksamhet för närmare sju år sedan var digitala vårdformer ett högst ovanligt inslag i den svenska primärvården. Efter pandemin är de en självklarhet, och såväl offentliga som privata vårdgivare över hela landet erbjuder i dag sina patienter någon form av möjlighet till digitala kontaktvägar. På Kry har vi fortsatt utvecklingen av vår digifysiska vårdmodell med en utökning av vår fysiska verksamhet till 26 vårdcentraler i sju regioner. Vi har för avsikt att etablera oss fysiskt på ännu fler orter och i fler regioner inom en snar framtid.

De digifysiska arbetssätten som nu är under utveckling runtom i landet är nödvändiga för en hållbar omställning och förstärkning av primärvården, där mer effektiva arbetssätt kan frigöra resurser till patienterna med mest komplexa behov. I dag är det tydligt att det inte längre är möjligt att dela upp vården i separata spår för digitala eller fysiska verksamheter – det är en kombination av båda som skapar möjligheter att kombinera en hög kontinuitet med en hög tillgänglighet för patienter. 

Det som också är tydligt är att nuvarande nationella ersättningsstruktur under riksavtalet inte är ändamålsenlig för en sådan utveckling. Tvärtom riskerar den att fortsatt skapa ett sådant missnöje att den digifysiska utvecklingen stannar av. På punkten om hur en mer ändamålsenlig styrning kan se ut lämnar dock den nya lagstiftningen inga svar. Det är därför nu hög tid att regionerna inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, på allvar förbereder för en avveckling av nuvarande ersättningsstruktur och påbörjar arbetet med att införa nya avtalsformer som möjliggör en fortsatt utveckling av primärvården där såväl kontinuitet som nationell tillgänglighet värnas, och där fortsatt digital innovation som når hela landets invånare är möjlig. 

Vi ser att det är möjligt, och vi vill bjuda in till dialog där vi vårdgivare och huvudmän tillsammans påbörjar arbetet med att utveckla och realisera framtidssäkra styrningsformer. Låt oss nu, med nya regulatoriska förutsättningar i ryggen, se till att en stärkt primärvård inte bara förblir ett löfte utan en verklighet med genomslag i våra medarbetares och patienters vardag.

Claes Ruth, primärvårdschef Kry

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev