måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kritiskt läge för vattenkraften oavsett överenskommelse

I ljuset av den aktuella politiska diskussionen om energiöverenskommelsen är det viktigt att konstatera att inte riktigt alla delar av den befintliga överenskommelsen är avklarade. Vattenkraften är nyckeln till ett fortsatt stabilt och fossilfritt elsystem – det är något alla är helt överens om. Därför är det så oerhört viktigt att stundande regeringsbeslut om nationell plan för omprövning av vattenkraft tas på rätt grunder och med rätt mål i sikte, skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

Publicerad: 29 november 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är dags att visa att vattenkraften har det politiska stöd som framtidens energiutmaningar kräver, skriver Pernilla Winnhed, Energiföretagen. Foto: Nils Jacobsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

ElproduktionEnergiEnergipolitik

Den blocköverskridande energiöverenskommelsen som ingicks 2016 lade grunden för en långsiktig och stabil energipolitik och fortsatta investeringar, något energibranschen länge efterfrågat. Sedan dess har det hänt mycket. Befolkningsökning, digitalisering och omfattande elektrifiering inom industri och transportsektor gör att behovet av leveranssäker fossilfri el ökar kraftigt fram till 2045. Det visar såväl forskningsprojektet NEPP:s analys, som Svenskt Näringslivs scenarioanalys.

Vattenkraften står i dag för nära hälften av Sveriges elproduktion och är den överlägset största leverantören av flexibilitet på alla tidsskalor; från sekunder till dygn, veckor, säsong och år. Energiöverenskommelsen pekar därför tydligt ut vattenkraftens unika ställning och dess betydelse för ett fortsatt hållbart energisystem. Efterföljande lagstiftning om att förse vattenkraften med moderna miljövillkor likaså. Men tyvärr driver vi allt längre ifrån de politiska målen och intentionerna i lagstiftningen. Det ser vi bland annat i berörda myndigheters förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft som regeringen i närtid ska fatta beslut om.

Energiföretagen anser att förslaget, som myndigheterna överlämnade till regeringen i oktober, lämnar alltför många viktiga frågor obesvarade. Vi menar att den nationella planen skyndsamt måste kompletteras med tydligare vägledning avseende avvägningen mellan vattenkraft och vattenmiljö och har därför överlämnat en hemställan till regeringen med åtta konkreta punkter som vi anser är nödvändiga för att de beslut som snart väntas fattas av regeringen ska få genomslag i den så viktiga vattenförvaltningen.

Regeringen behöver bland annat:

tydliggöra att nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel innefattar såväl vattenkraftens produktionsmängd, som dess effekt och reglerförmåga och understryka att dessa nyttor är allmänintressen av stor vikt;
fastställa riktvärdet på max 1,5 TWh elproduktionsförlust till följd av miljöanpassning och på liknande sätt fastställa riktvärden för vattenkraftens effekt och reglerförmåga, samt betona att dessa riktvärden gäller som gräns för betydande påverkan på energisystemet oavsett vilka lagar som tillstånden prövas mot;
ge berörda myndigheter i uppdrag att anpassa sina processer och vägledande dokument så att de stödjer genomförandet av den nationella planen och sedan följa upp att uppdragen utförs på ett tillfredställande sätt.

Genom engagemang, kunskapsuppbyggnad och kapital har energibranschen bidragit till att skapa förutsättningar för en verkningsfull miljöanpassning av våra vattenkraftsälvar. Men för att arbetet inom rimlig tid ska få den effekt som riksdag och regering avsett, så behöver vi få till effektiva processer och prioritera de åtgärder som ger mest miljönytta, med lägsta möjliga påverkan på energisystemet.

Det är dags för Sveriges politiker att ta ansvar för utvecklingen av vårt energisystem och säkerställa att vi når uppsatta mål. Det är dags att visa att vattenkraften har det politiska stöd som framtidens energiutmaningar kräver.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev