lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kriminalitet i arbetslivet måste bekämpas lokalt”

Det krävs ett organiserat arbete på regional och lokal nivå, men också draghjälp från staten i form av skarpare lagstiftning, anser Mirja Räihä, LO-distriktet i Stockholms län.

Publicerad: 21 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mirja Räihä, ordförande för LO-distriktet i Stockholms län. Foto: Fredrik Sandin Carlson


Ämnen i artikeln:

LOArbeteJobbBrottslighet

För att stoppa arbetslivskriminaliteten krävs aktiva insatser från kommuner och regioner. Men varken de eller regeringen har prioriterat lokala insatser för att skattepengar inte ska hamna i fickorna på kriminella. Det krävs nu ett organiserat arbete på regional och lokal nivå, men också draghjälp från staten i form av skarpare lagstiftning. 

I skuggan av debatten om hur gängkriminaliteten bäst ska bekämpas har en rad politiska initiativ tagits för att förbättra samhällets insatser mot arbetslivskriminalitet. En myndighet som ska minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen ska inrättas, lokala center där myndigheter ska samverka mot arbetslivskriminalitet är under uppbyggnad och en delegation har tillsatts som bland annat ska öka kunskapen om problemets omfattning. 

LÄS MER: Sju regionala nav mot brott i arbetslivet

Åtgärderna är steg i rätt riktning, men kommuner och regioner har glömts bort. En stor del av brottsligheten är kopplad till offentliga upphandlingar och inköp. Kommuner och regioner upphandlar för över 800 miljarder kronor årligen. Bra kontroller för att stoppa oseriösa aktörer vid upphandling är en nyckel för att bromsa utvecklingen. 

Att kommuner och regioner brister på området är ingen nyhet. Under åtta år har LO-distriktet i Stockholms län undersökt vilka rutiner länets kommuner har för kontroller vid upphandling. Resultaten är nedslående, flera kommuner saknar metod för att avgöra när de ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor och många har ingen rutin för att hantera onormalt låga anbud. 

I den aktuella rapporten ”Välfärdsbrott mot kommuner och regioner” lyfter Brottsförebyggande rådet, Brå, fram behovet av att kommuner och regioner blir bättre på att stoppa oseriösa aktörer genom att granska dem mer noggrant vid upphandlingar och i valfrihetssystem. 

I en rapport som vi presenterar i dag vittnar fackliga företrädare i Stockholms län om att arbetslivskriminaliteten har ökat på senare år, och är en stor utmaning i flera stora branscher. Det är svårt att sätta en siffra på omfattningen, men bara det svartarbete som Skatteverket kan kontrollera uppgår till över 90 miljarder kronor varje år. 

Insatser behövs över hela landet, men i och med att Stockholms län är en motor i svensk ekonomi och att länet är utsatt när det handlar om olika former av kriminalitet kopplad till arbetslivet så är det särskilt viktigt att positionerna flyttas fram här. Vi föreslår bland annat att: 

Region och kommun bygger upp ett organiserat arbete mot arbetslivskriminalitet, som innefattar kontroller och ett mer systematiskt arbete från framför allt kommunerna.

Staten bidrar till att skapa bättre förutsättningar för brottsförebyggande arbete på lokal nivå. Det innefattar ökade satsningar på de A-krimcenter som håller på att utvecklas men också lagändringar när det exempelvis gäller arbetskraftsinvandring. Ett välfungerande samråd mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter är en nyckel för framgång i arbetet. 

Region och kommun skärper sina rutiner för upphandling. Politikerna behöver ta ett större ansvar, och kontrollerna av leverantörerna behöver utvecklas. 

Den lokala kunskap som upphandlare kan få genom verksamhetsbesök är ett centralt verktyg för att upptäcka oegentligheter. Ett aktivt arbete inom kommuner och regioner är därför nödvändigt för att bekämpa arbetslivskriminaliteten. Med bristfällig kontroll ger vi de kriminella en öppen spelplan att verka på och möjlighet att sko sig på våra skattepengar. Med bättre uppföljning av upphandlad verksamhet och bättre verktyg och stöd från regeringen kan arbetslivskriminaliteten pressas tillbaka.  

Mirja Räihä, ordförande för LO-distriktet i Stockholms län 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LOArbeteJobbBrottslighet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev