måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Korruptionen i vård och omsorg måste bekämpas”

Vård och omsorg är en av de sektorer där flest mutbrottsdomar meddelas. Det behövs därför ett omfattande antikorruptionsarbete för att förhindra att brotten begås, skriver Institutet mot mutors nya generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Publicerad: 11 november 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”En majoritet av de mutbrottsdomar som rör vård och omsorg handlar om fall där gränsen mellan den professionella och den privata rollen suddats ut,” skriver Hayaat Ibrahim.

Foto: Pressbild


Ämnen i artikeln:

KorruptionVisselblåsareOmsorgPersonlig assistansMutor

Flera undersökningar de senaste åren har visat hur visselblåsare på olika sätt bestraffats när de försökt larma om missförhållanden på sin arbetsplats, vilket bidrar till en ökad rädsla för att slå larm. Det är särskilt oroande om detta sker inom vård och omsorg – en sektor som ska präglas av etik, integritet och opartiskhet.

En rädsla att larma hänger ofta ihop med en tystnadskultur som hotar transparens och förtroendet till det offentliga, vilken även försvårar det förebyggande arbetet mot korruption.

Därför är det välkommet att visselblåsare snart får ett stärkt skydd genom den nya lagen som träder i kraft den 17 december. Ett mer omfattande antikorruptionsarbete krävs dock för att ta hand om det grundläggande problemet: att förebygga att brottet faktiskt begås.

LÄS OCKSÅ: Hayaat Ibrahim: Då ska du tacka nej till leverantörens middag

Hälso- och sjukvården, omsorgen och personlig assistans förvaltar ett förtroende från allmänheten som behöver respekteras i alla lägen. Samtidigt är vård och omsorg en av de sektorer där flest mutbrottsdomar meddelas. Antikorruptionsarbetet behöver därför vara effektivt och anpassat efter de utmaningar som de anställda möter i vardagen.

Men varför är egentligen sektorn så riskutsatt för korruption?

Ofta handlar det om de mellanmänskliga möten som sker. En majoritet av de mutbrottsdomar som rör vård och omsorg handlar om fall där gränsen mellan den professionella och den privata rollen suddats ut. Det var bland annat med bakgrund av detta som överenskommelsen för att motverka mutor och korruption inom vård, omsorg och personlig assistans togs fram av Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdföretagarna och Fremia. Det är också skälet till att de fortsätter att sprida kunskap och stöd i frågorna.

Företag och organisationer inom alla branscher möter korruptionsrisker i sin verksamhet. Att bli av med dem helt och hållet är omöjligt. Det viktiga är att verksamheten ständigt arbetar för att minimera riskerna, och framför allt att medarbetarna vet hur de ska hantera dem på bästa sätt.

För detta krävs ett gediget arbete. Skriftliga policyer och riktlinjer räcker inte. Frågorna måste lyftas in i ledningsgruppens arbete och byggas in i organisationens dna.

En avgörande faktor för att den nya lagen ska få effekt är att kulturen på arbetsplatsen är transparent och inte straffar de personer som vågar träda fram. Alla organisationer behöver därför undersöka vilken kultur man har och fundera över hur den kan bli mer inkluderande och öppen så att medarbetarna vågar slå larm. Det är först då de kan få trygga medarbetare, en etisk organisation och framför allt ett stärkt förtroende från allmänheten.

Hayaat Ibrahim
Generalsekreterare, Institutet mot mutor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev