torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kompetensförsörjningen kräver en kraftsamling”

Svenska läkaresällskapet hoppas att den nuvarande regeringen går vidare med förslagen om bland annat statlig finansiering av ST-tjänster i allmänmedicin, skriver Tobias Alfvén.

Publicerad: 30 december 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tobias Alfvén, ordförande för Svenska läkaresällskapet, SLS.


Ämnen i artikeln:

Primärvård

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, med kapacitetsbrist, vårdköer och brist på vårdplatser – utmaningar som hotar patientsäkerheten och principen om vård efter behov. Om vi ska klara vården av en åldrande befolkning med stora behov av vård, kontinuitet och samordning, samtidigt som vi ska tillgodose hela befolkningens tillfälliga vårdbehov och ha en god tillgänglighet, så krävs politisk handlingskraft.

Nu gäller det att gå från ord till handling. Vi vet att en välfungerande och utbyggd primärvård är en grundförutsättning för att nå målet om en kostnadseffektiv och jämlik vård. En fungerande primärvård är också en förutsättning för fungerande sjukhusvård. En underdimensionerad primärvård, med för få allmänläkare och bristande tillgänglighet kopplad till kontinuitet, har varit ett problem i decennier. 

LÄS MER: Kammarrätten: Okej att kräva vaccinationsbevis av medarbetare 

Regionerna har inte lyckats göra allmänmedicinen till ett tillräckligt attraktivt karriärval och för få tjänster för specialiseringstjänstgöring, ST, har inrättats. Statliga satsningar riktade till regionerna med handlingsplaner, stimulanspengar och överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har inte gett de resultat man hoppats på.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har följt upp målen i den senaste överenskommelsen mellan regeringen och SKR. Ett mål var att minst 55 procent av befolkningen skulle ha en namngiven fast läkarkontakt vid utgången av detta år. Målet är inte uppfyllt. Omkring 30 procent har en fast läkarkontakt.  Det finns få tecken på förbättringar. Ett av de grundläggande problemen är bristen på specialister i allmänmedicin.

Ett första steg för att öka tillgången på specialister i allmänmedicin kan nu ha tagits. Vårdkompetensrådet har i sin nya rapport föreslagit att staten skjuter till en miljard kronor årligen under fem år för att finansiera fler ST-tjänster. Vårdkompetensrådet föreslår även att en nationell samordningsfunktion inrättas för att stödja regionerna i att nå Socialstyrelsens riktvärde om 1 100 invånare per specialist i primärvården.  

Förslaget om statlig finansiering av ST-tjänster tillstyrktes av SLS redan 2018 då förslaget lades fram av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.  Men den dåvarande regeringen gick inte vidare med förslaget. Som skäl angavs bland annat remissyttrandet från SKR, där det stod att staten inte bör direktfinansiera enskilda tjänster för ST-läkare. Regeringen hänvisade också till några regioner som påpekat att ett generellt stöd till huvudmännen var att föredra.  

Nu hoppas vi att den nuvarande regeringen går vidare med dessa förslag. För att nå en välfungerande och utbyggd primärvård krävs långsiktiga förstärkningar med fokus på avgränsat uppdrag, så att den fasta läkarkontakten kan ta ett helhetsansvar för sina listade patienter och själv få en hållbar arbetsmiljö. Genom att dessutom förbättra förutsättningarna för fortbildning och forskning i primärvården ökar vi attraktionen i att stanna kvar i yrket. Det måste bli tydligare att medarbetarna är den viktigaste resursen, en resurs som ska värnas, både i primärvården och i sjukhusvården. Regionerna har här ett stort ansvar.

Sjukvårdsministern har uttalat att hon vill gå vidare med primärvårdsreformen och använda nationell styrning där det behövs, samt bidra med det staten kan göra för att nå målen som Socialstyrelsen pekat ut för ett rimligt antal patienter per primärvårdsläkare.  

Förslagen ligger på bordet och nu krävs politisk handlingskraft. SLS ser gärna att staten håller i taktpinnen och stödjer regionerna i kompetensförsörjningsfrågan, som är en utmaning för regionerna var för sig att klara av. Arbetet kräver en kraftsamling från statligt och regionalt håll med tydlig professionell medverkan. SLS bidrar gärna till fortsatta diskussioner om bland annat hur vi kan klara ett utvidgat utbildningsuppdrag med fler ST-tjänster och bibehållen kvalitet. Nu är det dags – låt oss gå från ord till handling.

Tobias Alfvén
Ordförande, Svenska läkaresällskapet, SLS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev