Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kompetensbrist — en nationell och akut fråga!

Kompetensbristen är akut inom många branscher idag, så även inom måleribranschen. Vi har flera förslag, bland annat borde regeringen agera och ge landsbygdskommuner finansiell ersättning så att måleriutbildning kan ske i kommunal regi. Det skriver Måleriföretagen.

Publicerad: 6 februari 2020, 08:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kompetensbrist inom flera yrkesgrupper är en av de största utmaningarna för företagare idag.

Foto: Love Strandell / Colourbox


Ämnen i artikeln:

KompetensbristRegeringenLandsbygdenKommunerYrkesutbildning

Sverige behöver sina företagare! Det är landets företagare som skapar arbetstillfällen, tillväxt och bidrar till välfärden. Men för att hjulen ska kunna snurra på en fungerande arbetsmarknad behövs kvalificerad arbetskraft. Detta är ett problem inom flera branscher idag – så även inom måleribranschen. Det är akut och mycket oroande!

Rapporterna om hur den svenska ekonomin står inför en avmattning avlöser varandra men samtidigt kan vi konstatera att behovet av nya bostäder runt om i landet är mycket stort. Enligt Boverkets prognos kommer det i år påbörjas 50 000 bostäder. Det är betydligt färre än de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen. I en enkät till Måleriföretagens medlemsföretag svarar 6 av 10 att de tror att de kommer att ha lika många eller fler uppdrag det närmaste halvåret men att svårigheten är att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Kompetensbrist inom flera yrkesgrupper är en av de största utmaningarna för företagare idag och förlorade affärsmöjligheter är en utveckling som inte bara skadar det enskilda företaget utan även samhällsekonomin och Sveriges konkurrenskraft.

Därför välkomnar Måleriföretagen att regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder som kan underlätta kompetensförsörjningen. Det är också positivt att regeringen bjuder in aktörer på bostadsmarknaden till samtal om vad som krävs för ett framtida bostadsbyggande. Men frågan är akut och det krävs insatser och politiska beslut nu.

Yrkesstoltheten inom måleribranschen är stor och Måleriföretagen jobbar kontinuerligt med skolor, myndigheter och politiker för att öka antalet sökande till de måleriutbildningar som finns. Vi kan konstatera att det många gånger saknas utbildning till målare i närområdet. Att det geografiska avståndet har en inverkan på antalet sökande är rimligt att utgå ifrån då faktorer som boende och familj förmodligen påverkar den enskildes beslut.

Nu krävs handling och därför vill vi uppmana regeringen till följande:

■ En finansiell ersättning till landsbygdskommunerna så att de kan driva måleriutbildning. Ersättningen ska vara öronmärkt för måleriutbildning med syftet att göra den mer tillgänglig runt om i landet.
■ Utökade möjligheter till omskolning av vuxna genom till exempel arbetsmarknads- och vuxenutbildning.
■ En finansiell ersättning till företag i landsbygdskommunerna som ska användas för rekrytering och utbildning av nya medarbetare. På så sätt kan vi fånga upp människor som idag står utanför arbetsmarknaden men som har potential och engagemang som kan vara värdefull i vår bransch.
■ Fler insatser som främjar samverkan mellan landets kommuner, exempelvis gemensamma yrkes- och utbildningskluster.
■ En ökad satsning på svenska för invandrare, SFI. Brister i språkkunskaper är en faktor som påverkar anställningsbarheten.

Frågan om kompetensbrist är komplex och kräver samverkan mellan flera aktörer på olika nivåer. Det är viktigt att den pågående utredningen om gymnasie- och vuxenutbildningen och Tillväxtverkets utredning ser vikten av konkreta åtgärder. Kommunerna, som huvudmän för skolorna, måste få redskap att underlätta en samverkan mellan sig.

Regeringen har ett viktigt ansvar att omgående sätta in kraftfulla åtgärder för att motverka kompetensbristen, som idag utgör ett av de största hindren för ökad tillväxt på lång sikt.

Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige

Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen i Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev