onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kommunpolitiker: Godkänn slutförvaret av kärnbränsle

Tillåts inte slutförvaret att börja byggas riskeras driften för Sveriges hela kärnkraftsprogram. Ett uteblivet beslut skapar onödiga risker både för säkerhet i kärnkraftsprogrammet och för möjligheten att ställa om elsystemet, skriver arbetsutskottet för Svenska industrikommuner.

Publicerad: 14 januari 2021, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

¡För våra kärnkraftskommuner Oskarshamn, Varberg och Östhammar väntar nu ett omställningsarbete där stängningen av reaktorer kommer att medföra ett kraftigt minskat behov av arbetskraft,” skriver debattörerna. Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

SysselsättningKärnkraftElproduktionEnergi

Den omställning av det svenska energisystemet som nu pågår är omfattande. Den medför stora sysselsättningseffekter på de orter där produktion av energi avvecklas. Kompetens som tidigare varit efterfrågad, till exempel kunskaper inom kärnteknik och oljeraffinering uppfattas i flera länder nu som omodern och irrelevant.

För våra kärnkraftskommuner Oskarshamn, Varberg och Östhammar väntar nu ett omställningsarbete där stängningen av reaktorer kommer att medföra ett kraftigt minskat behov av arbetskraft. De berörda kommunerna har ett aktivt engagemang i denna stora förändring. De försöker tillsammans med industrin, myndigheterna och regeringen hitta lösningar för att utveckla nya verksamheter som bygger på den kunskap som finns inom kärnkraftindustrin.

Om en omställning ska kunna genomföras på ett sätt som inte skapar frustration och motstånd mot de nödvändiga förändringarna krävs att de orter som är utsatta ges möjlighet att utveckla nya verksamheter där arbetskraftens befintliga kompetens kan utnyttjas.

Det finns två vägar att gå. Den ena är att på dessa orter genomföra kraftfulla investeringar i nya anläggningar för energiproduktion. Det handlar då om att ta tillvara de resurser och den infrastruktur som finns inom energiområdet i dessa kommuner. Den vägen kräver tillskott av kapital.

Den andra vägen är att tidsmässigt koordinera utfasningen av aktuella reaktorer med att genomföra byggandet av inkapslingsanläggning och slutförvar av det använda kärnbränslet. Svensk Kärnbränslehanterings (SKB:s) planerade arbeten innebär investeringar på cirka 19 miljarder kronor och beräknas generera omkring 1 500 arbetstillfällen i berörda kommuner och regioner över en tioårsperiod. Dessa investeringar kommer att finansieras med redan fonderade medel som kärnkraftverkens ägare betalat in över tid. De stora byggprojekten kräver inget offentligt stöd. Slutförvarsprojektet blir ett viktigt tillskott i de regionala ekonomierna.

Regeringen måste fatta beslut om att bygga ett slutförvar och en anläggning för inkapsling av Sveriges använda kärnbränsle. Ett slutförvar är en viktig länk i den totala svenska energiförsörjningen. Mellanlagret för det använda bränslet börjar successivt nå kapacitetstaket. Tillåts inte slutförvaret att börja byggas riskeras driften för Sveriges hela kärnkraftsprogram. Det kommer inte att finnas förutsättningar för att hantera det använda bränsle som kärnkraftsreaktorerna alstrar. Ett uteblivet beslut skapar onödiga risker både för säkerhet i kärnkraftsprogrammet och för möjligheten att ställa om elsystemet.

Slutförvaret för det använda kärnbränslet har funnits i planerna i snart 40 år. Svensk Kärnbränslehantering har under denna tid forskat och utvecklat metoder för att hantera det använda bränslet. Arbetet har löpande prövats och granskats av all tillgänglig expertis. Frågan har stått i fokus för externa forskare, myndigheter och miljödomstolar, som bedömt SKB:s arbete och slutligen deras ansökan om att få bygga anläggningarna.

Det använda kärnbränslet är en restprodukt från vår elkonsumtion.  När det nu finns en godkänd metod och godkända platser för att bygga anläggningarna är det efter 40 år hög tid att konkret ta ansvar för det avfall vi elkonsumenter alstrat. Östhammars kommunfullmäktiges ja till slutförvaret innebär att en lång platsvalsprocess nu avslutats.

Alla instanser som har att bedöma SKB:s ansökan har ställt sig positiva till att lokalisera dessa anläggningar till Östhammar och Oskarshamn.  Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har tillstyrkt SKB:s ansökan och i miljöbalksprövningen har SKB levererat de sista kompletteringarna för ett beslut. Oskarshamns kommun har sagt ja till inkapslingsanläggningen och med beskedet från Östhammars kommunfullmäktige från oktober i år finns nu alla underlag på plats för ett regeringsbeslut. Nu kan vi i Sverige realisera planerna. Det är dags för regeringen – som sista och avgörande instans – att godkänna slutförvaret.

Det kommer att underlätta för de berörda kärnkraftskommunernas strukturomvandling. Men framförallt, det kommer att ge nödvändiga förutsättningar för att kunna driva de kvarvarade reaktorerna, som är en förutsättning för att under ordnade former kunna ställa om Sveriges energisystem.

Vi uppmanar regeringen att fatta beslut om att tillåta byggandet av ett slutförvar. Att vänta skapar bara problem.

Catharina Fredriksson, kommunalråd (S) Oxelösunds kommun, arbetsutskottet för Svenska industrikommuner

Jan Bohman, kommunalråd (S) Borlänge kommun, arbetsutskottet för Svenska industrikommuner

Andreas Erlandsson, kommunalråd (S) Oskarshamns kommun, arbetsutskottet för Svenska industrikommuner

Anton Sjödell, kommunalråd (M) Gislaveds kommun, arbetsutskottet för Svenska industrikommuner

Anja Johansson, ordförande stadsbyggnadsnämnden (S) Luleå kommun, arbetsutskottet för Svenska industrikommuner

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev