tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kommunerna saknar stöd från staten i klimatarbetet”

Klimatkommunernas styrelse vill se tydliga satsningar på kommunerna i regeringens budget, skriver Evelina Fahlesson (S) och Jacob Högfeldt (M).

Publicerad: 19 september 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Evelina Fahlesson (S) och Jacob Högfeldt (M).

Foto: Patrick Degerman, Nils Eriksson


Ämnen i artikeln:

Klimat

Sveriges kommuner rustar för ett förändrat klimat. Vi gör anpassningar och vi försöker bromsa förändringen. Men vi saknar stöd från staten! Det blir alltmer tydligt att de beslut vi fattar lokalt – om infrastruktur, om samverkan med näringslivet, om energieffektiviseringar och om lokal elproduktion och så vidare – är avgörande för Sveriges klimatomställning.

Därför vill Klimatkommunerna se tydliga satsningar på kommunerna i regeringens budget! Vi vill se:

LÄS MER: Hög tid upphandla klimatsäkert – så gör du

1. Stöd till hållbara transporter. Utveckla fler samarbeten likt stadsmiljöavtalen – ett styrmedel som visat sig ge mycket god effekt.

Genom stadsmiljöavtalen har kommuner och regioner kunnat söka stöd för åtgärder som gör att fler cyklar och åker kollektivt, eller som bidrar till hållbara godstransporter. Hittills har var fjärde kommun tecknat stadsmiljöavtal med staten. Avtalet går ut på att kommunen får betalt för hälften av investeringen mot att de betalar andra hälften själva, samt genomför ytterligare satsningar som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Snabbbussarna Helsingborgsexpressen och Malmöexpressen (“rakare” kollektivtrafiklinjer), laddstruktur för elbussar i flera kommuner och en ny bro över älven samt nya gång- och cykelvägar till Bergsbyns industriområde i Skellefteå är några exempel på vad som gjorts tack vare stadsmiljöavtalen.

Efter en tillfällig höjning 2022 halverades potten för 2023, och regeringen har aviserat att stödet ska dras ner ytterligare för att sedan tas bort helt. Klimatkommunerna menar att det vore ett stort misstag att avskaffa stadsmiljöavtalen för tidigt; man borde istället utveckla breda samarbeten tillsammans med kommunerna och regionerna.

Trafikverket arbetar just nu med planerna för trafiken 2026–2037, och Klimatkommunerna har inför detta lyft fram satsningar på ett transporteffektivt samhälle som en viktig och historiskt sett underprioriterad del som vi vill se betydligt mer av. I kommande plan behövs en gemensam målbild och styrmedel för att nå målet om ett transporteffektivt samhälle, inkluderande länsplanerna och statlig medfinansiering.

Stadsmiljöavtalen är en viktig pusselbit som kopplar ihop samhällsplaneringen med infrastrukturplaneringen. Synergieffekterna är många och stora: När fler cyklar och åker kollektivt i städerna blir luften renare, bullret mindre och hälsan hos kommuninvånarna bättre. Transportsystemet blir också mer rättvist.

2. Incitament för kommuner att säga ja till vindkraft. Svensk elproduktion behöver öka kraftigt de kommande åren och vindkraft är det energislag som snabbast och billigast kan byggas ut. Trots detta stoppas merparten av vindkraftsprojekten från att gå vidare till miljöprövning, ofta på grund av ett lokalt motstånd. När utredningen ”Värdet av vinden” publicerades i april saknades den allra viktigaste pusselbiten: ett ekonomiskt incitament som får fler kommuner att säga ja till ny vindkraft. När budgeten presenteras vill vi se en lösning för en intäkt till kommuner som ökar takten i vindkraftsutbyggnaden.

3. Stöd till strategiskt klimatarbete i kommunerna. Sveriges klimat- och miljöstrateger är en yrkesgrupp som verkar lite i det dolda. Förändring sker inte av sig själv; det behövs någon som identifierar möjligheter och synergieffekter, samordnar, ser till att nyckelpersoner träffas, och driver på så att planer både görs och genomförs. I Klimatkommunernas förslag ”Inkludera alla Sveriges kommuner i klimatarbetet genom ett klimatavtal” lyfter vi stöd till kommunernas klimat- och miljöstrateger som ett av de effektivaste och mest välbehövliga stöd vi kan tänka oss från nationell nivå, när det gäller att få verklig fart på klimatomställningen.

Våra tre förslag snabbar inte bara på Sveriges klimatomställning. De stärker även näringslivet, skapar en tryggare energiförsörjning och dämpar riskerna med klimatförändringarna. När regeringen presenterar sin budgetproposition den 20 september vill Klimatkommunerna se tydliga satsningar på kommunernas klimatomställning. Vår viktiga roll i omställningen går inte längre att bortse från!

Samtliga undertecknare är medlemmar i Klimatkommunernas styrelse.

Evelina Fahlesson (S)
Kommunalråd, Skellefteå

Jacob Högfeldt (M)
Kommunalråd, Strängnäs

Anna Hed (C)
Kommunstyrelsens ordförande, Mora

Bo Frank (M)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, Växjö

Anders Lönroth (MP)
Kommunalråd, Huddinge

Gunvor Bergqvist (V)
Ledamot miljö- och klimatnämnden, Göteborg

Amir Jawad (L)
Ordförande miljönämnden, Helsingborg

Elin Engdahl (S)
Ordförande miljö- och hälsoutskottet, Lund

Rosi Hoffer (S)
Kommunalråd, Östersund

Aphram Melki (C)
Kommunalråd, Järfälla

Cecilia Boman Lindström (MP)
Ordförande miljönämnden, Karlstad

Sofia Hedén (S)
Kommunalråd, Malmö

Sofia Lindholm (C)
Kommunalråd, Trollhättan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Klimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev