fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kommunerna måste stoppa våldet på LSS-boenden”

På 40 procent av Sveriges gruppboenden rapporteras det om våld mot boenden. År efter år rapporterar våra medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet dessutom om missförhållanden på LSS-boenden – på grund av kompetensbrist hos chefer och personal. Kommunerna kan inte vänta på att staten agerar, de måste ta sitt ansvar här och nu, skriver Ulla Adolfsson och Maria Sivall.

Publicerad: 7 oktober 2020, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Om personalen får konkreta verktyg bland annat i att använda kommunikationsstöd skulle fler individer kunna bemötas utifrån sina personliga behov,” skriver Ulla Adolfsson och Maria Sivall.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LSS-boendenVåldNPFKompetensbristKommuner

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) reglerar när personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar har rätt till en bostad som är anpassad för dem. Sverige har även förbundit sig att följa FN:s funktionsrättskonvention. Ytterst vilar dock ansvaret för LSS-boenden på kommunerna.

Otryggheten på LSS-boenden ökar. Tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) rapporterade 2019 om att missförhållanden i form av tvångs- och begränsningsåtgärder inom LSS-bostäder har ökat jämfört med tidigare år. Det handlar om allt från rena fysiska övergrepp, inlåsningar eller att munnen tejpas för till uppfostrande hot om att ställa in aktiviteter om personen inte sköter sig. Dessutom rapporteras det om att de boende utsatts för våld på fyra av tio svenska gruppboenden.

För att minska våldet krävs ökad kompetens hos både chefer och personal. Med rätt kompetens, såväl praktisk som teoretisk, kan personalen bättre hantera utmanande situationer med respekt och förståelse för den frustration det kan innebära för den boende att exempelvis inte bli förstådd, i stället för att personalen håller fast personens armar. Om personalen får konkreta verktyg bland annat i att använda kommunikationsstöd skulle fler individer kunna bemötas utifrån sina personliga behov. När kompetensen ökar – ökar också tryggheten.

Tragiskt nog är kränkningar och hot om våld vardag för många som bor på LSS-boenden. Ett kompetenslyft är därför avgörande för att skydda personer med funktionsnedsättningar från våld eller övergrepp i deras hem.

Autism- och Aspergerförbundet vill se ett kompetenslyft i kommunerna bestående av:

ökad kunskap om autism. Autismspecifik kompetens skapar inte bara ökad kvalitet och trygghet för de boende, det leder även till en bättre arbetsmiljö för personalen,
ökad kunskap om intentionen med LSS. Själva syftet med LSS är att personer som enligt lagen har rätt till stöd ska få likvärdiga levnadsvillkor som alla andra, med fokus på delaktighet, trygghet och självständighet. Tyvärr finns en trend att kunskapen om LSS-lagstiftningens egentliga syfte alltmer tappas bort i kommunerna,
bättre möjligheter att använda kunskapen praktiskt. Även när teoretisk kunskap finns, räcker den inte i sig för att ge stöd till personer med autism. Personalen måste även få möjlighet att använda kunskapen praktiskt,
närvarande chefer. Då chefer många gånger har ansvar för flera boenden, och lätt tappar inblick i det dagliga som sker, är det av stor vikt att chefen deltar i utbildning tillsammans med personalen på boendet, m
mer tid för eftertanke. I dag saknas i många fall tid för handledning, planering och reflektion för personalen. Genom att ge tid för eftertanke kan rutiner följas och arbetet bli mer långsiktigt.

LSS-boendena måste bli tryggare, och då behövs rätt kompetens hos både de ansvariga och hos personalen. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga kompetensen på landets LSS-boenden, vilket naturligtvis är bra. För att säkerställa en likvärdig kvalitet på stödet behöver regeringen initiera ett kompetenslyft som omfattar all personal, även vikarier och timanställda.

Men kommunerna kan inte enbart invänta ett möjligt nationellt kompetenslyft från regeringen – de måste snabbt ta sitt ansvar och agera kraftfullt för att stoppa våldet och öka tryggheten på landets LSS-boenden.

Ulla Adolfsson, förbundsordförande, Autism- och Aspergerförbundet

Maria Sivall, förbundsjurist Autism- och Aspergerförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev