söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kommunerna inskränker rättigheter enligt LSS”

Allt fler kommuner har egna begränsande riktlinjer för insatser enligt LSS, skriver Camilla Rosenberg och Gunilla Sundblad från Autism Sverige som står bakom en ny studie.

Publicerad: 2 maj 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Camilla Rosenberg och Gunilla Sundblad från Autism Sverige.

Foto: Christina Teuchler


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningFunktionsvariationLSSLSS-boenden

En studie vid Marie Cederschiöld högskola visar att det i nästan alla kommuner finns riktlinjer för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som begränsar lagstadgade rättigheter för de personer som har rätt till insatserna. Autism Sverige anser att denna utveckling innebär att kommunerna inskränker lagstadgade rättigheter enligt LSS.

Studien, som är finansierad av Autism Sverige, har genomförts av docent Ola Segnestam Larsson och professor Magnus Tideman och syftar till att följa upp rapporten ”Riktlinjer – till hjälp eller stjälp?” som länsstyrelserna genomförde 2006 på uppdrag av regeringen. Den nya studien visar att allt fler kommuner har egna begränsande riktlinjer samt att riktlinjerna blivit mer specificerade.

LÄS MER: Assistansutredningen: 10 miljarder dras in när staten tar över

I dag har 65 procent av kommunerna riktlinjer för sin bedömning, jämfört med 44 procent vid tidpunkten för länsstyrelsernas granskning 2006. Av studien framgår att endast 6 procent av kommunernas riktlinjer i dag är helt fria från begränsningar, jämfört med 10 procent år 2006. Andelen begränsningar i riktlinjer har alltså nästan fördubblats.

I granskningen 2006 konstaterade länsstyrelserna att förekomsten av rättighetsbegränsande riktlinjer var hög och att riktlinjerna varierade mellan olika kommuner. Allvarlig kritik lämnades eftersom riktlinjerna bedömdes inskränka den lagstadgade rätten till LSS-insatser för personer med funktionsnedsättning. Länsstyrelserna noterade att ”helt oacceptabla” lokala skillnader skapades.

Drygt 15 år senare har kommunernas begränsande riktlinjer alltså blivit fler. Även antalet begränsningsområden har ökat markant. 2006 var det vanligt med begränsningar avseende insatsers omfattning i tid. I dagens riktlinjer förekommer en rik flora av begränsningar kopplade till bland annat tid, personliga egenskaper, nätverk och geografi. Innehållet i riktlinjerna skiljer sig också i ökad utsträckning åt från kommun till kommun.

Ett talande exempel gäller den enskildes möjlighet att använda insatsen ledsagarservice. 71 procent av kommunerna har geografiska begränsningar för ledsagarservice, vilket kan jämföras med 27 procent år 2006. I flera kommuner beviljas inte ledsagarservice för den som bor i en gruppbostad, trots att gruppbostad inte ska begränsa möjligheten att beviljas andra LSS-insatser.

Sammantaget går kommunernas riktlinjer emot principen om ett individuellt behovsprövat stöd. Det medför en förskjutning av samhällets syn på vad individen kan förvänta sig för stöd och dessutom medför lokala olikheter en ojämlik bedömning.

Vi ser en stor risk för att den ökande mängden begränsande riktlinjer har ytterligare en negativ effekt, nämligen att människor avstår från att söka insatser på grund av svåröverskådliga krav. En sådan utveckling är djupt olycklig.

All handläggning enligt LSS ska utgå från individuella behov med utgångspunkt i lagens grundläggande intentioner. Ytterst handlar det om individens möjlighet till full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i övriga levnadsvillkor. Detta ska uppnås genom tydliga rättigheter där den enskilde ges inflytande över utformningen av det stöd han eller hon behöver. Kommunernas begränsande och över tid varierande riktlinjer har kommit att urholka dessa viktiga rättsprinciper.

Autism Sverige anser att:

* Kommunala riktlinjer aldrig får begränsa den enskildes rätt till insatser.

* Kommunerna ska följa lagen och alltid sätta den enskildes behov i fokus.

Camilla Rosenberg
Ordförande, Autism Sverige

Gunilla Sundblad
Förbundssekreterare, Autism Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev