söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kommunerna brister i sitt arbete mot självmord”

Det är oacceptabelt att så många kommuner saknar relevanta insatser för att förebygga självmord, skriver Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Publicerad: 22 mars 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero. Foto: Erik Simander/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Självmord

Trots riksdagens nollvision saknar en stor majoritet av landets kommuner effektiva och kunskapsunderbyggda insatser för att förebygga självmord. Det visar en ny rapport från Suicide Zero, som är en ideell organisation. 

Det räcker inte med insatser från hälso- och sjukvården eller att enskilda medmänniskor agerar. Genom sitt breda uppdrag har kommunerna en mycket viktig roll att spela för att få ner antalet självmord. Det är oacceptabelt att så många kommuner saknar relevanta insatser.

Varje år dör runt 1 500 personer i självmord. Det är sju gånger fler än antalet döda i trafiken och tolv gånger fler än de som dör av våld orsakat av någon annan. Trots att riksdagen har antagit en nollvision för självmord genomförs inte de nödvändiga förändringar som krävs.  

Kommunerna har unika möjligheter att arbeta med förebyggande insatser för alla medborgare. Att ge stöd till riskgrupper, utbilda personal, genomföra insatser i skolan och åtgärda risker i den fysiska miljön är exempel på åtgärder som har bevisad effekt för att förebygga självmord. Genom politiska beslut, rätt prioriteringar och ett långsiktigt och metodiskt arbete kan kommunerna rädda liv.  

LÄS MER: ”Tillsätt haverikommission vid barns självmord”

En rapport från Suicide Zero som publiceras i dag visar att en stor majoritet av kommunerna brister i sitt förebyggande arbete. Resultaten baseras på en enkät som skickades ut hösten 2021 till landets 290 kommuner och som besvarades av 181 kommuner. Frågorna utgick från en sammanställning av suicidpreventiva insatser som har starkt stöd i forskningen, eller som utgör en viktig förutsättning för ett effektivt arbete.

Bara tio kommuner bedöms av rapportförfattarna ha goda insatser för att förebygga självmord. I de flesta kommuner behöver arbetet utvecklas och 81 kommuner kan inte anses ha tillfredsställande insatser alls. Vi ser stora skillnader mellan, men även inom, kommuner. I en kommun kan arbetet inom ett verksamhetsområde vara väl utvecklat, samtidigt som det inom andra områden är obefintligt.  

Flera kommuner uppger att de har påbörjat ett förebyggande arbete, vilket stämmer med Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, senaste statistik som visar på en försiktig ökning av kommuner som har en handlingsplan för att få ner självmorden. Men – det sker 14 år efter att riksdagen antog en nollvision. Vi är trötta på att vänta och uppmanar alla landets kommunpolitiker att omedelbart säkerställa att kommunen har en politiskt antagen handlingsplan och att resurser för suicidprevention blir en del av kommunens budget. För att satsningen ska ge effekt behövs ett brett arbete och att hela kommunen involveras.  

Den kunskap vi har pekar på att följande behöver göras: 

1. Tillsätt en tjänsteperson med ansvar för kommunens suicidpreventiva arbete 

2. Säkerställ att det suicidpreventiva arbetet finns med i kommunens budget 

3. Analysera risker för självmord i den fysiska miljön och åtgärda dessa i samarbete med berörda aktörer 

4. Ta fram rutiner för hur medarbetare ska agera i händelse av självmord/självmordsförsök 

5. Utbilda medarbetare i hur självmord kan förebyggas 

6. Genomför förebyggande insatser på skolorna i kommunen 

7. Prioritera uppsökande aktiviteter för att motverka ensamhet bland äldre 

8. Satsa på regelbundna insatser för att minska alkoholkonsumtion  

9. Stärk vårdkedjan för grupper som har en hög risk för suicid

10. Genomför regelbundna informationsinsatser till allmänheten för att öka kunskapen  

Mot bakgrund av att riksdagen redan har antagit en nollvision och att sittande regeringar under flera år har valt att prioritera satsningar på att förebygga psykisk ohälsa riktar vi nu en uppmaning till landets lokalpolitiker inför valet: Vi vill se en kraftfull, kunskapsunderbyggd och långsiktig satsning i kommunerna för att förebygga självmord. Det finns 1 500 liv per år att rädda. Tillsammans gör vi skillnad. 

Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Självmord

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev