Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kommuner och regioner behöver effektiva team”

De nya politiska ledarnas förmåga att skapa resultat genom bra team avgör hur de lyckas förverkliga vallöftena, skriver Peter Englén från branschorganisationen Sveriges Teamcoacher.

Publicerad: 9 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Peter Englén, ordförande i branschorganisationen Sveriges Teamcoacher.


Ämnen i artikeln:

Val 2022

Det är en turbulent tid i politiken och för många politikerstyrda organisationer. Det är inte bara i riksdagen som majoriteten har skiftat. Ett stort antal regioner och kommuner runt om i landet har också fått nya politiska styren.

Det innebär att det ska bildas mängder av nya ledningsgrupper, koalitionsteam, stabsteam och handläggarteam under hösten. Hur väl de här teamen kommer att fungera är helt avgörande för om de politiska löften som givits i valrörelsen ska kunna förverkligas. För även om det var personligheterna och det egna partiets särart som lyftes fram i valrörelsen så är det de nya ledarnas förmåga att skapa resultat genom bra team som kommer att avgöra hur de lyckas.

LÄS MER: Karta: Drygt 270 styren klara 

Den dåliga nyheten, för såväl politikerna som för väljare och skattebetalare, är att internationell forskning otvetydigt visar att bara 10 till 20 procent av alla team som sätts samman arbetar bra ihop.  Några som forskat runt detta är det globala företaget Team Coaching International, som har mätt teameffektivitet i över 5000 team världen över. De konstaterar att endast 10 procent av teamen de undersökt kan anses vara högpresterande.

I den forskning som Ruth Wageman och J. Richard Hackman vid Harvard University har gjort fann de att problemen även finns i högre ledningsteam. De har visat att den viktigaste indikatorn på om ett team fungerar väl ihop är hur de skapar kollektivt och individuellt lärande tillsammans, så att de blir bättre på att lösa nästa utmaning. Över 40 procent av de högre ledningsgrupper de undersökt var riktigt dåliga på detta och ytterligare 33 procent klassades som medelmåttiga.

Dåligt fungerande ledningsteam leder till dåligt fungerande organisationer. Den goda nyheten är att det går att göra någonting åt det. Eftersom allt fler uppgifter som ska lösas kräver lagarbete och teameffektivitet har mycket forskning kommit fram de senaste åren om hur man skapar, leder och utvecklar team.

Ur denna forskning har det vuxit fram en profession, kallad teamcoaching, med certifierade experter på att stötta team. Att anlita en professionell teamcoach höjer avsevärt möjligheterna att skapa effektiva team. 

Modern forskning visar att de traditionella ”stadiemodellerna” från 1900-talet om teams utveckling, som FIRO och Susan Wheelans IMGD, har många begränsningar. Bland annat behöver inte team gå igenom en lång effektivitetssvacka eller ”kaosfas” innan det blir riktigt effektivt. Team kan bli effektiva på mycket kort tid.

Ju snabbare man investerar i teambygget desto bättre effekt får man på insatt tid och resurser. Det är i början som teaminsatser och teamcoaching är som viktigast och har störst effekt. Ger man teamen rätt strukturella förutsättningar och stöd från början, så får man ett effektivt samarbete, hög måluppfyllelse och individuell utveckling i teamet. 

Att vara politiker är svårt och kräver en lång rad kunskaper, färdigheter och förmågor. De flesta politiker är skolade i retorik, ideologi, statsvetenskap, ekonomi och i hur det offentliga systemet fungerar. Men få politiker har fått träning i att på riktigt skapa, utveckla och leda effektiva team. Att på en ledarskapsutbildning ha fått en genomgång av FIRO/IMGD- modellerna eller att ha gått en veckas gruppträning räcker inte långt.

Den som är politiskt aktiv, eller arbetar i staben i en politiskt styrd organisation, måste ta arbetet med att skapa effektiva team på största allvar. Vi har inte råd att ha ineffektiva team. 

Peter Englén
Ordförande i branschorganisationen Sveriges Teamcoacher

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Val 2022

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev