Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kommuner, lyssna mer på företagarna”

Det finns bara ett sätt att skapa resurser till alla de ambitioner som politikerna nu skissar på för den egna kommunen. Och det är att företagen får möjlighet att utvecklas, att fler kommer i arbete och att skatteintäkterna ökar.

Publicerad: 14 februari 2019, 09:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”En central fråga för att förbättra företagsklimatet är att se till så att mötet mellan kommunen och företagen fungerar så smidigt som möjligt.”

Foto: Nils Jakobsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

FöretagsklimatKommunerFörtroendevaldaSvenskt Näringsliv

Företagsklimatet i Sveriges kommuner blir allt bättre. Genom ett långsiktigt arbete har frågorna hamnat högt upp på många kommuners dagordning. Det bekräftas också av landets företagare. I den senaste enkätundersökningen (LFK2018) som Svenskt Näringsliv genomförde svarade drygt 30 000 företagare på frågan om hur de upplever situationen i sin kommun. 27 procent angav att det lokala företagsklimatet är bättre än för fem år sedan. Motsvarande siffra för de som upplever en försämring är endast 14 procent.

Att det lokala företagsklimatet gradvis förbättras är mycket viktigt för möjligheten att starta och driva företag i vårt land och därmed även för hur välståndet utvecklas. I Sverige har vi valt att decentralisera stora delar av det offentliga uppdraget, vilket innebär att kommunerna hanterar många frågor som direkt påverkar människors möjlighet att förverkliga sina drömmar genom företagande. Det kan handla om tillstånd, tillgång till mark och tillsyn av verksamheter.

Även om en del blir bättre återstår mycket att göra. En ny mandatperiod ligger nu framför oss och på många håll i landet tillträder nya politiker som får uppdraget att leda och utveckla sina kommuner. Då är det viktigt att man prioriterar frågorna kring hur förutsättningarna för företagen kan förbättras. För faktum är att det bara finns ett sätt att skapa resurser till alla de ambitioner som man nu skissar på för den egna kommunen och det är att företagen får möjlighet att utvecklas, att fler kommer i arbete och att skatteintäkterna ökar.

En central fråga för att förbättra företagsklimatet är att se till så att mötet mellan kommunen och företagen fungerar så smidigt som möjligt. Det gäller inte minst i kommunens myndighetsutövning. Vi vet att det här är den vanligaste kontaktytan och vi vet också att det skiljer sig mycket över landet. Kommunens bemötande, handläggningstidernas längd och avgifternas storlek är några områden där företagen upplever stora skillnader mellan kommunerna. Här finns även saker att göra på den nationella nivån.

En viktig sådan är att utforma ett regelverk som innebär att avgifterna för kommunernas kontroll tas ut först efter det att kontrollen är genomförd.

I år sätter vi särskilt fokus på myndighetsutövningen och vi vill gärna vara en samtalspartner i det förbättringsarbetet för ett bättre företagsklimat i många kommuner. Vi har fakta, undersökningar, kunskap och har nära till våra medlemsföretag i alla Sveriges regioner. Vår uppmaning till kommunerna är att lyssna på företagen, se över arbetssättet och låta er inspireras av de kommuner som lyckas bäst.

Elisabeth Sandberg, chef för Svenskt Näringslivs regionverksamhet

Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev