Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kommunalt ansvar att få ordning på elsparkcyklarna

I explosionsartad hastighet har våra städer översvämmats av elsparkcyklar som skapar trafiksäkerhetsproblem. Det är dags att kommunerna ihop med företagen och polisen styr upp situationen.

Publicerad: 19 augusti 2019, 02:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Kommunerna kan beivra problemen med elsparkcyklar genom regler i den lokala ordningsstadgan.”

Foto: Maxim Thoré, Bildbyrån / Peter Kroon


Ämnen i artikeln:

FunktionshinderPolisen

De så kallade elsparkcyklarna utgör både framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem i våra större städer. Samtidigt uppskattas de av många användare. Men om elsparkcyklarna även framöver ska finnas i vår gatumiljö krävs ansvarstagande och rimliga regler. Såväl allmänheten som kommunerna och uthyrningsföretagen måste medverka för att få till stånd en positiv lösning.

Var och en borde faktiskt förstå att det inte är okej att lämna en elsparkcykel mitt på trottoaren. Sunt förnuft säger att den då är i vägen för andra. Ändå sker detta hela tiden.

För ett år sedan var det säkert många som aldrig reflekterat över elsparkcyklar. Men i explosionsartad hastighet har våra städer översvämmats av detta nya fenomen. Utvecklingen har gått fort, och kommunerna verkar tagna på sängen. Det har utvecklats en vilda western-mentalitet, och denna har förstärkts av kommunernas passivitet.

Elsparkcyklarna hyrs ut av företag som tar betalt per minut för användningen. Detta, i kombination med att kommunerna vanligen saknar lämpliga parkeringsområden för elsparkcyklar, gör att de slängs på trottoarerna eller parkeras mot väggar och stolpar. Följden blir väsentliga framkomlighetsproblem för alla, men särskilt för personer med synnedsättning.

Att en elsparkcykel som placeras liggande på trottoaren är en snubbelrisk torde vara uppenbart för alla. Men även om de står längs en vägg utgör de problem för synskadade. När en person med synnedsättning letar efter dörren till någon butik, restaurang eller liknande så vill man gå nära väggen. Cyklar och elsparkcyklar kan då bli jobbiga hinder som den synskadades vita käpp fastnar i.

Men det är inte bara när elsparkcyklarna står stilla som de utgör problem. Det är olagligt att framföra elsparkcykel på trottoarer i mera än gånghastighet. Detta respekteras inte. Dessutom tycks många elsparkcyklar vara trimmade för att kunna framföras i höga hastigheter. Detta är inte bara olagligt utan också livsfarligt. Då dessa fordon är tysta så utgör de en stor trafikfara för synskadade. De borde ha ett varningsljud så att de kan uppmärksammas med hörseln.

Synskadades Riksförbund har länge påpekat att vanliga cyklar utgör liknande problem som elsparkcyklarna. Men på grund av att elsparkcyklarna hyrs ut så tycks de hanteras mera vårdslöst än cyklister vanligen hanterar sin egen, privatägda cykel. Här ligger ett stort ansvar på uthyrningsföretagen i form av justeringar av prissättningen. Kanske borde man inte kunna checka ut förrän man parkerat elsparkcykeln på en för ändamålet avsedd plats?

Kommunerna kan beivra problemen med elsparkcyklar genom regler i den lokala ordningsstadgan. Elsparkcykelparkeringar behövs, och det är ett kommunalt ansvar att upprätta sådana. Det bör sedan vara obligatoriskt att använda dessa. Olämpligt placerade elsparkcyklar bör transporteras bort. Samtidigt måste uthyrningsföretagen se över sin prissättning så att det inte lönar sig att kasta ifrån sig elsparkcykeln var som helst.

Kommunerna bör ha ett nära samarbete med polisen för att säkerställa att elsparkcyklarna framförs på ett lagligt sätt och parkeras på lämpliga ställen. Ett alternativt sätt att hantera frågan vore att förbjuda elsparkcyklarna helt och hållet. Ett förbud är ju en ganska drastisk åtgärd, men blir det ingen bättre ordning kanske ett förbud är enda lösningen. Det är hur som helst helt oacceptabelt att trottoarerna får vara avstjälpningsplats för elsparkcyklar.

Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FunktionshinderPolisen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev