tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kommunallagens bestämmelser om revision bör ses över”

Det är orimligt att vi förtroendevalda revisorer ska ansvara för den finansiella revisionen i kommuner och regioner, anser Anders Haglund, ordförande i kommunrevisionen i Vaxholms stad.

Publicerad: 24 januari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Haglund, förtroendevald revisor, Vaxholms stad.


Ämnen i artikeln:

RevisionKommunallagen

Jag och många med mig har länge ifrågasatt det rimliga i att vi förtroendevalda revisorer ska ansvara för den finansiella revisionen i kommuner och regioner. Skälet är att vi har en lagstiftning som styr redovisningen, vilket inte ger något utrymme för förtroendevalda att välja vilka regler som ska tillämpas eller hur dessa ska tolkas. 

Därmed finns det heller ingen plats för förtroendevalda revisorer i den finansiella revisionen. Trovärdigheten för den samlade kommunala revisionen torde öka, om det görs tydligt att det inte finns någon möjlighet för förtroendevalda revisorer att bedöma om redovisningen är rättvisande.

LÄS MER: ”Regionerna brister i sin målstyrning”

Trots att kommunal revision varit föremål för översyn flera gånger de senast decennierna har inte systemets grunder förändrats. Fortfarande är det förtroendevalda revisorer som fullt ut ansvarar för revisionen. I samband med den senaste översynen framfördes argumentet att revisionen är en helhet där det finns synergier mellan den finansiella revisionen och verksamhetsrevisionen. Detta argument har förstås inte mycket med dagens verklighet att göra. 

Nu finns det ytterligare skäl att ifrågasätta de förtroendevalda revisorernas roll. Vi har fått en ny standard för finansiell revision i kommuner och regioner. Dessutom står nu revisionsbyråerna, och deras revisorer som anlitas för att genomföra den finansiella revisionen, under Revisorsinspektionens tillsyn, även vad gäller den revision som görs i kommuner och regioner. Revisorsinspektionen betraktar således kommunal finansiell revision som likvärdig bolagsrevision, vilket innebär att samma krav också gäller vid utförandet. 

Tilläggas kan också att en revisionsbyrå har ansökt om överprövning av en kommuns upphandling av revisionstjänster till fast pris. Förvaltningsrätten beslutade att bifalla denna ansökan och upphandlingen måste göras om. Förvaltningsrättens argument var att det handlar om revision, och fasta arvoden strider mot revisorslagen. Det innebär att en revisionsbyrå som accepterade fast arvode skulle riskera disciplinär påföljd, då den står under Revisorsinspektionens tillsyn. 

Slutsatsen av detta är att om kommunerna vill köpa finansiell revision från en revisionsbyrå – vilket de flesta gör – så kan de förtroendevalda revisorerna varken påverka inriktning eller omfattning och därmed inte heller kostnaden för den finansiella revisionen. Hur rimligt är det då att vi ska ansvara för denna del av revisionen? 

För min egen kommun, där jag är ordförande i den förtroendevalda kommunrevisionen, har jag fått en indikation från vår byrå om att kostnaderna för vår finansiella revision kan komma att fördubblas på grund av vad som ovan beskrivits. Man kan förstås undra om detta är rimligt, eftersom de ökade granskningsinsatserna som behöver göras enligt uppgift är marginella. I det korta perspektivet riskerar effekten bli att den finansiella revisionen tränger ut delar av den viktiga verksamhetsrevisionen. 

Kommunallagens bestämmelser om revision behöver omgående ses över och antingen anpassas till den verklighet som nu gäller – eller att det, på något sätt, tydliggörs att kommunal revision är väsensskild från bolagsrevision och därför ska hanteras på sitt eget sätt. 

Anders Haglund
Ordförande i kommunrevisionen, Vaxholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RevisionKommunallagen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev