måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kommunala språkskolor för elever med språkstörning!

Det finns en stor grupp elever med språkstörning som idag hamnar mellan stolarna. De klarar sig inte med skolans stöd men har heller inte så stora problem att de erbjuds statlig språkskola. Här måste kommunerna kliva in och inrätta kommunala språkskolor, skriver Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning.

Publicerad: 18 oktober 2019, 12:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi får höra otaliga berättelser om hur elever inte har fått den hjälp de behövde i skolan, skriver debattören.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FunktionsvariationFunktionshinderEleverPedagogik

En elev med språkstörning kan ha svårigheter med att uttrycka sig, ta till sig vad andra säger, ha problem med att komma ihåg verbal information eller svårigheter i sociala situationer. Omkring 7-10 procent av befolkningen har någon form av språklig nedsättning. Av dessa har hela 1-2 procent så stora problem att de anses ha en grav språkstörning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är idag huvudman för skolor som tar emot elever som har grav språkstörning. Det är för eleverna avgörande att de skolorna finns kvar och möter eleverna med ljudanpassad miljö och pedagogernas spetskompetens.

Det finns också en stor grupp elever som har en lindrigare språkstörning. De kan uppleva att det räcker med stöd och extra anpassningar i skolan.

Men därutöver finns en grupp elever som många gånger tycks bli helt bortglömd. Det är elever som har stora behov av stöd för att klara sin skolgång, men vars språkstörning inte bedöms som grav, vilket gör att de inte tas emot av en statlig skola.

I vårt arbete med ungdomar som har språkstörning får vi höra otaliga berättelser om hur de inte har fått den hjälp de behövde i skolan och därmed inte lyckades lära sig det som enligt läroplanen krävs för att få godkända betyg. Dessutom hör vi regelbundet om elever som har blivit utsatta för mobbning och trakasserier i ”vanliga” skolor. Det handlar om att andra elever gör narr av sättet de pratar på, eller för att de inte alltid förstår vad andra säger.

Dessa elever har rätt till både mycket stöd och rätt hjälpmedel för att ha en chans att klara sig i skolan. De behöver lärare och pedagoger med kunskap om språkstörning och som förstår vilken pedagogik som eleverna har rätt till för att kunna ta till sig kunskap på bästa sätt. Eleverna har också rätt till en trygg social miljö. Tidigare forskning visar att elever med språkstörning blir utsatta för mobbning i större utsträckning än för andra elever.

Vår absoluta uppfattning är att andelen elever som har någon grad av språkstörning, och inte utgör målgrupp för den statliga Hällsboskolan, utgör en tillräckligt stor grupp elever för att stora och mellanstora kommuner ska kunna erbjuda språkskolor.

På så sätt kan kommunerna samla och stärka kompetensen kring språkstörning lokalt, och långsiktigt säkerställa att de elever som har rätt till stöd får det i en trygg miljö med skolkamrater som förstår och respekterar varandra. Skolan skulle till exempel kunna erbjuda mindre klasser, relevanta hjälpmedel, speciallärare och extra assistenter i varje klassrum och logopeder som träffar eleverna varje vecka.

Det är varje kommuns ansvar att säkerställa att alla elever med språkstörning får det stöd de enligt Skollagen har rätt till så att de är redo att möta arbetslivet eller fortsatta studier efter sin skolgång. När ska kommunerna börja ta sitt ansvar på allvar?

Elin Adebo, projektledare "Äntligen!", Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev