fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kommunal: ”Ta krafttag mot den dåliga arbetsmiljön”

Hög arbetsbelastning, högt tempo och tidspress. Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsmiljön i den svenska äldreomsorgen är skrämmande. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och börja lyssna på undersköterskorna och vårdbiträdena så att de orkar jobba kvar i dessa viktiga yrken.

Publicerad: 28 februari 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Äldreomsorgen förtjänar bättre och välfärdsarbetarna förtjänar mer.” Foto: Petra Älvstrand, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

KommunalArbetsmiljöÄldreboende

Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport av arbetsmiljön inom äldreomsorgen är dyster läsning. Efter 1 200 besök hos 150 olika arbetsgivare så har myndigheten sammanlagt ställt närmare 3 500 krav på åtgärder i arbetsmiljön. Det är skrämmande. De flesta bristerna handlar om det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivarna brister i att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetet.

Rapporten bekräftar i allt väsentligt den bild av situationen som jag får när jag möter medlemmar och skyddsombud ute i verksamheterna. Det är främst den psykosociala arbetsmiljön som är mest påfrestande och mest akut, men också den som kan vara svårast att bekämpa.

Kommunal jobbar ständigt för att förbättra arbetsmiljön, främst genom alla våra skyddsombud ute på arbetsplatserna. Men allt för ofta brister arbetsgivarens ansvar och engagemang för personalens välbefinnande på arbetet.

Andra delar i rapporten handlar om att arbetsbelastningen är för hög i förhållande till de resurser som finns, att tempot är för högt och att tiden inte räcker till. Även kompetensutveckling och tydlig introduktion är utvecklingsområden som Arbetsmiljöverket pekar på.

Det är väldigt bra och viktigt att vi är många som påpekar de brister som finns när det kommer till arbetsmiljön inom vård och omsorg – men när händer det något?

Jag vet att det skrivs anmälningar om arbetsskador, tillbudsrapporter, att skyddsombud driver ärenden och att sjukskrivningarna är höga. Men vi ser inte de rejäla satsningar på en bättre arbetsmiljö som faktiskt behövs.

I rapporten konstateras vidare att: ”Personalen inom äldreomsorgen riskerar sin hälsa om arbetsbelastningen inte anpassas efter resurserna”.

Samtidigt som behoven av att rekrytera personal redan i dag är enorma så görs det sällan eller aldrig något för att komma tillrätta med problematiken i grunden. När det görs något så är det tyvärr ofta i form av projekt och tillfälliga satsningar. Det duger inte.

Kom igång och gör något, här och nu:

Avsätt tid för det förebyggande arbetet. Chef, skyddsombud och all berörd personal tillsammans och tänk långsiktigt.
Dokumentera, agera och följ upp.
Lägg ansvaret hos dem som har det yttersta ansvaret och kräv de resurser som behövs för att kunna följa Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder.
Våga satsa och prioritera som beslutsfattare – för att komma till rätta med arbetsmiljön på lång sikt så krävs ekonomiska resurser.

Och; ge alla yrkeskunniga undersköterskor och vårdbiträden inflytande över hur arbetet ska organiseras! Så lyfts kvalitén, vilket förbättrar förutsättningarna att orka, vilja och kunna jobba kvar i dessa otroligt viktiga yrken.

Det får bli ett slut med att acceptera och vara tysta från såväl tjänstemän, politiker som myndigheter. Nu är tiden inne för att reagera och att kräva resultat. Ingen tjänar på att låta det fortsätta på samma sätt. Äldreomsorgen förtjänar bättre och välfärdsarbetarna förtjänar mer.

Malin Ragnegård, avdelningsordförande Kommunal Bergslagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev