Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kommunal: Sluta med minutstyrning i hemtjänsten

Fyra av tio anställda inom hemtjänsten arbetar i dag under strikt minutstyrning. Det leder till såväl sämre arbetsmiljö som lägre kvalitet. Låt hemtjänsten baseras på tillit, uppmanar fackförbundet Kommunal.

Publicerad: 27 januari 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hälften av de som arbetar strikt minutstyrt i hemtjänsten är psykiskt trötta efter varje arbetsdag, en dubbelt så hög andel som bland dem som inte jobbar med minutschema, skriver Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Foto: Sören Andersson


Ämnen i artikeln:

HemtjänstArbetsmiljöKommunal

Tio minuter för att duscha en person som kanske har svårt att röra sig, tre minuter för en tillsyn. På papperet ser det enkelt ut, men äldre människors behov går inte att förutse eller standardisera. I en ny rapport visar Kommunal att minutstyrd hemtjänst leder till dålig arbetsmiljö för arbetstagarna, bristande resursutnyttjande för arbetsgivarna och sämre kvalitet för de äldre. Lyckligtvis finns det bättre alternativ.

Fyra av tio medlemmar inom hemtjänsten arbetar i dag under strikt minutstyrning. Komplexa behov ska pressas in i förenklade minutscheman för att passa en förbestämd detaljplanering. Varken personal eller de äldre vinner på minutstyrda insatser som urholkar såväl arbetsmiljö som kvalitet. Nu vill Kommunal i stället se en tillitsbaserad hemtjänst. 

Idag är ett arbetsschema inom hemtjänsten ofta nedbrutet på specifika insatser med väldigt exakt tidssättning. En dusch kan till exempel vara tidsatt till tio minuter och en tillsyn till bara tre minuter, utan möjlighet till flexibilitet. Många som arbetar inom hemtjänsten vittnar om att de ibland knappt hinner ta av sig ytterkläderna och hälsa innan det är dags att gå.

Rapporten ”En hemtjänst att lita på” baseras på Kommunals stora medlemsundersökning. Bland medlemmarna inom hemtjänsten uppger 38 procent att de arbetar enligt strikt minutstyrning (utan flexibilitet), 49 procent att de arbetar enligt flexibel minutstyrning och tio procent att de arbetar helt utan minutstyrning.

För arbetstagare som arbetar enligt strikt minutstyrning är stressen påtaglig. Bara 22 procent upplever att de dagligen hinner utföra sina arbetsuppgifter på utsatt tid, jämfört med 43 procent för övriga styrningsmodeller. Hela 57 procent har svårt att ta en kopp kaffe eller besöka toaletten och 35 procent har svårt att ta lunchrast varje dag. Det är dubbelt så högt som andelarna för de andra styrningsmodellerna.

Den sämre arbetsmiljön leder till större risk för arbetsrelaterad ohälsa. Hälften av de som arbetar strikt minutstyrt är psykiskt trötta och drygt 60 procent är fysiskt trötta efter varje arbetsdag. Även de siffrorna är dubbelt så höga som för de andra sätten att styra hemtjänstverksamhet.

LÄS MER: Använd resurserna rätt – satsa på äldreomsorgen!

Inte heller arbetsgivare eller de äldre tjänar på minutstyrning. Rapporten visar tydligt att minutstyrning gör arbetsplatsen mindre attraktiv och arbetstagarna mer benägna att sluta, vilket innebär att det skriande rekryteringsbehovet inom välfärdssektorn blir svårare att möta. Minutstyrning gör samtidigt att kvaliteten på hemtjänsten försämras. Bara 30 procent av de som arbetar enligt strikt minutstyrning svarar att de dagligen har förutsättningar att ge god omsorg och tillfredsställa de äldres individuella behov. För de som arbetar mer flexibelt är andelen mer än dubbelt så hög.

Ingen skulle komma på idén att i detalj minutreglera hur en bilmekaniker eller vaktmästare sköter sitt jobb, men när det kommer till undersköterskor och vårdbiträden antas detta behövas. Varför litar vi på mäns yrkeskompetens, men inte på kvinnors? 

Såväl arbetsmiljöforskning som positiva exempel runt om i landet visar att det finns bättre alternativ till den strikta minutstyrningen. Kommunal vill se en tillitsbaserad styrningsmodell som utgår ifrån hemtjänstens syfte, skapar kontinuitet och ger handlingsutrymme att hantera de äldres individuella och varierande behov. 

Det är hög tid att kompetenta och yrkesskickliga undersköterskor och vårdbiträden i välfärden får den tillit de förtjänar och behöver för att utföra sitt arbete. Bara så kan vi få en hemtjänst att lita på.

Malin Ragnegård
Förbundsordförande i Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev