onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

KD: Regeringen tar barn ifrån deras föräldrar

Allt fler barn med omfattande funktionsnedsättning hamnar på barnboende. En boendeform som tidigare kallades institution. Det är ett omänskligt resultat av S/MP-regeringens nedskärningar inom assistansen.

Publicerad: 24 april 2019, 17:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Barn förvägras rätten att växa upp i ett hem tillsammans med sin familj.” Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

AssistansKristdemokraternaLena HallengrenLSSLSS-boendenFunktionsnedsättningFunktionsvariation

Vi kristdemokrater ser med oro på Socialstyrelsens rapport Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Den visar att barn som förlorat kommunal och statlig personlig assistans i allt större utsträckning hamnar på barnboende. 2016 var det 15 barn som för första gången fick beslut om en plats på ett barnboende till följd av att ha förlorat sin assistans. 2017 var det 40 barn.

Funktionshinderrörelsen och personer som drabbats av nedskärningarna inom assistansen bekräftar bilden. Många med omfattande funktionsnedsättning och deras anhöriga lever under ständig stress. Föräldrar orosanmäler sig själva till socialtjänsten, då de har en ohållbar vardag efter att ha fått avslag på ansökningar om assistans eller fått en kraftig neddragning av antalet timmar.

De befarar att barnen inte är säkra i deras händer, om de av utmattning skulle förlora uppsikten under en kort stund. Därtill hamnar syskon ofta i kläm. Föräldrarnas ork och kraft räcker helt enkelt inte till. För varje dag som går trasas liv och familjer sönder.

Tack vare att KD/M-budgeten fick stöd i riksdagen i december gavs uppmaningen till regeringen att ändra lagen så att andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Ett första livsviktig steg för att återupprätta intentionen med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är bra att lagändringen nu är på gång. Några kommer att räddas, men långt ifrån alla.

Tryggheten som fanns har bytts ut mot en daglig kamp mot myndigheter. En kamp för rätten till nödvändig hjälp att leva ett liv som andra. Jag ställde därför en skriftlig fråga i riksdagen till socialminister Lena Hallengren (S). Jag ville veta vilka åtgärder som socialministern och regeringen kommer att vidta, utöver den pågående lagändringen kopplad till andning och sondmatning, för att även barn med funktionsnedsättning som har stora behov av hjälp och tillsyn ska kunna bo hemma med sin familj?

Socialministerns svar gör mig bekymrad och orolig. Jag håller med ministern när hon i sitt svar säger att kommunerna ska tillhanda boendeformer av hög kvalitet när föräldrar i vissa situationer behöver hjälp med att ta hand om sina barn och ungdomar. Men barnboende ska bara vara ett alternativ om familjen så önskar. Barnboende ska inte erbjudas när föräldrarna hellre vill ha assistans för att kunna leva tillsammans med sitt barn.

Ministern svarar vidare att de enligt januariöverenskommelsen kommer att utreda hur definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av och att det kan innebära att fler barn får personlig assistans. Men enligt avtalet ska en ny lag vara på plats 2021. Så länge kan vi inte vänta.

Regeringens prognos i vårbudgeten visar att ytterligare 500 personer kommer ha förlorat rätten till assistansersättning 2022. Regeringen måste erkänna effekten av sin politik. De måste vidta snabba åtgärder för att bryta den omänskliga situation som är verklighet för många barn, vuxna och familjer som är i stort behov av samhällets stöd.

Det oroar mig att Hallengren inte ser de problem som vi kristdemokrater ser. Vi har en situation när allt fler barn tvingas växa upp på institutioner. Barn förvägras rätten att växa upp i ett hem tillsammans med sin familj. Det går emot allt som vi kristdemokrater står för.

Pia Steensland, Kristdemokraternas talesperson i funktionshinderfrågor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev