Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

KD: ”Människor lider av att slussas runt”

När patienter med omfattande vårdbehov slussas fram och tillbaka mellan sjukvård och socialtjänst skapar det mänskligt lidande. Kristdemokraterna uppmanar regeringen att snarast tillsätta en utredning för att belysa hur personer som lider av både beroendesjukdom och psykisk ohälsa ska garanteras en god vård.

Publicerad: 27 februari 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Ingen tar ett övergripande helhetsansvar för personer med omfattande vårdbehov. ”

Foto: Emil Langvad, Bildbyrån / Colourbox


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaBeroendevårdSocialtjänstenHuvudmannaskap

Vem kan glömma Uppdrag Gransknings starka reportage om Sanne? Sanne lever med både svår beroendesjukdom och djup psykisk ohälsa. En situation som hon delar med många andra. Trots insatser från såväl socialtjänst som sjukvård får Sanne inte den vård och omsorg som hon behöver. Programmet kunde konstatera att ingen i behandlingskedjan förmodligen gjort fel enligt rådande lagstiftning. Ändå fick inte Sanne hjälp. Vi kristdemokrater anser att det här måste åtgärdas omgående.

Vid samsjuklighet mellan beroendesjukdom och psykisk ohälsa är det problematiskt att huvudmannaskapet för beroendevården delas mellan socialtjänsten och hälso-sjukvården. I praktiken är det socialtjänsten som tar det övergripande ansvaret för beroendevården trots att det handlar om ett sjukdomstillstånd. Det dubbla huvudmannaskapet gör att den som lider av både psykisk sjukdom och beroendesjukdom ofta faller mellan stolarna.

Särskilt tydligt blir det vid så svår samsjuklighet att det krävs tvångsvård. Sjukvården behandlar då de akuta psykiska symptomen, men så fort de är under kontroll tar sjukvårdens ansvar slut. Trots att svåra problem kopplade till beroendesjukdomen kräver sjukvårdsbehandling slussas personen vidare till kommunens socialtjänst.

Dagens system med två olika huvudmän medför att patienter ofta slussas fram och tillbaka mellan sjukvården och socialtjänsten. Ingen tar ett övergripande helhetsansvar för personer med omfattande vårdbehov. Samtidigt gör ingen fel enligt gällande lag. Men faktum kvarstår - Sanne och allt för många andra personer får inte den hjälp de behöver.

Vi kristdemokrater anser att det är hög tid att skapa en beroendevård utan skuld och skam. Beroendesjukdom är en hjärnsjukdom och personer med beroendesjukdom måste få tillgång till evidensbaserad vård. Det är inte minst viktigt att skapa en organisation som tar ett helhetsansvar för personer med så svår samsjuklighet mellan beroende och psykisk ohälsa att det krävs tvångsvård.

Vi kristdemokrater uppmanar därför regeringen att snarast tillsätta en utredning för att belysa hur personer som lider av både beroendesjukdom och psykisk ohälsa ska kunna garanteras en huvudman som tar ett helhetsansvar för personens vårdbehov. Utredningen ska också belysa hur samspelet mellan sjukvården och kommunens socialtjänst kan se ut med en huvudman. Organisationen måste anpassas efter den enskilde och inte tvärtom.

Slutligen ska utredningen göra en ekonomisk bedömning om ett gemensamt huvudmannaskap vid denna samsjuklighet leder till ökade eller minskade samhällsekonomiska kostnader. Det är uppenbart att dagens slussande av sjuka personer mellan vård och socialtjänst kostar mänskligt lidande. Frågan är om det inte också är ekonomiskt kostsamt.

Det är också viktigt att öka kunskapen om det stora lidande som dagens organisation med dubbla huvudmannaskap skapar för Sanne och andra som befinner sig i samma situation. På kristdemokraternas initiativ och med brett stöd ifrån övriga partier, har riksdagens socialutskott därför beslutat att genomföra en hearing om psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik torsdagen den 28 februari. Vid hearingen får utskottets ledamöter möjlighet att ställa frågor till kunniga personer med stor erfarenhet av samsjuklighetens problem.

Vår förhoppning är att denna hearing ska leda till ökad kunskap och bred politisk samstämmighet runt att det krävs en lagändring för att Sanne och alla andra med samsjuklighet så fort som möjligt ska få tillgång till bättre vård och omsorg.

Vi kristdemokrater är redo att våga förändra en föråldrad organisation som bygger på tradition. Det krävs för att människor med beroendesjukdom och psykisk ohälsa ska få en fungerande hälso- och sjukvård och ett socialt stöd för att komma vidare till bättre liv. En god hälsa ska vara möjlig för alla människor.

Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot (KD), ordförande i socialutskottet

Michael Anefur, riksdagsledamot (KD), talesperson i sociala frågor

Pia Steensland, riksledamot (KD), docent och beroendeforskare vid Karolinska Institutet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev