söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

KD: Grundintentionen i LSS är eliminerad

Det är regeringens skyldighet att agera när rättspraxis så uppenbart strider mot intentionen med LSS och mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver kristdemokraterna Ebba Busch, Pia Steensland, Acko Ankarberg Johansson och David Lega.

Publicerad: 13 maj 2020, 17:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi kristdemokrater anser att det är ovärdigt att personer med funktionsnedsättning fråntas rätten att förebygga svettlukt under armarna eller att fixa håret på morgonen. ” Foto: Kristdemokraterna


Ämnen i artikeln:

Löfven 2JanuariavtaletKristdemokraternaEbba BuschLSSLSS-boendenFunktionsnedsättningFunktionsvariation

Det är i dag ingen självklarhet att bli beviljad assistans för det mest grundläggande som exempelvis personlig hygien, eller hjälp att äta, klä på sig eller att kommunicera. Nu dras snaran av myndighetsbedömningar som begränsar livet för personer med funktionsnedsättning åt ytterligare.

Rätten till självbestämmande i sitt eget liv borde vara en självklarhet enligt intentionen i frihetsreformen LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Men nedskärningarna har accelererat efter S/MP-regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016. Efter direktivet att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar har möjligheten – och rätten – att leva som andra ersatts av en ständig kamp mot myndigheter.

Nyligen uppdaterades Försäkringskassans vägledning kring bedömning av vad som ska omfattas av det grundläggande behovet personlig hygien. Nu är det endast hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen som kan godtas som det grundläggande behovet personlig hygien. Och då bara de delar av dessa behov som är av mycket privat eller integritetskänslig karaktär.

I praktiken innebär den nya striktare bedömningen att personer med funktionsnedsättning inte får assistans för det som de flesta av oss skulle räkna till våra rutiner för personlig hygien. Det handlar exempelvis om att använda deodorant, raka benen eller armhålorna, smörja in kroppen med hudkräm efter duschen, fila naglarna, trimma skägget, sminka sig och att använda balsam samt reda ut och torka håret.

Vi kristdemokrater anser att det är ovärdigt att personer med funktionsnedsättning fråntas rätten att förebygga svettlukt under armarna eller att fixa håret på morgonen. Människors självkänsla och självförtroende undermineras. Grundintentionen i LSS – rätten för personer med funktionsnedsättning att leva som andra – är eliminerad.

Det är regeringens skyldighet att agera när rättspraxis så uppenbart strider mot intentionen med LSS och mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har förbundit sig att följa. Men regeringens passivitet sviker personer med funktionsnedsättning och deras familjer.

Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L berör visserligen assistansen, men åtgärderna är inte tillräckliga. Vi kristdemokrater kämpar för att samtliga grundläggande behov – inte bara andning och sondmatning – ska vara assistansgrundande i sin helhet. Vi anser att det är rimligt att få assistans under hela toalettbesöket, inte bara de moment som räknas som mycket privata. Eller att ta på sig alla sina kläder, inte som i dag bara dem som sitter närmast kroppen.

Kristdemokraternas förslag om att utreda detta behandlas just nu i riksdagen. Vi uppmuntrar samtliga partier som står upp för att alla har rätt till självbestämmande i sitt eget liv att stödja vårt förslag.

Men Försäkringskassans nya vägledning medför ytterligare skärpning av de senaste årens redan strama rättspraxis. När rätten urholkas, måste vi agera för att säkerställa att den som har behov av assistans ska få det. Det krävs därför fler åtgärder för att skapa en mer värdig och medmänsklig funktionshinderpolitik.

Under den pågående corona-pandemin har vi alla fått uppleva hur tärande det är med social distansering och tillhörande inskränkt frihet och rörlighet i samhället. Vår förhoppning är att den upplevelsen ska öka förståelsen för hur begränsat livet är för de tusentals personer med funktionsnedsättning som har förlorat sin rätt till assistans. De som lever i isolering och husarrest varje dag.

Vi önskar att en ökad förståelse ska skapa utrymme för konstruktiva samtal med samtliga partier och funktionshinderrörelsen kring hur vi ska återupprätta intentionen med LSS och skapa ett samhälle som ser, bejakar och inkluderar alla människor.

Ebba Busch, partiledare Kristdemokraterna

Pia Steensland, riksdagsledamot (KD) och partiets talesperson i funktionshinderfrågor

Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot (KD) och ordförande i Socialutskottet

David Lega, EU-parlamentariker  (KD) som själv lever med personlig assistans

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev