tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

KD: Anna Ekström fäktas mot väderkvarnar 

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har skrivit en svårbegriplig text där hon svepande avfärdar integrationspolitiken från delar av hennes eget regeringsunderlag och andra partier från ”högern”. Det är märkligt, eftersom de förslag hon presenterar i huvudsak är sådan politik som vi och andra drivit under lång tid, replikerar Kristdemokraternas integrationspolitiska talesperson Sofia Damm.

Publicerad: 29 december 2020, 10:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Språk- och studieresultaten för utrikes födda är alarmerande,” skriver Sofia Damm. Foto: Pressbild


Ämnen i artikeln:

Löfven 2NyanländaAnna EkströmArbeteJobb

Utbildningsminister Anna Ekström skriver i en debattartikel (17/12) om Socialdemokraternas nyvunna förståelse för svenska språkets betydelse för en lyckad integration. Det är en svårbegriplig text där Ekström fäktas mot väderkvarnar och svepande avfärdar integrationspolitiken från delar av hennes eget regeringsunderlag och andra partier från ”högern”.

Det är särskilt märkligt eftersom de förslag hon presenterar i huvudsak är sådan politik som vi och andra drivit under lång tid. Utan att nämna oss explicit påstår ministern exempelvis att vi skulle vilja försvåra för nyanlända att lära sig språket, genom den barnomsorgspeng vi föreslår. Men barnomsorgspengen är en tillfällig möjlighet för föräldrar att ha mer tid för barnen mellan 1–3 år. Tillsammans med andra förslag från oss, som stärker språk och integration, är det mest ett försök av Ekström att flytta fokus från sitt eget partis politik.

Språk- och studieresultaten för utrikes födda är alarmerande. Socialdemokraterna har fram till nyligen, tillsammans med regeringspartnern Miljöpartiet, tonat ned eller relativiserat behovet av svenska språket. I stället har fokus legat på arbetsmarknadspolitiska åtgärder som varit verkningslösa och de har accepterat ett bidragssystem som alltför länge fått hämma integrationen. Att Socialdemokraterna vill se språkkrav är inget annat än en produkt av att andra partier, däribland Kristdemokraterna, tryckt på.

Språket är en nyckel in i samhällsgemenskapen. Med språket får man kontakterna, kunskaperna och kvalificeringen till arbetsmarknaden. Men i Sverige har vi inte erkänt den betydelsen.

■ Kristdemokraterna har länge föreslagit integration från dag ett, med krav på att asylsökande redan på asylboendet ska delta i femton timmar språkutbildning och nio timmar samhällsorientering per vecka. 
■ För att skapa incitament och tydliga krav har Kristdemokraterna också föreslagit ett språkkrav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. På så vis blir det tydligt att språket har stor betydelse för den långvariga rätten att få uppehålla sig i Sverige. 
■ Rätten till skattefinansierad tolk begränsas. Det är helt bakvänt att staten ska betala folk i år efter år för att utrikes födda inte lär sig svenska. 
■ För att förstärka integration av utrikes födda kvinnor vill vi se obligatorisk sfi för föräldralediga. Vi har också föreslagit att sfi med yrkesinriktning görs till norm, eftersom detta visat sig ge bättre resultat i både svenskinlärningen och etableringen i arbete.

Utan en tydlig väg in i egen försörjning försakas integrationen och många utrikes födda hamnar i långvarigt bidragsberoende. Över 60 procent av alla i försörjningsstöd är utrikes födda. Det är nära en fördubbling sedan 90-talet. Kristdemokraterna har därför föreslagit en bidragsreform där de arbetsföra arbetslösa i försörjningsstödet flyttas till en statlig dagpenning. Dagpenningen kopplas tydligt till den enskildes behov av utbildning och åtgärder för att bli matchningsbar. Arbetsförmedlingen får ställa höga – definitiva – krav på deltagande, utbildningsinsatser och arbetssökande.

Socialdemokraterna behöver se sig själva i spegeln och fundera över vilka förutsättningar de skapat för integrationen. De höga trösklarna in i arbetsgemenskapen är en effekt av socialdemokratisk och fackligt knuten politik, som försvårar integrationen. Socialdemokraterna har gärna välkomnat folk in i landet – men inte in i samhället. Med kristdemokratiska reformer ovan kan vi ta steg mot en bättre integration och samhällsgemenskap.

Sofia Damm, integrationspolitisk talesperson (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev