söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kartlägg det lokala näringslivets erfarenhet av brott”

Vi uppmanar Sveriges kommuner att i större utsträckning involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet, skriver Jacob Ämtvall, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Publicerad: 11 april 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jacob Ämtvall, Statsvetare och näringslivsexpert, Stiftelsen Tryggare Sverige.


Ämnen i artikeln:

BrottslighetNäringslivet

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brott och otrygghet. Det visar vår nya undersökning där drygt 14 000 svenska företag deltagit. För att bryta utvecklingen bör polisen tillsätta en näringslivskontakt i varje polisområde, med syfte att främja samarbetet mellan polisen, kommunen och det lokala näringslivet.

Trots de senaste årens grova kriminalitet är näringslivet fortfarande en bortglömd aktör i diskussionerna om brott och otrygghet. Det gäller både brottslighetens omfattning och de konsekvenser brottsligheten har för svenskt företagande.

LÄS MER: Stor brist på arbetskraft i norr – nyindustrialiseringen i fara: ”Det här måste lyckas”

Ett bra företagsklimat är av yttersta vikt för möjligheterna att skapa fler arbetstillfällen, bidra till en god konkurrenssituation, främja innovation och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Ett välmående företagande bidrar också till högre skatteintäkter och således ökade resurser för stat och kommun. Företagen och företagarna är en viktig samhällsresurs vars situation och behov när det gäller brottslighet måste tas på större allvar.

För att hjälpa kommunerna att kartlägga företagens oro och utsatthet för brott samt konsekvenser för det lokala företagandet har vi utvecklat Företagens trygghetsundersökning (FTU). Resultaten från den första undersökningen, som omfattar drygt 14 000 företag, av olika storlekar och från olika kommuner och branscher, finns nu sammanställda i en rapport.

Resultaten visar att hela 61 procent av företagen under det senaste året har oroat sig för att utsättas för brott, och så många som 41 procent rapporterar att de har utsatts för olika typer av brott. Det handlar i första hand om stölder, skadegörelser, bedrägerier och andra livskvalitetsbrott som har stor påverkan på tryggheten i vardagen. Men företagarna och deras anställda utsätts också för grövre brott, som hot, våld och trakasserier.

En förutsättning för att vi ska kunna komma till rätta med brottsligheten är att den kommer till polisens kännedom. Nästan 60 procent av företagen uppger emellertid att de inte polisanmält något av de brott de har utsatts för under det senaste året. Orsaken är framför allt uppfattningen att det inte är någon idé, eftersom en polisanmälan sällan leder till någon åtgärd. Många företag har alltså lågt förtroende för rättsväsendets förmåga att skydda dem och bevaka deras rättigheter.

Den allvarliga situation som målas upp har också konsekvenser för det lokala företagsklimatet. Till följd av oron och utsattheten för brott uppger 10 procent av företagen att de har övervägt att antingen lägga ned eller flytta verksamheten. Detta är allvarligt då det kan få samhällsekonomiska konsekvenser i form av lägre sysselsättning, sämre tillgång till varor och tjänster för lokalbefolkningen, samt minskade skatteintäkter för den kommunala verksamheten.

För att komma vidare krävs att flera aktörer tar sitt ansvar. Vi uppmanar därför Sveriges kommuner att i större utsträckning involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet. En grundförutsättning för detta är att kommunerna regelbundet kartlägger det lokala näringslivets erfarenheter och konsekvenser av brottslighet och otrygghet. Först därefter kan relevanta åtgärder vidtas.

Vidare bör polisen tillsätta en näringslivskontakt i varje polisområde med syfte att främja samarbetet mellan polisen, kommunen och näringslivet. En viktig del i detta arbete är att fånga upp de utmaningar som företagen står inför samt att sprida kunskap om polisens arbete; allt för att minska den frustration och uppgivenhet som många företagare känner gentemot polisen.

Jacob Ämtvall
Statsvetare och näringslivsexpert, Stiftelsen Tryggare Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BrottslighetNäringslivet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev