söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Kärnavfallet en risk för rikets säkerhet”

Lagen måste ändras så att fartyget som transporterar avfall från kärnkraftverken får status som skyddsobjekt. Det handlar om att skydda svensk energiförsörjning och om rikets säkerhet.

Publicerad: 22 januari 2019, 10:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Kärnbränslefartyget M/S Sigrid bör klassas som ett skyddsobjekt och omfattas av skyddslagen.” Foto: Lasse Modin


Ämnen i artikeln:

KärnkraftSäkerhetSäkerhetspolitik

De svenska kärnkraftverken ligger vid kusten och har egna hamnar. När kärnbränslet är använt transporterar det specialbyggda fartyget M/S Sigrid det till anläggningar i Oskarshamn och Forsmark där avfallet mellanlagras. I Sverige transporteras i stort sett allt använt kärnbränsle till sjöss.

Det är Svensk kärnbränslehantering (SKB AB) som sköter avfallshanteringen, från transport till lagring. M/S Sigrid är klassat enligt International Maritime Organisation (IMO:s) högsta nivå, INF 3, för fartyg som transporterar radioaktivt material.

Fartyget är en viktig länk i den svenska energiförsörjningen. Ändå är M/S Sigrid inte klassat som skyddsobjekt vilket övriga kärntekniska anläggningar är. Orsaken är skyddslagens nuvarande lydelse. Enligt den kan civila rörliga objekt inte klassas som skyddsobjekt.

Det innebär att en viktig länk i svensk kärnteknisk verksamhet i dag inte åtnjuter samma skydd som övriga anläggningar. Det är ett problem och en lucka i hanteringen av det svenska kärnbränslet som behöver täppas till.

Det är angeläget att transporterna av använt kärnbränsle kan ske så säkert som möjligt. Om även M/S Sigrid skulle omfattas av skyddslagen skulle det ge SKB, som ansvarar för transporterna, ökade möjligheter att agera proaktivt och för att öka säkerhetsmarginalerna. Det har också den lokala säkerhetsnämnden i Oskarshamns kommun påtalat. Även Östhammars kommun har påtalat vikten av att denna fråga löses på ett sådant sätt att transporterna ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Oskarshamns och Östhammars kommuner tar ett stort ansvar för rikets energiförsörjning och svensk kärnavfallshantering. Det är viktigt att Sverige som land hörsammar deras erfarenheter och önskemål vad gäller säkerhetsskyddslagstiftningen. Kärnbränsletransporterna sker dessutom ofta inomskärs och ryms då inom berörd kommuns geografiska områdesansvar.

Även SKB som hanterar kärnbränslet och äger M/S Sigrid har uttryckt önskemål om att fartyget ska ses som ett skyddsobjekt precis som de fasta kärntekniska anläggningar hon går emellan. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har gjort bedömningen att eftersom M/S Sigrid är ett för ändamålet specialbyggt fartyg som inte enkelt kan ersättas, bör fartyget inte heller lämnas utan de skyddsåtgärder som tillämpas för övriga delar av kärnenergiförsörjningen.

SSM bedömer dessutom inte att kärntekniklagens utformning är lämplig för att reglera specifika skydd mot antagonistiska hot såsom bruk av tvångsmedel. Trots detta har SKB:s ansökan om att få M/S Sigrid klassat som skyddsobjekt fått avslag. Bakgrunden är att befintlig lagstiftning inte omfattar civila rörliga objekt såsom detta fartyg.

Därför bör skyddslagen ändras. Kärnbränslefartyget M/S Sigrid bör klassas som ett skyddsobjekt och omfattas av skyddslagen. Vi har motionerat om detta med förhoppning att frågan vinner stöd i försvarsutskottet och riksdagens kammare.

Till syvende och sist handlar denna fråga om att öka säkerhetsmarginalerna och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda svensk energiförsörjning och värna rikets säkerhet. Det finns ingen rimlig förklaring till att en viktig länk i kärnbränslehanteringen inte ska åtnjuta samma skydd som övriga delar av kedjan.

Sanne Lennström, riksdagsledamot (S) från Östhammars kommun

Laila Naraghi, riksdagsledamot (S) från Oskarshamns kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev