fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kapad elevhälsa sviker barn med behov

Elever med till exempel autism och adhd, samt andra typer av funktionsvariationer, har rätt till en skolmiljö av hög kvalitet, precis som de utan funktionsvariation. Det skriver lärare och specialpedagoger bakom Elevhälsoupproret.

Publicerad: 15 november 2019, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I ett läge då tusentals elever väntar på specialpedagogiska insatser, planerar 7 av 10 kommuner besparingar.

Foto: Veja/Colourbox


Ämnen i artikeln:

ElevhälsaEleverPedagogikNPFADHDFunktionsvariationElevers rätt till inkludering

Utredningar om särskilt stöd och psykisk ohälsa är två fenomen som blivit allt vanligare i Sveriges förskolor, grundskolor, och gymnasier. I ett läge då tusentals elever runtom i landets skolor väntar på specialpedagogiska insatser, planerar 7 av 10 kommuner att göra ytterligare besparingar.

Vi som undervisar elever med särskilda behov, arbetar inom elevhälsan eller som har uppdraget att planera för och verkställa specialpedagogiska insatser, är nu trötta på att möta arbetsmiljöer som hindrar oss från att göra ett bra jobb.

I nuläget är det till att börja med redan brist på utbildad personal inom det specialpedagogiska området. Samtidigt oroas vi över att kommande nedskärningarna kommer att drabba elevhälsan genom kommunernas effektiviseringskrav. Vi befarar även att kommunerna kommer att göra neddragningar på de mindre särskilda undervisningsgrupperna till följd av dessa besparingar.

Flera medier har på sistone rapporterat om att stödet till elever med särskilda behov har fortsatt att minska under de senaste åren. Vi som arbetar med elever i behov av särskilt stöd kan även styrka att den mediala bilden stämmer överens med den ökade arbetsbelastningen, och pressen att undervisa elever med särskilda behov utan tillräckliga resurser fortsätter att öka.

Vi behöver i motsats till den rådande effektiviseringstrenden fler ekonomiska resurser så att vi kan bemöta och hjälpa elever med särskilda behov, och synliggöra bakgrunden till den växande psykiska ohälsan inom skolans väggar.

Vidare anser vi att elever med till exempel autism och adhd, samt andra typer av funktionsvariationer, har rätt till en skolmiljö av hög kvalitet, precis som de utan funktionsvariation. En skola som bryter mot dessa grundläggande principer på grund av ekonomiska förutsättningar är inte enbart oetisk, utan dessutom olaglig (se Skollagen 1 kap. 8-9 §).

Vi menar även att besparingar här och nu gällande de som redan är de mest utsatta i vårt skolsystem, är en kostnad som förr eller senare kommer att slå tillbaka i form av psykisk ohälsa och individuellt kostsamma skolmisslyckanden.

När Sveriges samlade skolpersoner nu organiserar sig mot kommunernas besparingar under det gemensamma initiativet ”Skolmarschen”, väljer vi att bli en del av denna allians. Detta för att vi vill försvara rätten till inkludering och resurser gällande funktionsvarierade elever, samt elever i behov av särskilt stöd. Vi kan heller inte fortsätta att acceptera att elever och personal dukar under i en miljö som fortsätter att präglas av psykisk ohälsa.

Elevhälsoupproret är upproret för förskollärare, lärare, lärare i förskoleklass, barnskötare, lärare inom fritidshem, speciallärare, specialpedagoger, samt personal och lärare inom särskolan; personal inom elevhälsoområdet, såsom kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer, barnhälsoteam, elevassistenter, socialpedagoger, skollogopeder och skolläkare; föräldrar till barn med särskilda behov; samt elever som riskerar sin hälsa och sin utbildning till följd av nedskärningar inom alla skolformer.

Tillsammans måste vi se till att inga fler barn och elever, med eller utan särskilda behov, drabbas av konsekvenser som leder till skolmisslyckanden på grund av kommunernas besparingar och nedskärningar.

Elevhälsoupproret har redan skrivits under av över 100 personer. Vi är det första av upproren som samlar både föräldrar, elever och personal med anknytning till elevhälsofrågor under ett och samma märke.

Fredrik Lundin, lärare och specialpedagog inom AST på gymnasiet.

Maria Lindgren, specialpedagog inom F-6, och förälder till ett barn med särskilda behov.

Hillevi Nyström, lärare inom särskild undervisningsgrupp på grundskolan

RoseMarie Olsson, skolkurator

Magnus Urberg, pappa och barnombud

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev