Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kaos vid återvinningsstationer hotar

Risken är stor att högar av avfall blir liggande vid återvinningsstationerna om inte övergångsreglerna ändras i regeringens förslag, skriver Henrik Nilsson, Svenskt Producentansvar.

Publicerad: 24 mars 2022, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Henrik Nilsson, vd för Svenskt Producentansvar.

Foto: Svenskt producentansvar


Ämnen i artikeln:

Återvinning

Sverige har ett mycket väl fungerande system för att samla in förpackningsavfall från hushållen. Insamlingen drivs av de företag som producerar förpackningar och sker till största del i de välkända gröna kärlen för glas, metall, papper och plast som finns vid återvinningsstationer.

Som ett led i att ytterligare höja ambitionerna har regeringen nyligen presenterat förslag på nya regler. Den största förändringen är att ansvaret för insamlingen flyttas från producenterna till kommunerna. Insamlingen ska ske fastighetsnära, det vill säga i hushållens soprum eller liknande utrymmen. Producenterna ska ersätta kommunerna för den insamling de utför.

LÄS MER: Kommuner kritiserar avfallsplan: ”Producenterna har glidit undan ansvar”

De nya reglerna har förtjänster, men tyvärr också allvarliga brister. En analys som Svenskt Producentansvar har gjort av inkomna remissvar visar att 65 procent av instanserna (106 av 164 stycken) stödjer förslaget om att kommunerna ska ta över ansvaret. Men såväl myndigheter som kommuner och näringsliv är skarpt kritiska till flera av utredningens förslag, som hotar att leda till sämre återvinning och stora problem i insamlingen.

Den allvarligaste bristen gäller övergångsreglerna, som har stöd hos endast 4 procent av remissinstanserna. Under övergångstiden ska återvinningsstationerna drivas som i dag, men frågan är vem som ska betala? Reglerna öppnar upp för att aktörer kan ta ut avgifter från producenterna, men avstå från att finansiera driften av insamlingen. Risken är stor att högar av avfall blir liggande vid återvinningsstationerna.

Kommunerna pekar också i sina yttranden på den orealistiskt korta tiden för att införa fastighetsnära insamling för alla landets hushåll.

En annan brist avser insamling av glas och metall, som utredningen föreslår ska ingå i fastighetsnära insamling. Dessa material överträffar sina insamlingsmål redan i dag och det finns ingen nytta med att samla in dem på ett annat sätt. 49 procent av remissinstanserna avstyrker förslaget.

En tredje brist är utredningens förslag om att låta konkurrerande organisationer finansiera insamling och återvinning genom att ta ut avgifter från producenterna. Erfarenheter från det fåtal länder som har parallella organisationer visar att detta kräver ett omfattande regelverk, som blir dyrt och riskerar att leda till fusk och ren kriminalitet i avfallshanteringen. Endast 4 procent av remissinstanserna tillstyrker förslaget.

Konsekvenserna av att införa regler med så stora brister som de nu föreslagna kommer att bli allvarliga. Regeringen behöver lyssna på remissinstanserna och göra de justeringar som krävs.

Henrik Nilsson

Vd Svenskt Producentansvar 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Återvinning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev