lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kan få snabbare tillståndsprocess —med bibehållet miljöansvar

Långa tillståndsprocesser för gruvor är skadliga för alla parter. Vi har tre förslag för att öka effektiviteten samtidigt som man skyddar miljön, skriver flera organisationer som vill skydda dricksvattentäkten Vättern.

Publicerad: 11 januari 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett stort dagbrott i Norra Kärr vid Vätterns strand är en olämplig plats för gruvverksamhet, skriver flera miljöorganisationer. Foto: Mårten Frank


Ämnen i artikeln:

Miljötillsyn

Den nya näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson meddelade vid sitt tillträde att näringslivets önskemål om enklare tillståndsprocesser för nya gruvor skulle hörsammas, men betonade samtidigt att regeringen inte tar lätt på miljöfrågor. I tre punkter visar vi här hur effektivitet och miljöhänsyn kan kombineras.

■ Först måste dubbelprövningen upphöra och all miljöprövning flyttas bort från Bergsstaten. Därmed försvinner ett av de största problemen i dagens system: att Bergsstaten, utan miljökompetens, godkänner platsen enligt 3 och 4 kap. i miljöbalken i samband med bearbetningskoncessionen. Naturvårdsverket föreslog redan 2017 denna lösning.

Bergsstaten kan i stället koncentrera sig på de geologiska och ekonomiska förhållandena och ge ett förhandsbesked, som dock ska vara tydligt villkorat med att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen därefter ger sitt godkännande i form av eventuellt Natura 2000-tillstånd och miljötillstånd.

■ Förstärk resurserna hos prövningsmyndigheterna. För att snabba på beslutsfattandet bör tillsynsmyndigheternas och mark- och miljödomstolarnas resurser och kompetens höjas kraftigt.

■ Upphandla fristående, opartiska och certifierade miljökonsulter med specialistkompetens. Det skulle göra det lättare att bedöma sökandens miljökonsekvensbeskrivningar. I dag är myndigheterna i händerna på konsulter som betalas av sökanden. Konsulternas roll är att producera partsinlagor, inte ett objektivt beslutsunderlag. Detta försvårar och förlänger prövningsprocessen.

Långt ifrån alla platser passar för gruvverksamhet. Ett stort dagbrott i Norra Kärr vid Vätterns strand är en olämplig plats. Ingen anlägger en stor vattentäkt nedströms en gruva. Att anlägga en gruva med avrinning mot en av Sveriges viktigaste vattentäkter är ett omöjligt alternativ.

Klimatförändringarna är ett reellt hot inte minst mot vatten- och matförsörjning. Vätterns klara kalla vatten och dess ekosystem hotas av ett varmare klimat. En omställning bort från fossilt måste därför ha högsta prioritet. Men lösningen är inte att skapa nya stora miljöproblem genom att anlägga gruvor i känsliga områden. 

En betydligt mer realistisk lösning är LKAB:s projekt att ta fram en tredjedel av Europas behov av jordartsmetaller ur sina gamla avfallsupplag. Det finns även stora möjligheter att utveckla ”urban mining” för många kritiska råvaror. Återvinning måste ges företräde framför ny brytning.

Den socialdemokratiska näringsministern får gärna älska gruvor, men den kärleken får inte leda till att dricksvatten och oersättliga miljövärden offras.

Elisabeth Lennartsson
Ordförande Aktion Rädda Vättern

Lars Lindfors
Ordförande Naturskyddsföreningen Jönköpings Länsförbund

Barbro Carlberg
Ordförande Naturskyddsföreningen Östergötland

Carina Gustavsson
Ordförande Urbergsgruppen Gränna

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Miljötillsyn

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev