lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Järnvägens personalbrist kan lösas med små medel”

Vid sidan av hårda investeringar behöver kompetenskrisen inom järnvägen hanteras. Bristerna skulle kunna lösas om staten lyssnade på regionerna, skriver politiker i Mälardalsrådet.

Publicerad: 2 januari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kristoffer Tamsons, Irén Lejegren, Therez Almerfors, Eva Andersson, Björn-Owe Björk, Gustav Hemming, Stina Höök, Jenny Landernäs, Monica Johansson, Birgitta Sacrédeus och Magnus Svensson.

Foto: Göran Ekeberg, Magnus Laupa, Anna Molander, Öyvind Lund, Kim Norman, Jan Lindblad JR, Maxim Thoré/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

JärnvägUtbildning

Infrastruktursatsningar debatteras ofta och högt i det offentliga. Men en minst lika viktig fråga är de faktiska förutsättningarna för underhåll och nybyggnation, i form av välutbildad arbetskraft. Här utgör den nu kännbara lokförarbristen, som slår mot trafik i hela landet, bara toppen på ett isberg. Faktum är att järnvägen står inför en omfattande kompetenskris kommande år. I absoluta tal handlar det inte om så stora volymer som för exempelvis vården, men för järnvägens funktionalitet kan några hundra nyckelpersoner vara helt avgörande.

Kombinationen av stora pensionsavgångar, år av bristande utbildningskapacitet samt begränsningar på grund av övningsanläggningarnas lokalisering har skapat en ohållbar situation.

LÄS MER: De är maktspelets vinnare i städer och landsbygd 

Kompetensbristen slår mot järnvägens funktionalitet och därmed mot tillväxten i hela landet. Att Trafikverket nu fokuserar på utbildningar och övningsanläggningar för att möta branschens behov, där Järnvägscollege blir en viktig del, är positivt – men detta måste kopplas till beslut om investeringar. 

Mälardalsrådet har visat att närheten mellan utbildningsorten, arbetsplatsen och de studerandes bostadsort är avgörande för framgångsrik rekrytering. Därför är det olyckligt att Stockholm-Mälarregionen, med stor betydelse för hela landets järnväg, helt saknar utbildningsplatser för bland annat signal- och bantekniker på yrkeshögskolenivå. På andra avgörande områden är utbildningarna för få. Dessutom saknas övningsanläggningar där elever säkert och kvalitativt kan öva på räls.

En vanlig arbetsdag åker 750 000 pendlare över kommungränserna i Stockholm-Mälarregionen. Varje år fraktas 150 miljoner ton gods genom Stockholm-Mälarregionen. Hela åtta av tio tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Den nationella planen som fastställdes i somras innehåller visserligen viktiga insatser för Stockholm-Mälarregionen, till exempel fyra spår mellan Stockholm och Uppsala, men vi konstaterar samtidigt att flera prioriterade satsningar saknas. Utan tillräckligt med förare, signaltekniker och bantekniker blir satsningarna dessutom svårare och dyrare att genomföra.

För att stärka järnvägens kompetensförsörjning samarbetar de nio regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland i Mälardalsrådets satsning En bättre matchning. I flera rapporter har vi gemensamt visat hur kompetensbristen försenar och fördyrar både nödvändigt underhåll av befintliga spår och nya angelägna järnvägsprojekt. Vi genomför nu en kartläggning av potentiella övningsanläggningar för att därmed bidra med kunskapsunderlag till Trafikverket. 

Kommuner och utbildningsanordnare vittnar om att fler utbildningsplatser behövs. Samtidigt har de svårt att på egen hand stå för de investeringar som nya övningsanläggningar kräver. Men ur ett nationellt perspektiv, och sett i relation till de stora investeringarna i infrastruktur och till satsningar på andra kompetensområden, är detta en mindre investering med mycket stora effekter.

I stället för att låta personalbristen bli en flaskhals kan vi och Trafikverket, med gemensamma krafter, skapa ett bättre läge som möter järnvägens ökande kompetenskris. Detta i form av ökad tillgång till övningsanläggningar i Stockholm-Mälarregionen samt starkare incitament att starta nya utbildningar. Då förbättras möjligheterna att dra nytta av de planerade investeringarna. Låt oss tillsammans lösa den verkliga knuten för järnvägens kompetensförsörjning. Det är vi skyldiga dagens och morgondagens pendlare. 

Kristoffer Tamsons (M)
Regionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet

Irén Lejegren (S)
Regionråd Region Örebro län och ordförande Mälardalsrådets En bättre matchning

Therez Almerfors (M)
Kommunalråd Uppsala kommun

Eva Andersson (S)
Regionråd Region Östergötland 

Björn-Owe Björk (KD)
Regionråd Region Uppsala 

Gustav Hemming (C)
Regionråd Region Stockholm 

Stina Höök (M)
Regionråd Region Värmland

Jenny Landernäs (M)
Regionråd Region Västmanland 

Monica Johansson (S)
Ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Sörmland

Birgitta Sacrédeus (KD)
Regionråd Region Dalarna 

Magnus Svensson (C)
Regionråd Region Gävleborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

JärnvägUtbildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev