lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Januaripartierna: Det blir inte lättare för kommuner att delta i AF:s upphandlingar

Vi avser att förbättra förutsättningarna för kommuner att ingå olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen. Kommunerna bör dock inte regelmässigt konkurrera på samma marknad som privata eller idéburna matchningsaktörer, skriver företrädare för januaripartierna.

Publicerad: 26 maj 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi kommer att tydliggöra Arbetsförmedlingens ansvar för att förbättra samverkan med kommunerna när myndigheten reformerats,” skriver debattörerna. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån, Björn Lindau/Regeringskansliet, Centerpartiet, Magnus Fröderberg/Liberalerna, Miljöpartiet


Ämnen i artikeln:

Arbetsförmedlingen reformerasArbetsförmedlingenKommunerArbetsmarknad

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för jobben. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har tagit snabba beslut i bred politisk enighet för att rädda jobb och företag samt för att säkra stöd och ekonomisk trygghet för människor som blir av med jobbet. 

LÄS OCKSÅ REPLIKEN: Almega: Stäng dörren till de kommunala arbetsförmedlingarna

LÄS OCKSÅ REPLIKEN: SKR: Vem ska få hjälp av Arbetsförmedlingen? 

Arbetsförmedlingen har tillförts medel för att möta en ökande arbetslöshet, säkerställa likvärdig service och lokal närvaro i hela landet och se till att fler arbetssökande möter effektiva externa förmedlare med tydliga resultatkrav. Myndigheten ska också säkerställa samverkan med kommunerna och andra aktörer. 

LÄS OCKSÅ: ”Vad händer med dem som inte är matchningsbara?” (För prenumeranter)

Nu pågår arbetet med att ta fram det regelverk för reformeringen av Arbetsförmedlingen som ska finnas på plats 2022. Arbetsförmedlingen förbereder reformen bland annat genom en försöksverksamhet med upphandlade matchningstjänster, som nu utökas till hela landet. I det arbetet är vi överens om att kommuner har en viktig roll att spela i arbetsmarknadspolitiken och att deras insatser ska tas tillvara. Vi kommer därför förbättra förutsättningarna för kommuner att medverka i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken. 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen innebär att fristående förmedlare ska matcha och rusta arbetssökande för lediga jobb. Som en del av detta arbete tillsatte regeringen förra året en utredning om de juridiska förutsättningarna för kommuner att tillhandahålla insatser för arbetssökande, på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen. Utredaren landade i att det inte finns rättsliga hinder mot att kommuner fungerar som leverantörer åt Arbetsförmedlingen och lämnade förslag för att förbättra förutsättningarna för kommunernas medverkan, dels i form av samarbetslösningar, dels genom deltagande i Arbetsförmedlingens upphandlingar. 

LÄS OCKSÅ: Det krävs tydliga politiska prioriteringar för att AF-reformen ska lyckas 

Vi kommer förbättra förutsättningarna för kommuner att ingå olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen. Sådana samarbetslösningar kan grunda sig i överenskommelser som också omfattar statlig finansiering av kommunernas insatser. En utgångspunkt är att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna är oförändrad. Kommuners medverkan i dessa samarbetslösningar ska vara frivillig. Det är viktigt att kommuner som i dag arbetar i samarbetsprojekt kring långtidsarbetslösa, eller vill göra detta, kan fortsätta göra det. Kommuner ska dessutom ha möjlighet att gå in med matchningsinsatser i det fall det under en tid fortfarande inte finns tillräckligt med fristående förmedlare av arbete.

Samtidigt har vi landat i att inte ytterligare underlätta för kommuner att delta i Arbetsförmedlingens upphandlingar i konkurrens med fristående aktörer. Det är viktigt att särskilja de olika roller kommuner, Arbetsförmedlingen och de fristående förmedlarna har. 

Vi kommer att tydliggöra Arbetsförmedlingens ansvar för att förbättra samverkan med kommunerna när myndigheten reformerats. Detta inte minst för att se till att personer med funktionsnedsättning eller som är språksvaga har möjlighet att få stöd på ett likvärdigt sätt.

LÄS OCKSÅ: AF sviker unga när de bryter avtal med kommunen 

Arbetsmarknadspolitiken ska fungera i hela landet, och det är ett statligt ansvar att garantera detta. Fristående aktörer, både kommersiella och idéburna, ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben. Men med sin närhet till medborgarna och kännedom om det lokala näringslivet kan kommuner komplettera övriga arbetsmarknadspolitiska insatser, särskilt för arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden och behöver ta steg för att successivt närma sig den. 

Många kommuner har byggt upp verksamheter som framgångsrikt kan komplettera den statliga arbetsmarknadspolitiken och bidra till kedjor av insatser med individen i centrum. Sådana samarbetslösningar med kommuner ska främjas även av den reformerade myndigheten. 

Eva Nordmark, Arbetsmarknadsminister (S)

Martin Ådahl, Arbetsmarknadspolitisk talesperson (C)

Malin Danielsson, Ledamot i arbetsmarknadsutskottet (L)

Leila Ali Elmi, Arbetsmarknadspolitisk talesperson (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev