tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Jämförelser mellan kommuner stimulerar utveckling”

Vi välkomnar att våra öppna jämförelser debatteras, men hade gärna sett att kritiken var mer konstruktiv. ”Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020” slår inte fast ett exakt trygghetsmått men jämförelserna bidrar till utveckling, replikerar enhetscheferna Ann-Sofie Eriksson, SKR och Marianne Stålheim, MSB.

Publicerad: 30 mars 2021, 09:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Trygghet och säkerhet är mångfacetterade begrepp som är ytterst svåra att mäta,” skriver Ann-Sofie Eriksson och Marianne Stålheim.

Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

TrygghetSKRKommuner

I en debattartikel i Dagens Samhälle framförs kritik mot de Öppna jämförelser av trygghet och säkerhet som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger ut tillsammans. Vi välkomnar att jämförelserna debatteras, men hade gärna sett att kritiken var mer konstruktiv.

I jämförelserna presenteras uppgifter för varje kommun på en rad områden inom trygghet och säkerhet. Det finns ett sammanvägt värde baserat på statistik gällande just brott, brand och olyckor (personskador). Syftet med att samla och redovisa uppgifterna är att ge kommunerna ett underlag som kan användas för att analysera vilka utmaningar som finns lokalt. Det är viktigt att poängtera att förutsättningarna i landets kommuner ser väldigt olika ut. Kommuner med likvärdiga förutsättningar kan jämföra sina resultat för att också diskutera sina utmaningar och lära av varandras arbetssätt.

Öppna jämförelser är en sammanställning av indikatorer som har tagits fram för att stimulera förbättringsarbete inom området trygghet och säkerhet i landets kommuner. Indikatorerna togs fram i ett samarbete med kommuner och för kommuner. Öppna jämförelser finns inom flera områden, såsom skola, sjukvård och företagsklimat.

Trygghet och säkerhet är mångfacetterade begrepp som är ytterst svåra att mäta. Komplexiteten är stor och vidden av begreppen likaså. Människors trygghet påverkas av en mängd faktorer. Skadegörelse, brottslighet, trafikmiljö och bränder är några av de faktorer som kan skapa otrygghet. Öppna jämförelser är inte ett exakt trygghetsmått, utan en samling indikatorer inom trygghets- och säkerhetsområdet.

De indikatorer som presenteras bygger i huvudsak på Sveriges officiella statistik (Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet) och annan statistik från till exempel MSB och SOS Alarm. Det tar tid att framställa kvalitetssäkrad statistik och därför är en fördröjning något vi får leva med, även om det hela tiden pågår ett utvecklingsarbete för att förbättra statistikens aktualitet.

Statistiska centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning är en undersökning där kommuner själva väljer om de vill delta. I rapporten redovisas de kommuner som deltog vid 2019 års undersökning. Att svarsbortfall i olika statistiska undersökningar har ökat under de senaste decennierna är naturligtvis problematiskt. SCB beräknar och presenterar därför osäkerhet för resultaten i form av felmarginaler. I den processen används olika statistiska metoder för att på bästa sätt kompensera för det bortfall som trots allt uppstår. Vi bedömer därför uppgifterna som relevanta och väl användbara för rapporten. Att redovisa uppgifter som kommunerna själva bedömt att de vill samla in är också av stor vikt för rapportens relevans.

Vi kan inte se att det här sättet att jobba med jämförelser skulle vara fel. Tvärtom är vi övertygade om att jämförelser mellan kommuner är något positivt eftersom de stimulerar utveckling. Vi strävar alltid efter att förbättra kvaliteten på våra produkter och tar gärna in konstruktiva inspel i det fortsatta arbetet med att utveckla jämförelserna.

Ann-Sofie Eriksson, enhetschef, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Marianne Stålheim, enhetschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TrygghetSKRKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev