måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Jag sätter medlemmarnas intressen först

Jag kan försäkra Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att jag kommer fortsätta att sätta medlemmarnas intressen först – oavsett regering, replikerar SKL:s ordförande Anders Knape (M).

Publicerad: 6 september 2019, 06:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det hade varit klädsamt om S, V och MP hade använt sitt inflytande för att få fram ett större genomslag för de välmotiverade förslag som fanns i SKL:s yttrande”, replikerar Anders Knape (M). Foto: Hans Alm / SKL


Ämnen i artikeln:

Nytt system för skatteutjämningSKRRegeringenUtjämningssystemet

Replik. Förutsägbarhet och stabila planeringsförutsättningar för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) medlemmar är alldeles för viktiga för att negligeras. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i SKL:s styrelse har i olika sammanhang under årens lopp delat den uppfattningen. Att de nu helt lämnar tidigare uppfattningar för att regeringen och partikansliet på Sveavägen är upprörda bådar inte gott för framtiden.

SKL:s uppgift är och ska vara att tillvarata medlemmarnas intressen. Anledningen till att SKL i sitt remissvar om en reviderad kostnadsutjämning inte berörde frågan om införandedatum känner S, V och MP mycket väl till. Alla inblandade aktörer har förutsatt att ett införande skulle ske 2021 eftersom utredningen levererades hösten 2019 och remissen kom ut mycket sent på grund av den utdragna regeringsbildningen. Remisstiden gick ut så sent som den 17 maj i år. Än mer förvånande är att S, V och MP skriver att regeringen tillmötesgått SKL:s synpunkter. Sant är att man endast gjort det på tre av alla de synpunkter, som SKL lyfte fram i sitt remissvar.

Det hade varit klädsamt om S, V och MP hade använt sitt inflytande för att få fram ett större genomslag för de välmotiverade förslag som fanns i SKL:s yttrande. Det är värt att citera vad Statistiska centralbyrån (SCB) skrev i sitt remissvar: “SCB bedömer att förändringarna tidigast kan genomföras år 2021. Detta för att SCB ska hinna med att införa beräkningsförändringar på ett kvalitetssäkert sätt”.

Jag kan försäkra S, V och MP att jag kommer fortsätta att sätta medlemmarnas intressen först – oavsett regering. Jag hoppas verkligen att SKL:s minoritet vill delta i det arbetet.

Anders Knape, ordförande (M), Sveriges Kommuner och Landsting​​​​​​​

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev