måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

IVO:s kritik visar att kommuner bör få anställa läkare

Pandemin har med all önskvärd tydlighet visat på problemenen med den nuvarande ansvarsuppdelningen mellan kommuner och regioner. I dag har kommunerna inget inflytande på upphandlingar av läkare till äldreboenden och mycket knappa förutsättningar att effektivt integrera läkarna i arbetet på boendena, skriver 17 kristdemokratiska kommunpolitiker från Stockholmsregionen.

Publicerad: 9 december 2020, 18:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Äldre har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov,” skriver 17 kristdemokratiska kommunpolitiker. Foto: Børge Sandnes/Colourbox


Ämnen i artikeln:

Kommunala läkareRegionerKristdemokraternaIvoKommuner

Under pandemin har vittnesmålen om bristerna i läkarvården av äldre på äldreboenden varit många. I sin granskning av läkarvården av äldre med misstänkt eller konstaterad smitta på äldreboende under pandemin, konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO), att ingen region uppfyllt sitt lagstadgade vårdsansvar fullt ut. Samtidigt har kommuner fortfarande inte någon möjlighet att själva anställa läkare. Syftet med ädelreformen 1992 som lade över äldreomsorgen på kommunerna var att ta ett helhetsgrepp om äldres vård och omsorg. I dag befinner vi oss långt ifrån det målet.

På en pressträff den 24 november inskärper IVO:s generaldirektör Sofia Wallström allvaret: trots den prövning som pandemin inneburit så har ”lägstanivån” i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar varit för låg. Äldre har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov, eller tillsammans med anhöriga gjorts delaktiga i bedömningar. Det har förekommit allvarliga brister i regionernas journalföring, och ställningstaganden kring, och genomföranden av vård i livets slutskede har inte gjorts enligt gällande regelverk.

Det är tydligt att det ansvar som kommunerna fick med ädelreformen, inte inneburit något som helst helhetsgrepp för äldres hälso- och sjukvård. Under pandemin har detta fått mycket allvarliga konsekvenser, inte minst i Stockholmsregionen.

När en ny sjukdom sprider sig brett är det kanske viktigare än någonsin att noga bedömningar görs inför beslut om behandling. Trots detta fick ungefär en femtedel av äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19 ingen individuell läkarbedömning över huvud taget, och knappa tiondelen en fysisk läkarbedömning.

Exempel på äldre som ordinerats palliativ vård och överlevt genom att anhöriga tagit strid mot besluten visar på att otillräckliga bedömningar legat bakom livsavgörande beslut. I en uppföljning som Stockholms stad gjort rörande samverkan mellan äldreboendena och läkarorganisationerna under pandemin framgår att den fysiska läkarnärvaron på äldreboendena minskat kraftigt under pandemin, och att många sköterskor saknat denna fysiska närvaro av läkare i sitt arbete.

Pandemin har med all önskvärd tydlighet visat på problemenen med den nuvarande ansvarsuppdelningen mellan kommuner och regioner. I dag har kommunerna inget inflytande på upphandlingar av läkare till äldreboenden och mycket knappa förutsättningar att effektivt integrera läkarna i arbetet. Om kommuner, och andra som driver äldreboenden själva skulle få anställa såväl allmänläkare som geriatriker, skulle tryggheten för de äldre öka och arbetet för alla yrkesverksamma på äldreboendena underlättas.

Vi uppmanar därför återigen regeringen att omgående börja utreda en skatte- och ansvarsväxling mellan region och kommun som gör kommunala läkare möjliga inom äldreomsorgen. Vi är övertygade om att äldre på Sveriges äldreboenden även bortom coronapandemin skulle tjäna på en sammanhållen vårdkedja. Som kristdemokratiska kommunföreträdare i Stockholmsregionen, en region som lidit svårt av pandemin, står vi beredda att gå i bräschen för att pröva en sådan ordning.

Erik Slottner, äldreborgarråd (KD) Stockholms stad

Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD) Lidingö

Karl Henriksson, kommunalråd (KD) Huddinge

Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Solna

Maria Fälth, kommunalråd (KD) Upplands Väsby

Stefan Dayne, kommunalråd (KD) Botkyrka

Antonella Pirrone, kommunalråd (KD) Nynäshamn

Eva von Wowern, kommunalråd (KD) Täby

Janne Stefansson, kommunalråd (KD) Upplands Bro

Lennart Nilsson, kommunalråd (KD) Järfälla

Sivert Åkerljung, kommunalråd (KD) Ekerö

Magnus Ramstrand, kommunalråd (KD) Sollentuna

David Winerdal, kommunalråd (KD) Södertälje

Karsten Bjärbo, gruppledare (KD) Sigtuna

Milles Lindgren, gruppledare (KD) Danderyd

Göte Waara, gruppledare (KD) Norrtälje

Martin Strömvall, gruppledare (KD) Haninge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev