onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Isolering i hemmet kan bli en mardröm för många barn

Barnperspektivet måste väga tungt i kommunernas krishantering av coronaviruset och i regeringens åtgärdspaket. Behovet av att begränsa smittspridningen får inte göra att vi missar de negativa konsekvenser som varje åtgärd kan få för barn och unga, skriver Vision.

Publicerad: 31 mars 2020, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Barnperspektivet måste väga tungt i kommunernas krishanteringsåtgärder, skriver Veronica Magnusson. Foto: Vision


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenBarnskyddElevhälsaCoronakrisenFörsörjningsstöd

En tid av social isolering i hemmet kan bli en mardröm för ett barn vars trygga punkt är skolan eller förskolan. För en familj med små ekonomiska marginaler kan inkomstminskningar till följd av varsel eller långvarig vab bli förödande.

Varje dag görs ungefär tusen orosanmälningar till socialtjänsten kring barn som riskerar att fara illa, enligt en sammanställning av Socialstyrelsen. En stor del av dessa anmälningar görs av skolorna. Personal i förskola och skola träffar barnen varje dag och har möjligheter att upptäcka om ett barn far illa på något sätt. Nu när många barn är hemma för olika sjuk- och förkylningssymtom, eller om skolor och förskolor stängs ner, behöver åtgärder vidtas för att säkra att varje barn har det tryggt och bra, såväl ekonomiskt som socialt.

De samhällsekonomiska aspekterna av covid-19 har med all rätt uppmärksammats mycket senaste dagarna. Nu efterlyser vi även att de sociala- och barnrättsliga aspekterna uppmärksammas och åtgärdas i krishanteringen.

Nu behöver nya strategier och arbetssätt utvecklas snabbt och idéer från medarbetarna behöver tas tillvara. Barnperspektivet måste väga tungt i kommunernas krishanteringsåtgärder och i regeringens åtgärdspaket. Vision har identifierat några områden där kommuner och regering behöver agera för att säkra att socialtjänsten fungerar på bästa sätt:

Trycket på ekonomiskt bistånd kommer sannolikt att öka som en följd av de ekonomiska konsekvenserna av varsel, uteblivna arbetstillfällen och sjukfrånvaro. Möjligheten att få tillfälligt ekonomiskt bistånd behöver vara enkel och snabb utan de höga krav som råder i dag på att till exempel avyttra egna tillgångar.
Socialtjänsten är en viktig samhällsfunktion, inte minst i kristider. Dra lärdom av de erfarenheter som gjordes under det stora flyktingmottagandet 2015 när socialtjänsten gjorde stora insatser under press. En tydlig prioriteringsplan för bemanning och ärendehantering inom socialtjänsten behöver upprättas i varje kommun för att stödja medarbetare och värna de mest utsatta. Utveckla och nyttja de möjligheter som tekniken ger för att ersätta fysiska möten och för att kunna arbeta hemifrån vid behov.
Varje kommun behöver upprätta en plan för hur barn som inte är i förskola och skola ska säkras kontakt utanför hemmet. Det handlar till exempel om att barnen får information med kontaktuppgifter till elevhälsa och socialtjänst.  
Civilsamhället har en viktig roll i att stödja många grupper och vara en social plattform. Trycket på organisationer som BRIS, tjejjourer, Stadsmissionen men även kyrkan har ökat de senaste veckorna. Äldre personers behov av stöd och hjälp är stort. Tillsätt ett statligt stimulanspaket för att stödja civilsamhällets viktiga funktion i kristider.

Socialtjänstens roll som det yttersta skyddsnätet blir aldrig så tydlig som när samhället utsätts för starka prövningar. Medarbetarnas kompetens blir aldrig så avgörande som när verksamheten är satt under stark press. Därför uppmanar Vision nu landets kommunledningar, socialminister Lena Hallengren och barnrättsminister Åsa Lindhagen att lyssna på de professioner som möter barn och unga i deras vardag. Låt barnens bästa väga tungt när vi stakar ut vägen genom krisen.

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev