söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Involvera medborgarna i ett hållbart samhällsbyggande

Om regeringens politik ”Gestaltad livsmiljö” ska kunna förverkligas behöver våra städer och platserna i vår närmiljö i större utsträckning skapas i samspel med dem som bor där. Det skriver Linda Kummel, enhetschef för Arkdes Think Tank, som lyfter fram flera utmaningar med den nationella politiken för gestaltad livsmiljö.

Publicerad: 12 november 2020, 04:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Utveckla stadens gator och mötesplatser utifrån människans behov,” uppmanar Linda Kummel. Foto: Stefan Persson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

SamhällsbyggnadArkitekturStadsplanering

För drygt två år sedan antog riksdagen regeringens förslag till en samlad nationell arkitektur- och designpolitik, ”Gestaltad livsmiljö”. Tanken är att människans behov ska vara utgångspunkt för hur vi utformar våra livsmiljöer. Det kan tyckas självklart, men så har inte alltid stadsplaneringen sett ut historiskt.

Vi på Statens centrum för arkitektur och design, Arkdes, är en av de myndigheter som har i uppdrag att se till att politiken genomförs. Som en del i detta arbete släppte Arkdes Think Tank – Arkdes tankesmedja för forskning och strategisk analys inom arkitektur och design – nyligen rapporten ”Med människan i fokus”. Där formulerar vi förslag på åtgärder för det fortsatta arbetet.

Begreppet ”gestaltad livsmiljö” kan tyckas svårbegripligt, men syftet med det är att ta ett helhetsgrepp om de stora urbana utmaningarna. Regeringens politik ska kunna hantera så olikartade behov som bostadsbyggande, infrastruktur, tillgänglighet, klimat, arkitektur, trygghet, kultur, segregation, digitalisering och folkhälsa. Arkdes har nu identifierat flera stora utmaningar i detta arbete.

För det första behöver medborgare få bättre kunskap om hur de kan påverka sin närmiljö. Endast 11 procent av svenska stadsbor anser att de har god möjlighet att påverka stadens utveckling, enligt Samhällsbarometern 2020. En nationell Novusundersökning beställd av Arkdes visar att unga är särskilt underrepresenterade, och att fånga upp deras röster är särskilt viktigt i det fortsatta arbetet.

För det andra är de bostäder och byggnader som uppförs i dag alltför oflexibla. Hur byggnader kan designas för att kunna användas för flera olika syften, olika grupper eller över olika tidsperioder är en växande designutmaning som arkitekter och designers måste arbeta med i allt högre utsträckning framöver.

För det tredje så är designen av de offentliga rummen en avgörande fråga, något som ställts på sin spets under coronapandemin. Här spenderar många stadsbor stora delar av sitt liv – samtidigt visar tidigare nämnda Novusundersökning att nästan hälften av de svarande överhuvudtaget inte använder de gemensamma torgen.

Sverige skulle kunna bli ett föregångsland i omställningen för att uppnå mål 11 av FN:s globala mål, Hållbara städer och samhällen. För att öka takten och skapa en tydligare riktning i arbetet med att genomföra politiken ”Gestaltad livsmiljö” föreslår Arkdes följande åtgärder:

Involvera medborgarna. Regeringen bör ge länsstyrelserna i kommunikationsuppdrag att tillsammans med kommunerna höja medborgarnas kunskap om vilka demokratiska möjligheter och rättigheter de har att delta i utvecklingen av sitt närområde.
Designa byggnader för olika ändamål över tid. Regeringen bör uppdra åt Boverket att kompetenshöja kommunerna kring att ställa krav på byggentreprenörer om flexibilitet och långsiktighet i nybyggnation, exempelvis tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Utveckla stadens gator och mötesplatser utifrån människans behov. De allra flesta kommuner har renodlade trafikkontor, vilket speglar den ingenjörsmässiga synen på stadens gator som ren transportinfrastruktur. Ansvariga kommunpolitiker behöver bredda uppdraget till att handla mer om stadsliv, folkhälsa och attraktiva gemensamma rum.

Det finns enorma möjligheter i de utmaningar vi står inför. Med ett tydligt ledarskap såväl lokalt som nationellt kan vi skapa framkomliga och klimatsmarta städer med människan i fokus – både här och i andra länder som inspireras av Sverige.

Linda Kummel, enhetschef för Arkdes Think Tank

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev