Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Insamlingssystemet behöver en nystart – så gör om och gör rätt

Regeringens förslag att insamlingen av papper ska brytas ut ur det befintliga, nationella insamlingssystemet går rakt emot de tidigare principerna om att producenterna ska stå för kostnaden för sin miljöpåverkan. Att ansvaret ska överföras till kommunerna och att kommuninvånarna får ta över kostnaden är inte rätt väg att gå, skriver miljöpartisterna Katarina Luhr och Maria Antonsson.

Publicerad: 2 november 2020, 18:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Fri press bör kunna stöttas genom ett utökat eller förändrat presstöd, inte genom höjd avfallstaxa i kommunerna,” skriver miljöpartisterna  Katarina Luhr och Maria Antonsson.

Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

ÅtervinningBostäderKommunerTidningskris

Som miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad och ordförande för Stockholm Vatten och Avfall hanterar vi en mängd olika frågor som är av stor vikt för stadens medborgare. Frågor som även påverkar stadens framtida medborgare, allt ifrån klimatutsläpp och klimatanpassning till rent dricksvatten, ren luft att andas och kemikalier i närmiljön.

Den fråga som dock engagerar flest stockholmare är den om avfallshantering och insamling av avfall. Många tycker att insamlingssystemet för förpackningar (tidningar, kartong, plast, metall och glas) behöver förbättras. Det tycker vi också!

Det de flesta inte vet, är dock att insamlingssystemet ligger utanför kommunens ansvar och sköts och betalas av förpackningsproducenterna genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Alla som köper en förpackning är med och bekostar detta system som från början instiftades för att producenterna skulle ha en morot för att tillverka smartare och mer lättåtervunna förpackningar.

Mängden avfall ökar. Sedan 70-talet har mängden hushållsavfall ökat med cirka 80 procent. Men under samma tid har även återvinningen ökat från 60 procent till cirka 99 procent. Insamlingssystemet som vi har i dag infördes i Sverige 1994 och 2018 beslöt regeringen om en ny förordning för förpacknings- och tidningsinsamling med intentionen att göra det enklare och mer lättillgängligt att återvinna.

Nu föreslås dock ytterligare en förändring av systemet som innebär att producentansvaret avskaffas. Insamlingen av papper bryts ut ur det befintliga, nationella systemet och ansvaret överförs till kommunen där plötsligt kommuninvånarna får ta över kostnaden. Det går rakt emot de tidigare principerna som inneburit att producenterna ska stå för kostnaden för miljöpåverkan.

Reformen sker enligt uppgift för att stötta tidningsbranschen som har det tufft. Reformen innebär dock att medborgarna nu även tvingas betala för insamling av gratisreklam som, i alla fall i Stockholm, står för ca 50 procent av det insamlade pappret.

Vi tycker att detta avsteg från en viktig princip, principen om att förorenaren ska betala, är mycket olycklig. Fri press bör kunna stöttas genom ett utökat eller förändrat presstöd, inte genom höjd avfallstaxa i kommunerna.

I Stockholm har vi under många år velat ta över insamlingen av både förpackningar och returpapper för att kunna planera ett system som är smidigare och mer anpassat till stockholmarnas vardag än dagens system. Vi har då utgått från att systemet fortsatt självklart ska bekostas av producenterna, FTI, men skötas av kommunen. Att nu med kort varsel bryta ut en liten del av detta system och lägga både ansvar och kostnad på kommunen och dess invånare är enligt vår åsikt inte rätt väg att gå. Det blir kostsamt både för stockholmarna och miljön.

För att få ett långsiktigt och miljömässigt hållbart system med ökad materialinsamling och återvinning, behövs en sammanhållen planering i flera steg. Vi bör snarare utöka producentansvaret så att det omfattar fler fraktioner som till exempel textil, än att avskaffa det.

Vår uppmaning är: Behåll producentansvaret för papper. Gör om, gör rätt. Vi förtjänar alla en långsiktig och genomtänkt avfallspolitik!

Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd  (MP) Stockholms stad

Maria Antonsson, ordförande  (MP) Stockholm Vatten & Avfall

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev