Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Inrätta en äldreombudsman i varje kommun”

Under många år har politiker misslyckats med att skapa goda villkor för äldreomsorgens bemanning och kompetens. Det behövs någon som tillvaratar de äldres intressen. Vi föreslår därför att det tillsätts en äldreombudsman i varje kommun, skriver KD Senior:s Lars O Molin, Birgitta Södertun och Anne-Lie Sundling.

Publicerad: 30 september 2020, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Trots att de flesta kommuner uppger att de endast anställer undersköterskor, så ser verkligheten inte ut så. Då det är brist på personal kan personer utan utbildning arbeta med både multisjuka och dementa.”

Foto: Petrkurgan/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Coronaviruset

Det är djupt beklagligt att det ska krävas en pandemi för att beslutsfattare på alla nivåer skall bli medvetna om hur illa det står till på många sätt i äldreomsorgen. Även om det finns goda exempel och fantastisk personal på många ställen, så har pandemin också visat på motsatsen.

Det finns strukturella problem som måste lösas. I grunden beror de på en ovärdig syn på åldrandet.

Det som visat sig under pandemin är att äldre som har kunnat leva vidare med adekvat vård i stället ordinerats palliativ vård. Det som har varit känt, men nonchalerats av politikerna, har nu tydligt uppmärksammats: att många anställda inom omsorgen inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna förstå och göra sig förstådda.

Äldrevård och -omsorg måste få förutsättningar så man kan komma tillrätta med språkproblem och få fler fasta anställningar och färre timanställda vikariat.

Det behövs någon som tillvaratar de äldres intressen. Vi föreslår en äldreombudsman i varje kommun.

Under många år har politiker misslyckats med att skapa goda villkor för äldreomsorgens bemanning och kompetens. De allra svagaste i vårt samhälle vårdas ofta av de sämst utbildade och så kan det inte fortsätta. Det måste till en förändring.

Det ska inte vara möjligt att arbeta i äldrevården utan utbildning. Trots att de flesta kommuner uppger att de endast anställer undersköterskor, så ser verkligheten inte ut så. Då det är brist på personal kan personer utan utbildning arbeta med både multisjuka och dementa.

Arbetet inom äldreomsorgen måste bli mer attraktivt så att fler söker sig till utbildningarna. Då krävs höjda löner för utbildad personal, möjlighet att utbilda sig på arbetstid och karriärvägar. Det är också viktigt att schemaläggningen anpassas till personalens behov i dagens samhälle.

En äldreombudsman i varje kommun kan stimulera till att bilda nätverk där olika aktörer, från kommun, profession och ideella organisationer, kan samverka för att hitta lösningar för en bättre äldreomsorg.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behövs det 25 000 fler platser i äldreboenden till 2026 och 47 000 fler kommer att behöva hemtjänst. Det i sin tur bygger på att man kan rekrytera 136 000 undersköterskor och biträden i äldreomsorgen fram till år 2026. Då måste vi se till att locka ungdomar till att vilja arbeta med äldre, i hemtjänst och inom särskilda boenden.

Lars O Molin, förbundsordförande KD Senior

Birgitta Södertun, 1 vice förbundsordförande, KD Senior

Anne-Lie Sundling, 2 vice förbundsordförande KD Senior

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Coronaviruset

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev