måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Inga skattemedel ska gå till svartkontrakt”

Öka socialtjänstens kontroller av om det är ett lagligt kontrakt innan bidrag betalas ut, föreslår Fastighetsägarna som vill ha bättre förutsättningar att bidra till ökad trygghet.

Publicerad: 14 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Holmestig och Marie Öhrström, Fastighetsägarna Sverige.

Foto: Fastighetsägarna


Ämnen i artikeln:

BrottsförebyggandeFastigheterFastighetsägarna

Kampen mot brottslighet ligger högst bland väljarnas viktigaste valfrågor. I en undersökning genomförd av Axiom på uppdrag av branschorganisationen Fastighetsägarna har drygt 1000 slumpmässigt utvalda personer fått frågor om bland annat boende och trygghet. 40 procent av dem som svarat uppger att deras närområde blivit mindre tryggt under de senaste tre åren.  En av tre uppger också att det blivit fler otrygga platser i närområdet. 

Mitt i denna verklighet står fastighetsägare i en unik position, genom att vara de enda aktörer som bedriver verksamhet i allt från utsatta områden till stadskärnor och handelsplatser – i hela landet och dygnet runt. Fastighetsägares kunskap om lägesbilden är ett viktigt bidrag i trygghetsskapande samverkan med polisen, socialtjänsten och andra aktörer i ett specifikt område. Det är särskilt viktigt när kommunerna föreslås få ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. 

LÄS MER: Kommunernas brottsförebyggande arbete fördjupas 

Politiken borde ta till vara på den fulla potentialen hos fastighetsägare och inrätta mer kraftfulla verktyg för fastighetsägare att på frivillig basis och utifrån den egna verksamhetens förutsättningar kunna bidra i kampen mot brottslighet i och omkring sina fastigheter. 

I ett samhälle som drabbas av brott behöver flera åtgärder sättas in samtidigt. Satsningar behövs på polisen samtidigt med förstärkning av skola och socialtjänst för att motverka segregation och utanförskap. Med rätt juridiska verktyg kan även företag vara en stark kraft i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Både inom den egna verksamheten och genom att ge förutsättningar för effektiv samverkan mellan kommuner, myndigheter och fastighetsägare.

Fastighetsägarna har därför arbetat fram åtta konkreta och enkelt genomförbara förslag för ökad trygghet i samhället. 

• Svartuthyrning av hyresrätter måste bekämpas. Polisen behöver resurser att bekämpa svarthandeln. I dag tjänar kriminella ligor miljardbelopp på utsatta personer med låg kunskap om sina rättigheter. 

• Inga skattemedel ska gå till svartkontrakt. Öka socialtjänstens kontroller av om det är ett lagligt kontrakt och vad hyran är innan bidrag betalas ut

• Stärk Skatteverkets tillsynsarbete över folkbokföringsbrott. Utöka Skatteverkets möjligheter att göra oanmälda kontrollbesök och dela information med andra myndigheter. Förenkla för fastighetsägare att upptäcka och anmäla folkbokföringsbrott. 

• Ge fastighetsägare möjlighet att kontrollera om brott begås i lokaler eller lägenheter. I dag saknar ägaren till en fastighet tillräckliga möjligheter att undersöka om kriminell verksamhet försiggår i uthyrda delar av fastigheten.

• Brottsliga lokalhyresgäster måste kunna vräkas omedelbart. En lokal ger sken av legitim verksamhet men kan istället användas för penningtvätt, terrorförberedelser eller människohandel. Utöka brottstyperna, sänk beviströsklar och minska risken för skadestånd i en vräkningsprocess. Se över motsvarande bestämmelser för kriminella bostadshyresgäster. 

• Gör det enklare att flytta felställda fordon. Övergivna fordon riskerar att vandaliseras och sättas i brand. Det kan inte heller tillåtas att lokala gangsters tar sig friheten att parkera var helst de önskar. 

• Personer som begår brott i köpcentrum ska kunna portas. Skärp reglerna i lagen om tillträdesförbud till butiker. Utöka samtidigt lagen till att omfatta även de gemensamma ytorna i köpcentrum och ge fastighetsägaren möjlighet att ansöka om tillträdesförbud. 

• Skapa trygga platser genom flexibel användning av fastigheter. Ödsliga områden drar till sig brottslighet. Gör det enklare att ställa om användningen av lokaler, att avvika från detaljplan och att få tillstånd till uteserveringar och aktiviteter på gator och torg. 

Anders Holmestig
Vd Fastighetsägarna Sverige 

Marie Öhrström
Chefsjurist Fastighetsägarna Sverige 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev