söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Inför tillståndsplikt för kommunala äldreboenden”

Vårdföretagarna vill se en generell tillståndsplikt för exempelvis HVB och äldreboenden. Först då säkerställs likvärdig kvalitet i all omsorg, skriver Antje Dedering och Sabina Joyau.

Publicerad: 23 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Antje Dedering, förbundsdirektör, och Sabina Joyau, näringspolitisk chef, båda Vårdföretagarna.

Foto: Ola Hedin


Ämnen i artikeln:

ÄldreboendeHVBVårdföretagarnaLSS-boenden

Valrörelsen är i gång och med den har tonläget höjts avsevärt. Den politiska debatten tenderar tyvärr att fastna i ideologiska låsningar där udden många gånger riktas mot privata aktörer. Det skymmer sikten för frågan om hur befintliga resurser ska räcka till och hur den åldrande befolkningens ökande behov av vård och omsorg ska tillgodoses framåt. Och inte minst vad de privata aktörerna kan bidra med.

Vården och omsorgen saknar inte utmaningar. Köerna till specialistvården har satt vårdgarantin ur spel. Andelen äldre över 80 år ökar med nästan 50 procent de närmaste tio åren. Finansdepartementet bedömer att 560 nya äldreboenden behöver öppna fram till 2026, en byggtakt Sverige inte är närheten av i dag. I Boverkets kartläggning från i våras uppger närmare hälften av kommunerna att de har brist på LSS-boenden.

LÄS MER: Förtvivlad jakt på vårdpersonal in i det sista – ”Aldrig varit så svårt” 

De svenska vårdköerna blev längre under pandemin och uppfattas av allmänheten som sjukvårdens största problem. Vårdföretagarna lät 2021 analysföretaget Sirona jämföra kostnader för operationer inom specialistvård. Studien visar att privata aktörer kan utföra operationer billigare än offentligt driven sjukvård. Om en region utför 100 operationer utför de privata 150, för samma kostnad. Vi har inte råd att inte nyttja hela den privata vårdens kapacitet.

För att möta utmaningarna har Vårdföretagarna tagit fram förslag som politikerna kan ta med sig rakt in i valrörelsen.

Den lagstadgade vårdgarantin måste fungera i praktiken och patienternas rättigheter stärkas. Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att ge fler patienter vård. Nationella ramavtal med privata vårdgivare som alla regioner kan använda kan vara ett sätt att snabbt öka vårdkapaciteten på vårdområden där väntetiderna är långa. Stärk patienternas rätt till vård i tid genom att regionernas vårdgarantikanslier tvingas att hitta en annan vårdgivare.

Äldre som behöver en plats på äldreboende ska slippa den otrygghet som en lång väntan kan innebära. Personer med funktionsvariationer måste få möjlighet till den frigörelse som en flytt till eget boende betyder. Kommuner måste ta del ta del av privata aktörers kompetens vid byggande av boenden, både vad gäller kvalitet och kostnadseffektivitet.

Sätt käppar i hjulet för oseriösa vårdgivare och minska hinder för seriösa. I dag försvårar orimligt långa tillståndsprocesser, och svårtillämpade krav, för privata vård- och omsorgsgivare att bidra till att fylla de behov som finns.

Beslut som myndigheter fattar måste i alla led präglas av rättssäkerhet, förutsägbarhet och rimlighet för att värna de seriösa vårdgivarna och hålla oseriösa aktörer borta. Inför en generell tillståndsplikt för exempelvis HVB och äldreboenden. I dag är inte kommunalt drivna verksamheter tillståndspliktiga. Först då säkerställs likvärdig kvalitet i all omsorg. 

Förtydliga Lagen om valfrihetssystem, LOV, för att skapa hållbara och långsiktiga villkor för vård och omsorg. Principen om lika villkor mellan privata och offentliga aktörer behöver lagfästas och principer för att ändra villkor måste slås fast för att säkerställa möjligheten att planera och investera. Kommuner ska använda vård- och omsorgsprisindex (OPI). OPI är särskilt framtaget av Vårdföretagarna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för att säkerställa att omsorgens verksamheter får en ersättning som inte äts upp av ökade kostnader.

För att lyckas möta den stora och växande efterfrågan på vård och omsorg krävs reformer. Den evighetslånga debatten om driftsform är både skadlig och kontraproduktiv. Verksamheterna måste, oberoende av regiform, få rätt förutsättningar att ta sig an uppgifterna. Reformerna kommer att leda till att fler får vård och omsorg och privata vårdgivare kan bidra med sin fulla potential. Vårdföretagarnas 2000 medlemsföretag med över 100 000 medarbetare är redo.

Antje Dedering
Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Sabina Joyau
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev