fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Inför läkemedelskunskap i läroplanen”

Unga vet för lite om hur läkemedel fungerar, skriver Björn Eriksson, generaldirektör för Läkemedelsverket. Han oroas av att receptfria smärtstillande läkemedel används alltför lättvindigt.

Publicerad: 6 oktober 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Björn Eriksson, generaldirektör för Läkemedelsverket.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelSkolanUtbildning

Vi ser i dag oroande tecken på att ungas hälsa påverkas negativt av felaktig användning av läkemedel. Unga har låg kunskap om läkemedel och tar i dag på eget bevåg vissa läkemedel på ett annat sätt än det var tänkt. Det kan vara förenat med allvarliga risker. 

Läkemedelsverket vill därför uppmana ansvariga beslutsfattare inom skolan, och den tillträdande skolministern, att se över möjligheterna att införa läkemedelskunskap i läroplanen.

LÄS MER: Hela listan: Sjunkande gymnasiebehörighet i 182 kommuner

Redan i skolåldern behöver barn en viss kunskap om hur man tar hand om sin hälsa. Där är generella kunskaper om läkemedel en viktig byggsten. En sådan kunskap kan bäras vidare genom livet och även föras vidare till vänner, bekanta och så småningom kanske till egna barn. Det finns många skäl till att unga behöver ta ansvar för sin egen hälsa och läkemedelsanvändning: 

Antalet förgiftningar med läkemedel hos unga flickor (10–19 år) ökade markant under 2021 jämfört med tidigare år, enligt Giftinformationscentralen.

Förskrivningen av läkemedel till unga ökar, exempelvis för sömnsvårigheter och psykiatriska tillstånd. 

Även unga handlar läkemedel och läkemedelslika produkter på nätet, ofta på sajter där också olagliga läkemedel finns.

Förutom för nikotinläkemedel finns det i dagsläget ingen åldersgräns för inköp av receptfria läkemedel på apotek.

Vårdnadshavarnas möjlighet att ta del av information om sina barns receptförskrivna läkemedel från 13 års ålder är begränsade. 

Det finns massor av information om hälsa och läkemedel på nätet, såväl falsk som sann. Alla läkemedel, både receptfria och receptbelagda, har en avsedd användning och effekt. Inte minst receptfria smärtstillande läkemedel tenderar dock att användas alltför lättvindigt. 

Kunskapsglappet hos unga är oroväckande. Resultaten av en enkätundersökning till drygt 300 högstadieelever som Läkemedelsverket har gjort pekar tydligt på behovet av grundläggande kunskap, till exempel om hur läkemedel fungerar. Inte minst behöver unga ha kännedom om vikten av att inte använda läkemedel i onödan. 

Läkemedelskunskap har alltid varit viktig, men i takt med att ungdomars sociala nätverk blir större växer behovet. Som ung översvämmas man av filmer, tips och information via sociala medier. Utan grundläggande kunskap är det lätt att ta efter andra – utan att reflektera. 

Det här är en viktig folkhälsofråga, och många aktörer i samhället behöver agera. Aktörer som kommer i kontakt med barn och unga behöver bidra till att skapa goda vanor och bygga grundläggande kunskap – till exempel hälso- och sjukvård, ungdomsmottagningar och hälsosajter. 

Vi ser, utifrån vårt eget myndighetsuppdrag, att skolan skulle kunna spela en central roll i arbetet med att öka kunskapen och skapa goda förutsättningar för bättre och säkrare läkemedelsanvändning. Vi ser det som mycket angeläget att barn och unga tidigt får med sig läkemedelskunskap i livet och vill därför uppmana ansvariga beslutsfattare och den tillträdande skolministern att se över möjligheterna att införa läkemedelskunskap i läroplanen. 

Läkemedelsverket ser att det vore ett viktigt, positivt bidrag till ungas hälsa och den framtida folkhälsan om skolans läroplan inkluderade grundläggande kunskap om läkemedelsanvändning.

Björn Eriksson
Generaldirektör, Läkemedelsverket

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelSkolanUtbildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev