Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Inför fri entré på regionala museer, Löfven

Ingen annan del av kulturlivet kan bli en starkare motpol till sekterism och inskränkthet än länsmuseerna. I kommande budgetförhandlingar behöver Socialdemokraterna därför se till att prioritera vallöftet om fri entré till regionala museer, skriver ordföranden för Kalmar läns museum, Jonas Hellberg (S).

Publicerad: 11 mars 2019, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Länsmuseerna har med sina gedigna kunskaper möjlighet att hjälpa människor att bättre förstå sin samtid och skapa dialog,” skriver Jonas Hellberg (S).

Foto: Cilla / Mostphotos


Ämnen i artikeln:

KulturKulturpolitikPopulismBudgetBudgetförhandling

Under de senaste decennierna har tillgången till kultur blivit allt mer segregerad. Behovet av att skapa ett mer jämlikt kulturliv är därför stort. Därtill utmanas i dag det fria kulturlivet av starka nationalistiska krafter både här i Sverige och internationellt.

Intolerans, fake news och populism sprids ohejdat. De nationalistiska krafterna, exempelvis Sverigedemokraterna, vill använda kulturpolitiken för att genomföra en främlingsfientlig agenda. Nu senast har SD gått till attack mot folkbildningen genom att föreslå kraftiga neddragningar.

Socialdemokratin och statsminister Stefan Löfven (S) behöver ta initiativ till ett ordentligt kulturlyft från norr till söder. Genom att skapa ett starkare och vitalare kulturliv kan det demokratiska samhällslivet åstadkomma en ordentlig motkraft mot både rasismen och mot de ökade klyftorna.

Jag uppmanar partiledningen att visa mod: Våga investera i Sverige som en stark kulturnation.

Den vikande världskonjunkturen får inte bli skäl till att avstå ifrån att göra investeringar. Tvärtom är det i orostider, både i ekonomiska och sociala, viktigare än någonsin att ge medborgarna tillgång till konst och kultur. Ett land som vill utvecklas och bygga framtidstro behöver sätta kulturpolitiken i förgrunden.

Jag menar att den regionala kulturen, och då i synnerhet länsmuseerna, borde ges en framskjuten roll i detta kulturlyft. Länsmuseerna når befolkningen i hela landet. Länsmuseerna är starka, trovärdiga och självständiga kulturaktörer som har stor erfarenhet att arbeta med angelägna hållbarhetsfrågor som demokrati, jämställdhet och integration utifrån sitt historiska kulturarvsperspektiv. Länsmuseerna har med sina gedigna kunskaper möjlighet att hjälpa människor att bättre förstå sin samtid och skapa dialog.

Med rätt förutsättningar kan länsmuseerna fungera som en stark motsats till snuttifiering, mediebrus och erbjuda medborgarna ordentligt med utrymme för debatt och bildning.

För att uppnå detta krävs det framför allt höjda anslag till kultursamverkansmodellen. I hela landet vittnar länsmuseer, men också länsteatrar och länsmusiken, om att de statliga uppräkningarna har varit alldeles för låga och att mål och medel inte hänger ihop.

Endast genom ordentliga uppräkningar kan vi garantera att det finns ett brett levande kulturutbud av hög kvalitet i hela landet. Men för att därtill tydliggöra kulturlyftets demokratiprofil behöver partiet i kommande budgetförhandlingar se till att prioritera vallöftet om fri entré till regionala museer. Öronmärkta pengar behöver avsättas till de regionala museerna.

Fri entré återinfördes 2016 för flera statliga museer med resultatet att museibesöken ökade kraftigt. Många av de statliga muséerna är dock belägna i storstadsregionerna och tillgången till kultur är inte jämlikt fördelad. Fortfarande finns det betydande klassklyftor och klyftor mellan stad och land.

Genom att utvidga fri-entréreformen att också omfatta de regionala museerna tillgängliggörs kunskap och kulturarv för människor i hela landet. Ingen annan del av kulturlivet kan bli en starkare motpol till sekterism och inskränkthet än länsmuseerna. Se kraften och potentialen hos oss!

Jonas Hellberg, ordförande (S) Kalmar läns museum

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev